1. Quy định về công ước Ramsar?

Công ước Ramsar, được giải thích tại khoản 4 Điều 2 Nghị định 66/2019/NĐ-CP, là một hiệp định quốc tế về các vùng đất ngập nước quan trọng. Được ban hành vào ngày 02/02/1971 và sửa đổi theo Nghị định thư Paris ngày 3/12/1982, Công ước này đặt ra các nguyên tắc và mục tiêu để bảo vệ và quản lý bền vững các khu vực ngập nước trên toàn cầu.

Các bên tham gia Công ước Ramsar thừa nhận sự phụ thuộc lẫn nhau giữa con người và môi trường. Họ coi các vùng đất ngập như môi trường sống cần thiết cho sự sống sót của nhiều loài động và thực vật đặc trưng, đặc biệt là loài chim nước. Sự nhận thức về giá trị kinh tế, văn hóa, khoa học và giải trí của các vùng đất ngập là cơ sở cho nỗ lực ngăn chặn sự mất mát và lấn chiếm gia tăng của chúng.

Mục tiêu của Công ước Ramsar tập trung vào việc bảo vệ những vùng đất ngập nước hiện tại và trong tương lai. Nó nhấn mạnh sự quan trọng của việc bảo vệ loài chim nước trong quá trình di trú theo mùa, vượt qua các biên giới quốc gia.

Trong ngữ cảnh của Việt Nam, Nghị định 66/2019/NĐ-CP đặt ra các biện pháp quản lý nhà nước để bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước. Quy định này tập trung vào việc ban hành và thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, đồng thời đề cập đến việc tích hợp chính sách quốc gia với hành động quốc tế theo chuẩn của Công ước Ramsar. Điều này thể hiện sự cam kết của Việt Nam đối với bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước, đồng thời phản ánh tầm quan trọng của việc hợp tác quốc tế trong nỗ lực bảo vệ môi trường.

Thông qua nội dung của Nghị định 66/2019/NĐ-CP và giải thích về Công ước Ramsar tại khoản 4 Điều 2 của nghị định này, chúng ta nhận thấy sự nhất quán và tích cực trong nỗ lực của Việt Nam để bảo vệ và quản lý bền vững các vùng đất ngập nước. Công ước Ramsar là một bản hợp đồng quan trọng, đặt ra nguyên tắc và mục tiêu quốc tế để bảo tồn các môi trường ngập nước quan trọng. Nghị định 66/2019/NĐ-CP của Việt Nam, với việc ban hành và thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, cùng việc tích hợp chính sách quốc gia với chuẩn quốc tế, thể hiện cam kết và trách nhiệm của Việt Nam đối với bảo vệ môi trường và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước. Điều này một lần nữa khẳng định sự quan trọng của hợp tác quốc tế trong việc giải quyết thách thức toàn cầu về bảo tồn môi trường.

 

2. Cơ quan đầu mối quốc gia hướng dẫn thực hiện Công ước Ramsar?

Theo quy định tại khoản 2 Điều 23 Nghị định 66/2019/NĐ-CP, Bộ Tài nguyên và Môi trường được uỷ quyền là cơ quan đầu mối quốc gia hướng dẫn thực hiện Công ước Ramsar. Dưới đây là chi tiết về nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan đầu mối quốc gia và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc quản lý các khu Ramsar:

- Nhiệm vụ và Quyền hạn của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Quản lý Các hoạt động trong Khu Ramsar:

+ Thực hiện quy định về quản lý khu bảo tồn đất ngập nước.

+ Xây dựng và triển khai chương trình bảo tồn, sử dụng bền vững vùng đất ngập nước, kế hoạch quản lý khu Ramsar, và quan trắc định kỳ đặc tính sinh thái của khu.

+ Thực hiện chế độ báo cáo, cung cấp thông tin về khu Ramsar theo yêu cầu của cơ quan đầu mối quốc gia Công ước Ramsar.

+ Thực hiện đánh giá hiệu quả quản lý các khu Ramsar và yêu cầu về bảo tồn, sử dụng bền vững vùng đất ngập nước của Ban thư ký Công ước Ramsar.

 Hướng dẫn và Quản lý mạng lưới các khu Ramsar: Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện Công ước Ramsar trên toàn quốc và thành lập, vận hành hoạt động mạng lưới các khu Ramsar.

-  Nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương - Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường:

+ Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường.

+ Thực hiện lập hồ sơ đề cử và quản lý Các khu Ramsar.

+ Tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động của Công ước Ramsar tại địa phương, theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Nói chung, quy định trên giúp định rõ trách nhiệm và quyền hạn của Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng như Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong quản lý và thực hiện Công ước Ramsar, nhằm bảo đảm sự hiệu quả và đồng bộ trong quản lý các khu Ramsar trên toàn quốc. Bộ Tài nguyên và Môi trường đóng vai trò là cơ quan đầu mối quốc gia, có trách nhiệm hướng dẫn và quản lý mạng lưới các khu Ramsar trên toàn quốc. Cùng đó, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài nguyên và Môi trường, thực hiện quản lý và triển khai các hoạt động của Công ước Ramsar tại địa phương. Điều này giúp đảm bảo sự đồng bộ và hiệu quả trong bảo tồn và sử dụng bền vững các khu Ramsar, góp phần bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên quan trọng và duy trì sự cân bằng sinh thái.

 

3. Nguồn lực thực hiện Công ước Ramsar và hợp tác quốc tế về bảo tồn, sửa dụng vững các vùng đất ngập nước 

Theo quy định tại Điều 30 Nghị định 66/2019/NĐ-CP, việc thực hiện Công ước Ramsar và hợp tác quốc tế về bảo tồn, sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước được xác định thông qua các nguồn lực sau:

- Đẩy mạnh hoạt động và huy động nguồn lực để thực hiện Công ước Ramsar và hợp tác quốc tế. Tăng cường chất lượng nguồn nhân lực thông qua việc:

+ Nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng của cán bộ quản lý đất ngập nước.

+ Thực hiện trao đổi chuyên gia và đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý và khoa học về đất ngập nước trong và ngoài nước.

- Huy động, sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển từ các nguồn như:

+ Nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức.

+ Các hỗ trợ tài chính từ các tổ chức quốc tế và các chương trình, dự án song phương, đa phương.

Sử dụng nguồn vốn này để xây dựng các mô hình quản lý, bảo tồn và sử dụng bền vững vùng đất ngập nước quan trọng.

- Tạo ra các chương trình và dự án cụ thể về quản lý, bảo tồn và sử dụng bền vững vùng đất ngập nước. Xây dựng các mô hình thực hành và kiểm tra nhằm đảm bảo hiệu quả trong bảo tồn và sử dụng đất ngập nước. Thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành để đảm bảo sự minh bạch và tuân thủ trong quá trình quản lý nguồn lực và thực hiện các dự án.

Các biện pháp được quy định tại Điều 30 nhằm đảm bảo việc thực hiện Công ước Ramsar và hợp tác quốc tế về bảo tồn đất ngập nước được triển khai một cách hiệu quả, kết hợp với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và sử dụng đúng nguồn lực tài chính từ các nguồn hỗ trợ. Điều 30 Nghị định 66/2019/NĐ-CP đã đề cập đến các biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy việc thực hiện Công ước Ramsar và hợp tác quốc tế về bảo tồn, sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước. Quy định tập trung vào việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, huy động và sử dụng hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ, cũng như xây dựng các mô hình quản lý và bảo tồn. Điều này nhấn mạnh sự quan trọng của sự hợp tác nội địa và quốc tế để bảo vệ và phát triển bền vững các khu vực đất ngập nước quan trọng, đồng thời chú trọng đến nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tối ưu hóa nguồn lực tài chính.

Nội dung khác có nhu cầu xem thêm bài viết sau: Thực thi công ước Ramsar về các vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế 

Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, xin vui lòng không ngần ngại liên hệ với chúng tôi thông qua Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và cung cấp sự tư vấn chuyên nghiệp để giúp quý khách giải quyết mọi vấn đề một cách hiệu quả và đúng luật. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc một cách nhanh chóng. Chúng tôi cam kết đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách hàng một cách chu đáo và chất lượng.