Sở Nội vụ có hứa hẹn sau khi học về em sẽ được phân công công việc đúng ngành học và vào biên chế ngay (hưởng lương thạc sĩ 100%). Sau 2 năm đi học, 4/2013 em về và thông báo đã hoàn thành khoá học và có bằng, tuy nhiên đến 7/2013 Sở Nội Vụ mới chuyển hồ sơ của em đến Sở khác để công tác. Tại cơ quan nơi em làm việc, họ chỉ ký hợp đồng thử việc 6 tháng với mức lương Đại học 2.34 (85%), 6 tháng sau, họ lại ký hợp đồng thêm 6 tháng nữa với mức lương đại học 2.34 (100%). Sau đó họ lại ký hợp đồng 1 năm lương bậc cao học 2.67(100% có phụ cấp 30% công vụ). Em đã công tác 2 năm những chỉ là viên chức hợp đồng. Em có trình bày với Sở Nội Vụ nhưng vẫn không thay đổi. Em rất buồn vì các bạn tham gia cùng Đề án với em (làm việc Sở khác) đã được vào biên chế ngay khi phân công công việc. Vì nghĩ không có tương lai nên em quyết định sẽ thôi việc tìm việc khác.

1. Trường hợp của em có phải đền bù chi phí đào tạo không ạ? Vì em công tác đã 2 năm nhưng vẫn chưa có quyết định vào biên chế.

2. Nếu đền bù thì em có được áp dụng nghị định 143/2013/NĐ-CP không? (hợp đồng em ký với Sở Nội Vụ vào 3/2011). Nếu áp dụng nghị quyết này thì em chỉ phải công tác 6 năm, nếu nghỉ việc em được trừ 2 năm đã công tác.

3. Hợp đồng em ký ghi chi phí đào tạo là Yên Nhật, vậy nếu đền bù em sẽ đền bù theo số tiền Nhật quy đổi theo tỉ giá hiện tại hay như thế nào ?

Em xin chân thành cảm ơn!

Người gửi: T.H

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn pháp luật lao động của Công ty Luật Minh Khuê. 

Có được đền bù chi phí đào tạo không ?

Luật sư tư vấn pháp luật lao động trực tuyến : 1900.6162.

Trả lời:

 

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty Luật Minh Khuê. Về vấn đề của bạn, chúng tôi xin được giải đáp như sau:

Cơ sở pháp lý:

Luật viên chức 2010

Nghị định 29/2012/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

Thông tư 15/2012/TT-BNV hướng dẫn kí kết hợp đồng làm việc, bồi thường chi phí đào tạo và bồi dưỡng đối với viên chức

Nghị Định 143/2013/NĐ-CP quy định về bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo

Nội dung phân tích:

Thứ nhất : có phải đền bù chi phí đào tạo hay không ? vì vẫn chưa được nhận vào biên chế

Điều 2 Luật viên chức quy định

Điều 2. Viên chức

Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

Pháp luật Việt Nam hiện hành không có khái niệm "viên chức biên chế". Viên chức là người được tuyển dụng theo chế độ hợp đồng làm việc có thời hạn hoặc không xác định thời hạn

Thông tin bạn đưa ra chúng tôi xác định rằng trước khi đi du học bạn chưa phải là viên chức. và sau khi lấy bằng thạc sĩ thì bạn đã được xét đặc cách theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 14 Nghị định 29/2012/NĐ-CP

Điều 14. Xét tuyển đặc cách

1. Căn cứ điều kiện đăng ký dự tuyển quy định tại Điều 4 Nghị định này và yêu cầu của đơn vị sự nghiệp công lập, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức xem xét, quyết định xét tuyển đặc cách không theo trình tự, thủ tục tuyển dụng viên chức quy định tại Điều 15, Điều 16 và Điều 17 Mục 4 Chương này đối với các trường hợp sau:

......

b) Những người tốt nghiệp đại học loại giỏi, tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ ở trong nước và ngoài nước, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng, trừ các trường hợp mà vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp cần tuyển dụng yêu cầu trình độ đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ;

........

Điêu 27 Luật viên chức quy định về chế độ tập sự đối với viên chức

Điều 27. Chế độ tập sự

1. Người trúng tuyển viên chức phải thực hiện chế độ tập sự, trừ trường hợp đã có thời gian từ đủ 12 tháng trở lên thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng.

2. Thời gian tập sự từ 03 tháng đến 12 tháng và phải được quy định trong hợp đồng làm việc.

3. Chính phủ quy định chi tiết chế độ tập sự.

Như vậy thời gian mà bạn kí hợp đồng thử việc là thời gian tập sự của bạn. Hợp đồng 1 năm sau là hợp đồng chính thức. Điều này hoàn toàn phù hợp với quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng viên chức.

Điều 36 Nghị Định 29/2012/NĐ-CP quy định

Điều 36. Đào tạo và đền bù chi phí đào tạo

.......

3. Viên chức được cử đi đào tạo theo các chương trình hợp tác với nước ngoài được ký kết hoặc gia nhập nhân danh Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngoài các điều kiện quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này, còn phải thực hiện quy định của Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế và đáp ứng các yêu cầu khác của chương trình hợp tác.

4. Viên chức được cử đi đào tạo ở trong nước và ngoài nước phải đền bù chi phí đào tạo trong các trường hợp sau:

a) Trong thời gian được cử đi đào tạo, viên chức tự ý bỏ học hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc;

b) Viên chức hoàn thành khóa học nhưng không được cơ sở đào tạo cấp văn bằng tốt nghiệp, chứng nhận kết quả học tập;

c) Viên chức đã hoàn thành và được cấp bằng tốt nghiệp khóa học từ trình độ trung cấp trở lên nhưng chưa phục vụ đủ thời gian theo cam kết quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều này.

5. Bộ Nội vụ hướng dẫn cụ thể về cách tính chi phí đền bù và quy trình, thủ tục đền bù chi phí đào tạo quy định tại Điều này.

Khoản 2 Điều 16 Thông tư 15/2012/TT-BNV quy định

Điêu 16. Đền bù chi phí đào tạo

.........

2. Các trường hợp viên chức không phải đền bù chi phí đào tạo:

a) Viên chức không hoàn thành khóa học do ốm đau phải điều trị, có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền;

b) Viên chức chưa phục vụ đủ thời gian theo cam kết phải thuyên chuyển công tác được cơ quan có thẩm quyền đồng ý;

c) Đơn vị sự nghiệp công lập đơn phương chấm dứt hợp đồng đối với viên chức khi đơn vị buộc phải thu hẹp quy mô, không còn vị trí việc làm hoặc chấm dứt hoạt động theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Như vậy, nếu bạn đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc bạn phải bồi thường chi phí đào tạo

Thứ hai. có thể áp dụng Nghị Định 143/2013/NĐ-CP hay không ?

Điều 1. phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

........

2. Nghị định này áp dụng đối với:

a) Người học được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cử đi học tập ở nước ngoài bằng nguồn ngân sách nhà nước (bao gồm cả chương trình giáo dục theo Hiệp định ký kết với nhà nước Việt Nam);

b) Người học được tham gia chương trình đào tạo ở trong nước theo các Đề án đặt hàng đào tạo do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

c) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện bồi hoàn chi phí đào tạo.

3. Nghị định này không áp dụng đối với người học là cán bộ, công chức, viên chức và người học theo chế độ cử tuyển.

Bạn thuộc trường hợp theo điểm a khoản 2 Nghị định 143/2013/NĐ-CP nên sẽ áp dụng quy tắc bồi hoàn chi phí đào tạo của nghị định này tại điểm b khoản 3 Điều 5

Thứ ba: Bồi hoàn bằng yên nhật hay đổi theo tỷ giá

Trường hợp chi phí đào tạo bằng yên nhật thì bạn phải tính theo Yên nhật. trường hợp đổi ra tiền Việt thì phải tính theo tỷ giá vào thời điểm bạn chấm dứt hợp đồng và được thông báo phải bồi hoàn chi phí đào tạo

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng qua email Tư vấn pháp luật lao động bảo hiểm qua Email hoặc qua tổng đài 1900.6162. Chúng tôi sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng./.           

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT LAO ĐỘNG