1. Tìm hiểu biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng là gì?

Biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng là một hình thức xử lý vi phạm hành chính, được quy định theo Điều 91 của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012. Theo quy định này, biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng được áp dụng đối với những người có hành vi vi phạm pháp luật như được quy định tại Điều 92 của Luật này. Mục tiêu chính của biện pháp này là hỗ trợ và tạo điều kiện cho những người vi phạm học văn hóa, nghề nghiệp, lao động và sinh hoạt dưới sự quản lý cũng như sự giáo dục của các cơ sở giáo dưỡng. Quy định cụ thể về biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng được miêu tả như sau:

Mục đích và phạm vi áp dụng: Biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng nhằm mục đích chính là giúp người vi phạm hiểu biết và tuân thủ pháp luật hơn thông qua quá trình học hành, rèn luyện văn hóa, nghề nghiệp, cùng với việc tham gia vào các hoạt động lao động có ý nghĩa xã hội. Những người được áp dụng biện pháp này sẽ tham gia vào một quá trình giáo dưỡng chuyên sâu, đa chiều và được thiết kế đặc biệt dưới sự hướng dẫn và giám sát chặt chẽ của cơ sở giáo dưỡng.

Thời hạn áp dụng: Thời hạn áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng được quy định trong khoảng từ 6 đến 24 tháng, tùy thuộc vào tính chất và mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm. Trong thời gian này, người vi phạm sẽ được hỗ trợ và hướng dẫn để họ có thể tích luỹ kiến thức, kỹ năng và nhận thức tích cực, từ đó thúc đẩy quá trình tái hòa nhập vào xã hội sau khi hoàn thành biện pháp.

Nội dung và phương pháp đào tạo: Quá trình giáo dưỡng trong trường giáo dưỡng không chỉ tập trung vào việc truyền đạt kiến thức mà còn chú trọng vào việc phát triển các kỹ năng sống và tư duy tích cực cho người vi phạm. Các hoạt động học tập không chỉ giáo viên mà còn sự tham gia tích cực của các chuyên gia tâm lý, cán bộ giáo dục và nhân viên tư vấn. Phương pháp đào tạo được thiết kế linh hoạt và đa dạng, từ các lớp học truyền thống đến các hoạt động ngoại khóa, thể dục thể thao và các hoạt động nghệ thuật, văn hóa.

Giám sát và đánh giá: Quá trình giám sát và đánh giá sẽ được thực hiện một cách liên tục và chặt chẽ để đảm bảo rằng người vi phạm đang tiến triển theo hướng tích cực và phù hợp với mục tiêu của biện pháp. Các cơ sở giáo dưỡng sẽ thực hiện các biện pháp kiểm tra, đánh giá và ghi nhận tiến độ của từng cá nhân để có thể điều chỉnh và cung cấp hỗ trợ phù hợp.

Kết thúc và tái hòa nhập: Khi hoàn thành thời gian áp dụng biện pháp, người vi phạm sẽ được đánh giá về sự tiến bộ của họ và sự sẵn sàng để tái hòa nhập vào xã hội. Các biện pháp hỗ trợ và tư vấn sẽ được cung cấp để giúp họ hòa nhập trở lại cộng đồng một cách tích cực và bền vững.

 

2. Theo quy định thì bố mẹ có được phép đưa con cái hư hỏng vào trường giáo dưỡng để giáo dục, dạy dỗ con không?

Trong phạm vi của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, đã được sửa đổi bởi khoản 47 điều 1 Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi năm 2020, có quy định cụ thể về việc áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng đối với một số đối tượng cụ thể. Theo quy định này, chỉ những đối tượng được liệt kê trong đó mới có thể chịu áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng.

Đối với nhóm người từ đủ 12 tuổi đến dưới 14 tuổi, biện pháp này được áp dụng khi họ thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định tại Bộ luật Hình sự. Trong khi đó, nhóm người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi sẽ chịu áp dụng biện pháp này khi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm rất nghiêm trọng hoặc một tội phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định tại Bộ luật Hình sự, trừ những tội phạm quy định tại khoản 2 Điều 12 của Bộ luật Hình sự. Điều này có nghĩa là những hành vi nghiêm trọng như giết người, hiếp dâm trẻ em hoặc buôn bán ma túy có thể dẫn đến áp dụng biện pháp này.

Ngoài ra, các hành vi khác của nhóm người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi, bao gồm những hành vi được quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 90 của Luật Xử lý vi phạm hành chính và đã từng bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, cũng có thể chịu áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng.

Một nhóm đối tượng khác bao gồm những người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, thực hiện những hành vi quy định tại khoản 4 Điều 90 của Luật này nhưng không phải là tội phạm và đã từng bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, cũng có thể chịu áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng.

Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng không phải tất cả các trường hợp đều có thể chịu áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng. Cụ thể, không áp dụng biện pháp này đối với những trường hợp sau đây: người không có năng lực trách nhiệm hành chính, phụ nữ đang mang thai có chứng nhận từ tuyến khám bệnh, chữa bệnh từ tuyến huyện trở lên, hoặc người đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi và được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú xác nhận.

Trong trường hợp có nhu cầu áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, quyền này thuộc về cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Điều này đảm bảo việc áp dụng biện pháp này được thực hiện một cách công bằng và hợp pháp.

 

3. Cơ quan có quyền áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng

Theo Điều 105 của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, có quy định rõ về thẩm quyền của các cơ quan trong việc áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng. Điều này làm nổi bật vai trò quan trọng của các cơ quan này trong việc giải quyết và xử lý các trường hợp vi phạm hành chính, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục và giáo dục đặc biệt là đối với những trường hợp vi phạm liên quan đến học sinh, thanh thiếu niên.

Theo quy định của Luật, cơ quan có thẩm quyền cao nhất trong việc quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng là Toà án nhân dân cấp huyện. Điều này được phân tích cụ thể trong khoản 2 của Điều 105, nơi quy định rõ ràng về vai trò và thẩm quyền của Toà án nhân dân cấp huyện trong việc xử lý các trường hợp vi phạm hành chính liên quan đến giáo dục.

Cụ thể, theo khoản 2 Điều 105, Toà án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền quyết định áp dụng các biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng. Điều này bao gồm việc quyết định đưa các đối tượng vi phạm hành chính đến các cơ sở giáo dưỡng, các trung tâm cai nghiện hoặc các cơ sở giáo dục bắt buộc khác tùy theo tính chất và mức độ vi phạm của họ.

Quy định này phản ánh sự chú trọng của pháp luật đối với việc giáo dục và tái hòa nhập các cá nhân vi phạm hành chính vào xã hội. Bằng cách áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ quan tư pháp không chỉ xử lý các vi phạm mà còn đồng thời tạo điều kiện để cá nhân có cơ hội học hỏi, cải thiện bản thân và trở lại cuộc sống xã hội một cách tích cực.

Ngoài ra, việc quy định rõ vai trò và thẩm quyền của Toà án nhân dân cấp huyện cũng giúp tạo ra sự rõ ràng và minh bạch trong quy trình xử lý vi phạm hành chính. Điều này đảm bảo rằng quyết định của cơ quan này được đưa ra dựa trên cơ sở pháp lý và công bằng, từ đó tăng cường tính minh bạch và sự tin tưởng của người dân đối với hệ thống pháp luật.

 

4. Quy định về hồ sơ, thủ tục đưa người đã có quyết định vào trường giáo dưỡng  ?

Quy trình và thủ tục đưa người đã có quyết định vào trường giáo dưỡng là một quá trình phức tạp và đòi hỏi sự chú ý đặc biệt đối với các yếu tố pháp lý và y tế. Theo quy định của Điều 14 Nghị định 140/2021/NĐ-CP, hồ sơ và thủ tục cụ thể được chỉ định như sau: Trước hết, khi đưa một cá nhân vào trường giáo dưỡng, cần phải có một hồ sơ đầy đủ và chi tiết. Hồ sơ này bao gồm một loạt các tài liệu quan trọng như:

Quyết định của Tòa án nhân dân cấp huyện về việc áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng.

Biên bản thi hành quyết định, là bản ghi lại quá trình thực hiện quyết định của tòa án.

Quyết định tạm giữ người theo thủ tục hành chính, nếu có.

Bản tóm tắt lý lịch và hành vi vi phạm pháp luật của người bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, giúp cho việc đánh giá tính cách và lý lịch của người đó.

Danh bản, chỉ bản của người bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, là các tài liệu xác nhận danh tính của người này.

Bản sao các quyết định giáo dục đã áp dụng, nếu có.

Quyết định giao cho gia đình, tổ chức quản lý người có quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng trong thời gian lập hồ sơ đề nghị.

Giấy khám sức khỏe từ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ tuyến huyện trở lên, để đảm bảo sức khỏe của người đó khi tham gia vào môi trường trường giáo dưỡng.

Tài liệu khác liên quan đến nhân thân của người bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, nếu có.

Đối với trường hợp người bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng nhưng chưa tuân thủ quyết định và đã bỏ trốn, quy trình sẽ có thêm một số bước và tài liệu đi kèm:

Tài liệu và giấy tờ trong hồ sơ theo quy định của Điều này. Quyết định truy tìm của cơ quan thực thi pháp luật. Biên bản giữ người có quyết định truy tìm, là bản ghi lại quá trình giữ người sau khi bỏ trốn. Thông báo về việc hủy quyết định truy tìm, khi người đó đã được tìm thấy và tái thiết lập liên lạc. Tài liệu về các hành vi vi phạm trong thời gian bỏ trốn, nếu có.

Sau khi có đủ hồ sơ, quy trình giao, nhận người và hồ sơ cũng đòi hỏi sự chú ý và cẩn trọng. Trường giáo dưỡng phải đối chiếu và kiểm tra người được giao, nhận với những tài liệu có trong hồ sơ, đồng thời kiểm tra tình trạng sức khỏe hiện tại của người đó. Việc này giúp đảm bảo rằng người đó sẽ được chăm sóc và điều trị một cách phù hợp. Đồng thời, trường giáo dưỡng cũng cần xác minh các vấn đề khác liên quan đến việc giao, nhận, như tư trang, đồ dùng cá nhân mang theo. Quá trình giao, nhận người và hồ sơ phải được lập thành biên bản và được đánh bút lục theo quy định, để có bằng chứng về quá trình này và sự đồng thuận của cả hai bên.

 

Xem thêm >>> Học sinh bị đưa vào trường giáo dưỡng có được nhận tiền từ người nhà hay không?

Liên hệ đến hotline 19006162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn để được tư vấn