Luật sư tư vấn về chủ đề "công ước"

công ước | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề công ước.

Giới hạn trách nhiệm của người chuyên chở theo Công ước Hamburg là gì?

Giới hạn trách nhiệm của người chuyên chở theo Công ước Hamburg là gì?
Bài viết trình bày và luận giải quy định của Công ước Hamburg về giới hạn trách nhiệm của người chuyên chở. Nội dung chi tiết gồm: Khái niệm giới hạn trách nhiệm của người chuyên chở, nội dung quy tắc Hamburg về giới hạn trách nhiệm của người chuyên chở có gì mới so với Quy tắc Hague?

Nội dung bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp theo Công ước Paris và đăng ký nhãn hiệu hàng hóa theo Công ước Paris 1883

Nội dung bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp theo Công ước Paris và đăng ký nhãn hiệu hàng hóa theo Công ước Paris 1883
Bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn đọc thêm kiến thức về nội dung bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp theo Công ước Paris và đăng ký nhãn hiệu hàng hóa theo Công ước Paris 1883; Thu giữ khi nhập khẩu hàng hóa gắn trái phép nhãn hiệu hàng hóa hay tên thương mại...

Đăng ký bảo hộ quyền tác giả theo công ước Berne

Đăng ký bảo hộ quyền tác giả theo công ước Berne
Việt Nam là thành viên của Công ước Berne, cho nên các quy định của Luật sở hữu Trí tuệ của Việt Nam phải tuân thủ các quy định của công ước này. Luật Minh Khuê phân tích các quy định về đăng ký quyền tác giả theo cong ước và giải đáp một số vấn đề pháp lý liên quan:

Người chuyên chở là gì? Trách nhiệm của người chuyên chở và người chuyên chở thực sự theo Công ước Hamburg

Người chuyên chở là gì? Trách nhiệm của người chuyên chở và người chuyên chở thực sự theo Công ước Hamburg
Công ước Hamburg giải thích về người chuyên chở có khác biệt so với Quy tắc Hague và Quy tắc Hague - Visby, điểm nổi bật chính là có thêm giải thích về người chuyên chở thực tế. Cùng với đó Công ước Hamburg cũng quy định rõ về trách nhiệm của người chuyên chở và người chuyên chở thực tế:

Giới thiệu Công ước Berne năm 1886 và sự tương thích và không tương thích của Công ước Berne với Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam hiện nay

Giới thiệu Công ước Berne năm 1886 và sự tương thích và không tương thích của Công ước Berne với Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam hiện nay
Bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn đọc thêm kiến thức về Công ước Berne năm 1886; Tác phẩm và quyền được Công ước Berne năm 1886 bảo hộ; sự tương thích và không tương thích của Công ước Berne với Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam hiện nay...

Bảo hộ quyền tác giả theo công ước Berne

Bảo hộ quyền tác giả theo công ước Berne
Công ước Berne về bản quyền tác giả là một công ước mà Việt Nam gia nhập từ khá sớm. Trong công ước này quy định những thông lệ, điều khoản quốc tế chung nhất về vấn đề bản quyền. Luật sư tư vấn và cung cấp thêm các thông tin pháp lý liên quan: