Luật sư tư vấn:

Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi, xin giới thiệu các công ước, hiệp định trong lĩnh vực bản quyền, quyền kế cận (Quyền biểu diễn, ghi âm, truyền hình, truyền thông ...) và nội dung cơ bản của nó, như sau:

 

1. Công ước Beme về bảo hộ các tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học

Công ước Berne quy định về quyền tác giả các tác phẩm văn học, nghệ thuật và các quyền liên quan đến quyền tác giả. Công ước Beme quy định về quyền tác giả trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật, khoa học dựa trên ba nguyên tắc cơ bản:

Thứ nhất, các tác phẩm có xuất xứ từ một nước thành viên của Công ước, phải được bảo hộ ở mỗi nước thành viên khác tương tự như đã bảo hộ tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học đối với công dân của nước thành viên.

Thứ hai, do tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học được thể hiện ra bên ngoài dưới hình thức khách quan, đã được định hình thì quyền tác giả của các tác phẩm này được xác lập, không phụ thuộc vào nội dung của tác phẩm, công trình. Việc bảo hộ các tác phẩm văn học, nghệ thuật khoa học là tự động, vì vậy việc bảo hộ không phụ thuộc vào một thủ tục hành chính bắt buộc nào.

Thứ ba, các tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học được bảo hộ độc lập với nước xuất xứ của tác phẩm. Tuy vậy, trong trường hợp nếu một nước thành viên có quy định về thời hạn bảo hộ đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học dài hơn thời hạn tối thiểu theo quy định trong Công ước về tác phẩm được bảo hộ tại nước xuất xứ, thì việc bảo hộ có thể bị từ chối khi tác phẩm văn học, nghệ thuật này cũng không được bảo hộ tại nước xuất xứ nữa.

Theo Công ước Berne thì các quyền được xác định là quyền được ghi nhận là độc quyền cho phép: Quyền biên dịch, điều chỉnh và sắp xếp lại tác phẩm; biểu diễn kịch; nhạc kịch và âm nhạc; đọc lại trước công chúng tác phẩm văn học; thông tin cho công chúng về việc trình diễn các tác phẩm; truyền thanh; sao chép lại dưới bất kỳ hình thức hay phương pháp nào; sử dụng tác phẩm làm cơ sở cho một tác phẩm nghe, nhìn; sản xuất, phần phối, trình diễn trước công chúng và thông tin cho công chúng biết về tác phẩm nghe nhìn.

Những hành vi cắt xén, làm sai lệch hoặc các hành vi xâm phạm đến nội dung tác phẩm, ảnh hưởng đến uy tín của tác giả. Quyền này là “quyền đạo đức”.

 

2. Công ước Rome bảo hộ diễn viên, người sản xuất chương trình ghi âm, tổ chức truyền thông...

Nội dung của Công ước Roma nhằm bảo hộ các chương trình biểu diễn nghệ thuật, âm nhạc của người sản xuất các chương trình này. Các nghệ sĩ trong các loại hình biểu diễn như diễn viên điện ảnh, ca sĩ, nhạc sĩ, nghệ sĩ múa được ngăn chặn các hành vi mà họ không muốn như truyền thanh, thông tin cho công chúng về buổi biểu diễn của họ, thu âm, ghi hình chương trình biểu diễn của mình.

Đối với người sản xuất chương trình âm nhạc có quyền cho phép hoặc không cho phép người khác gián tiếp hoặc trực tiếp sao chép chương trình thu thanh. Các tổ chức truyền thanh có quyền cho hoặc không cho phép phát lại chương trình.

Căn cứ vào Công ước Geneva, việc bảo hộ các nhà sản xuất chương trình thu thanh, chống sao chép bất hợp pháp là việc mỗi nước thành viên tham gia Công ước phải bảo hộ người sản xuất chương trình này. Nhà sản xuất có quyền chống lại việc nhập khẩu các tác phẩm sao chép. Thời hạn bảo hộ các quyền của nhà sản xuất trong lĩnh vực này tối thiểu 20 năm kể từ lần đầu tiên ấn định hoặc xuất bản lần đầu tiên tác phẩm thu thanh.

Đối với quyền tác giả, Hiệp định bản quyền (WCT, 1996), có quy định: Bất kỳ các thành viên nào đều phải tuân thủ các quy định tại Luật (Paris) năm 1971 của Công ước Beme. Các đối tượng được bảo hộ gồm chương trình máy tính; biên tập dư liệu hoặc các tư liệu khác. Các quyền của tác giả gồm: Quyền phân phối, quyền cho thuê, quyền thông tin với công chúng. Nước thành viên của Công ước phải thực hiện các thủ tục thực thi theo luật quổc gia nhằm chống lại bất kỳ hành vi nào vi phạm quyền tác giả được quy định trong Hiệp định.

 

3. Hiệp định WIPO về biểu diễn và thu thanh (WPPT, 1996)

Theo quy định trong Hiệp định này, thì nghệ sĩ biểu diễn như diễn viên điện ảnh, ca sĩ, nhạc sĩ có quyền tài sản trong quan hệ sao chép lại, phân phối, cho thuê, phổ biến. Các nghệ sĩ có quyền truyền thanh, truyền thông đến công chúng, quyền thu ghi. Nhà sản xuất chương trình có quyền: Sao ghi lại; phân phối; cho thuê; phổ biến.

Theo Hiệp định WIPO về biểu diễn và thu thanh, nghệ sĩ biểu diễn và nhà sản xuất các chương trình thu thanh thì nghĩa vụ của một nước tham gia Công ước phải đối xử với công dân của một nước khác cùng tham gia công ước có các quyền tương tự như quyền của công dân nước mình.

Mọi vướng mắc pháp lý trong lĩnh vự sở hữu trí tuệ bạn có thể sử dụng: Dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật qua email hay Dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ trực tuyến qua tổng đài điện thoại, gọi: 1900.6162, hoặc có thể Đặt lịch để gặp luật sư tư vấn trực tiếp tại văn phòng. Đội ngũ luật sư của Công ty luật Minh Khuê luôn sẵn sàng phục vụ bạn./.