Luật sư tư vấn về chủ đề "chi phí đào tạo"

chi phí đào tạo | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề chi phí đào tạo.

Có phải trả tiền thưởng vì cơ quan cho đi học khi đơn phương chấm dứt hợp đồng không?

Có phải trả tiền thưởng vì cơ quan cho đi học khi đơn phương chấm dứt hợp đồng không?
Được cơ quan cử đi học sau đó cam kết làm việc tại cơ quan, nhưng vì nhiều nguyên nhân mà đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn. Cơ quan yêu cầu hoàn trả lại chi phí đào tạo cộng với khoản tiền thưởng vì đã hoàn thành khóa học. Cơ quan yêu cầu như vậy có đúng không? Căn cứ vào quy định nào?