1. Pháp luật có cho phép được chuyển nhượng nhà xưởng trên đất thuê hay không?

Căn cứa dựa theo quy định tại Điều 189 Luật Đất đai 2013 có quy định cụ thể về điều kiện bán, mua tài sản gắn liền với đất được nhà nước cho thuê thu tiền thuê đất hàng năm. 

Năng lực tài chính: Người mua cần có khả năng tài chính đủ để thực hiện dự án đầu tư. Điều này bao gồm khả năng chi trả chi phí mua đất và thực hiện các công việc phát triển, xây dựng trên đất đó. Người mua cần xác định mức đầu tư ban đầu, bao gồm chi phí mua đất và các chi phí liên quan đến quy hoạch, giấy phép, và các chi phí khác. Điều này giúp đảm bảo rằng họ có đủ tài chính để bắt đầu dự án. Ngoài mức đầu tư ban đầu, người mua cũng cần đánh giá khả năng tài chính dài hạn để thực hiện các công đoạn phát triển và xây dựng trong dự án. Điều này bao gồm việc xem xét nguồn vốn sẵn có, khả năng vay vốn, và chiến lược tài chính dài hạn. Người mua cần lập kế hoạch chi tiêu cho các yếu tố như cơ sở hạ tầng, xây dựng, quảng bá dự án, và các chi phí khác. Điều này giúp họ đảm bảo rằng họ có đủ nguồn lực tài chính để hoàn thành mọi giai đoạn của dự án. Đánh giá các rủi ro tài chính có thể xuất hiện trong quá trình thực hiện dự án. Các yếu tố như biến động thị trường, thay đổi lãi suất, hoặc vấn đề pháp lý có thể ảnh hưởng đến khả năng tài chính của người mua. Đảm bảo rằng người mua đã xác định được nguồn vốn từ nhiều nguồn khác nhau, chẳng hạn như vốn tự có, vay vốn ngân hàng, hoặc đối tác đầu tư. Việc đa dạng hóa nguồn vốn có thể giảm thiểu rủi ro tài chính. Bằng cách xem xét và đảm bảo năng lực tài chính, người mua có thể tăng cơ hội thành công cho dự án đầu tư và giảm thiểu rủi ro tài chính trong quá trình triển khai.

Ngành nghề kinh doanh phù hợp: Người mua cần hoạch định một ngành nghề kinh doanh phù hợp với dự án đầu tư. Điều này có thể đảm bảo rằng việc sử dụng đất đai sẽ đáp ứng nhu cầu của ngành nghề đó và đồng thời không gây ra những vấn đề hoặc xung đột với môi trường xã hội. Tiến hành nghiên cứu thị trường để hiểu rõ về xu hướng và nhu cầu của thị trường liên quan đến ngành nghề bạn quan tâm. Điều này giúp đảm bảo rằng dự án của bạn sẽ có thị trường tiêu thụ và không gặp khó khăn trong việc tiếp cận khách hàng. Xác định mức độ cạnh tranh trong ngành nghề và ước tính nhu cầu và cung cấp. Điều này giúp bạn dự đoán được khả năng thành công của dự án và tránh tình trạng quá cung hoặc thiếu cung trên thị trường. Đảm bảo rằng ngành nghề bạn chọn không gây ảnh hưởng lớn đến môi trường xã hội. Cân nhắc đến các vấn đề như bảo vệ môi trường, an toàn lao động, và tương tác tích cực với cộng đồng xung quanh. Xác định các rủi ro pháp lý có thể phát sinh trong ngành nghề và đảm bảo rằng bạn có kế hoạch để giảm thiểu những rủi ro này. Cân nhắc đến các quy định về quyền sử dụng đất, chứng nhận môi trường, và các quy định khác liên quan đến ngành nghề. Xây dựng mối quan hệ tích cực với cộng đồng xã hội bằng cách tham gia vào các hoạt động cộng đồng và chia sẻ thông tin về dự án của bạn. Sự hỗ trợ từ cộng đồng có thể giúp giảm thiểu xung đột và tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình triển khai dự án. Chọn ngành nghề kinh doanh có thực sự phù hợp với dự án và đồng thời đảm bảo tương thích với môi trường xã hội và pháp luật sẽ là bước quan trọng giúp dự án của bạn thành công và bền vững.

Tuân thủ quy định pháp luật về đất đai: Người mua cần đảm bảo rằng họ không vi phạm các quy định pháp luật liên quan đến đất đai. Điều này có thể bao gồm việc xác minh rằng đất đã được Nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất để thực hiện dự án đã được phê duyệt và không có vấn đề pháp lý nào liên quan đến quyền sử dụng đất. Ngoài ra, người mua cũng cần kiểm tra xem có bất kỳ tranh chấp nào về quyền sử dụng đất đai hay không, và đảm bảo rằng họ sẽ tuân thủ mọi yêu cầu của cơ quan quản lý đất đai và pháp luật liên quan.

Những điều kiện trên giúp đảm bảo rằng người mua có khả năng và cam kết thực hiện dự án đầu tư một cách bền vững và tuân thủ pháp luật.

 

2. Nhà xưởng có được xem là chi nhánh hay địa điểm kinh doanh?

Căn cứ dựa theo quy định về Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2020 

Chi nhánh: Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

Địa điểm kinh doanh: Địa điểm kinh doanh là nơi doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể.

Nhà xưởng: Trong trường hợp nhà xưởng thực hiện toàn bộ một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền, và ngành, nghề kinh doanh của nhà xưởng phù hợp với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp, thì nhà xưởng đó có thể được xem xét là một chi nhánh của doanh nghiệp.

Kết luận về nhà xưởng là địa điểm kinh doanh: Nếu nhà xưởng chỉ được sử dụng để tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể như sản xuất hay làm kho bãi, và không thực hiện toàn bộ chức năng của doanh nghiệp hoặc không đại diện theo ủy quyền, thì nhà xưởng đó có thể được xem xét là một địa điểm kinh doanh chứ không phải là một chi nhánh của doanh nghiệp.

Lưu ý rằng việc đánh giá cụ thể vẫn phụ thuộc vào các điều kiện cụ thể của doanh nghiệp và hoạt động của nhà xưởng. Nếu có sự không rõ ràng, việc tư vấn từ chuyên gia pháp lý có thể hữu ích để đảm bảo tuân thủ đầy đủ theo quy định pháp luật.

 

3. Cần lưu ý gì trong hợp đồng chuyển nhượng nhà xưởng

Hợp đồng chuyển nhượng nhà xưởng là một văn bản quan trọng để giao dịch bất động sản công nghiệp. Để đảm bảo sự rõ ràng và bảo vệ các bên liên quan, dưới đây là một số điều bạn cần lưu ý khi ký kết hợp đồng chuyển nhượng nhà xưởng:

Xác định và mô tả rõ ràng về tài sản: Đề xuất một mô tả chi tiết và chính xác của nhà xưởng và các phần liên quan như đất đai, cơ sở hạ tầng, và các tiện ích khác. Điều này giúp tránh những hiểu lầm về tài sản được chuyển nhượng.

Giá chuyển nhượng và các điều kiện thanh toán: Xác định giá chuyển nhượng một cách rõ ràng và chi tiết, cũng như các điều kiện thanh toán. Cụ thể hóa về lịch trình thanh toán, phương thức thanh toán và mọi điều kiện liên quan đến việc chuyển nhượng.

Pháp lý và quy định pháp luật: Đảm bảo rằng hợp đồng tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật liên quan đến chuyển nhượng bất động sản. Bao gồm cả việc kiểm tra quyền sở hữu, giấy tờ pháp lý, và các yêu cầu khác.

Điều kiện kỹ thuật và tiêu chuẩn xây dựng: Nếu nhà xưởng đang được sử dụng cho mục đích sản xuất hoặc công nghiệp, đặc biệt quan trọng để xác định rõ ràng về các điều kiện kỹ thuật, tiêu chuẩn xây dựng, và bất kỳ yêu cầu nào khác liên quan đến việc sử dụng nhà xưởng.

Các điều khoản về chuyển giao tài sản: Mô tả quy trình chuyển giao tài sản, bao gồm cả việc chuyển giao quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận chuyển quyền sở hữu, và mọi vấn đề khác liên quan đến quyền lợi của bên mua.

Trách nhiệm về chi phí và thuế: Xác định rõ ràng về trách nhiệm về chi phí liên quan đến giao dịch và mọi nghĩa vụ về thuế. Điều này giúp tránh những tranh chấp sau này về vấn đề tài chính.

Điều khoản về chấm dứt hợp đồng: Xác định điều kiện và quy trình chấm dứt hợp đồng, bao gồm cả trường hợp chấm dứt do vi phạm điều khoản và các điều kiện chấm dứt khẩn cấp.

Thời gian và điều kiện bàn giao tài sản: Xác định rõ thời gian và các điều kiện cụ thể khi tài sản được bàn giao từ bên bán sang bên mua.

Bảo hành và cam kết: Nếu có, mô tả rõ về các cam kết và bảo hành của bên bán đối với tài sản, đặc biệt là những cam kết về tình trạng và chất lượng của nhà xưởng.

Giải quyết tranh chấp: Xác định quy trình giải quyết tranh chấp, bao gồm cả việc sử dụng trọng tài hoặc các phương thức giải quyết khác.

Trước khi ký kết hợp đồng chuyển nhượng nhà xưởng, nên tham khảo ý kiến của luật sư chuyên nghiệp để đảm bảo rằng hợp đồng phản ánh đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ của cả hai bên.

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết của chúng tôi về các vấn đề pháp lý liên quan đến thuê nhà xưởng. Nếu các bạn còn có những thắc mắc phản ánh vui lòng liên hệ 19006162 hoặc lienhe@luatminhkhue.vn

Tham khảo thêm: Mẫu hợp đồng đặt cọc thuê nhà xưởng, kho bãi mới nhất 2023