1. Tờ khai sử dụng máy photocopy màu mới nhất

>>>> Mẫu tờ khai sử dụng máy photocopy mới nhất

TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

KHAI BÁO SỬ DỤNG

Số 01/TK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 01 năm 2024

TỜ KHAI SỬ DỤNG MÁY PHOTOCOPY MÀU, MÁY IN CÓ CHỨC NĂNG PHOTOCOPY MÀU

Kính gửi: Cơ quan có thẩm quyền

1. Thông tin về Tổ chức, Cá nhân khai báo sử dụng máy:

- Tên tổ chức, cá nhân: Công ty TNHH ABC

- Địa chỉ: 123 Đường ABC, Quận XYZ, Thành phố Hồ Chí Minh

- Số điện thoại: 0123 456 789 Email: abc@example.com

- Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu (đối với người nước ngoài): Số 987654 ngày 12 tháng 10 năm 2021 nơi cấp Cục QLHS trật tự xã hội hoặc số định danh cá nhân: 9876544567

2. Thông tin về Thiết bị khai báo:

- Tên máy: Photocopy XYZ-2000

- Tên hãng: ABC Corporation

- Model: XYZ-2000M

- Số định danh máy (số máy): PHTC-123-456

- Nước sản xuất: Việt Nam Năm sản xuất: 2023

- Đặc tính kỹ thuật, công nghệ: Máy có khả năng photocopy màu, in màu chất lượng cao.

- Khuôn khổ bản in, photo lớn nhất: A3

3. Mục đích sử dụng:

Sử dụng máy photocopy màu để in ấn các tài liệu quảng cáo và báo cáo cho hoạt động kinh doanh.

4. Địa chỉ đặt máy:

Văn phòng Công ty TNHH ABC, 123 Đường ABC, Quận XYZ, Thành phố Hồ Chí Minh

Đơn vị (tôi) cam kết khai báo thông tin của máy trên đây là đúng sự thật, nếu sai xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên nếu là tổ chức hoặc ký, ghi rõ họ tên nếu là cá nhân)

 

2. Cơ sở dịch vụ photocopy sử dụng photocopy màu có cần phải khai báo trước khi sử dụng?

Theo quy định tại khoản 7 Điều 2 của Nghị định 60/2014/NĐ-CP, được sửa đổi bởi điểm b khoản 1 Điều 1 Nghị định 72/2022/NĐ-CP, cơ sở dịch vụ photocopy là những doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và chi nhánh của chúng. Những tổ chức này trực tiếp cung cấp dịch vụ photocopy. Khoản 2 Điều 30 của Nghị định 60/2014/NĐ-CP, được sửa đổi bởi khoản 8 Điều 1 Nghị định 72/2022/NĐ-CP, đề cập đến quản lý sử dụng thiết bị in, trong đó có máy photocopy màu. Theo đó:

- Thiết bị in chỉ được sử dụng để sản xuất, kinh doanh khi cơ sở in được cấp giấy phép hoạt động in hoặc được cấp giấy xác nhận đăng ký hoạt động in; cơ sở dịch vụ photocopy đã khai báo hoạt động dịch vụ photocopy.

- Đối với máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu phải khai báo trước khi sử dụng. Hồ sơ khai báo là tờ khai sử dụng máy theo mẫu quy định. Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ khai báo qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến hoặc dịch vụ bưu chính, chuyển phát hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Tổ chức, cá nhân sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu đã khai báo, khi thanh lý phải có văn bản thông báo gửi cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động in nơi đã khai báo.

Dựa trên quy định trên, cơ sở dịch vụ photocopy sử dụng máy photocopy màu phải thực hiện việc khai báo trước khi sử dụng. Hồ sơ khai báo cụ thể là tờ khai sử dụng máy, và cơ sở có thể gửi hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính, chuyển phát, hoặc nộp trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Điều này giúp đảm bảo rằng cơ sở đã thông báo và được phép sử dụng máy photocopy màu theo quy định của pháp luật.

 

3. Trách nhiệm của cơ sở dịch vụ photocopy

Theo quy định tại Điều 26 Nghị định 60/2014/NĐ-CP, cơ sở dịch vụ photocopy có trách nhiệm thực hiện các điều sau đây:

​- Cơ sở dịch vụ photocopy phải thực hiện khai báo hoạt động theo quy định tại Điều 25 của Nghị định này. Quá trình này giúp cơ quan quản lý nhà nước có thông tin đầy đủ về hoạt động của cơ sở và đảm bảo tính minh bạch trong quản lý.

​- Cơ sở phải thực hiện hoạt động ở địa điểm đã được khai báo. Điều này nhằm mục đích đảm bảo sự rõ ràng, công khai và dễ kiểm tra từ phía cơ quan quản lý nhà nước.

​- Cơ sở phải chấp hành mọi yêu cầu quản lý của cơ quan quản lý nhà nước. Điều này bao gồm việc tuân thủ các quy định về an toàn, vệ sinh, môi trường, và các quy định khác liên quan đến hoạt động của cơ sở.

​- Cơ sở phải sẵn sàng xuất trình hồ sơ, giấy tờ liên quan đến hoạt động của mình khi có yêu cầu từ cơ quan, người có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra. Ngoài ra, phải chấp hành việc giải trình và báo cáo đầy đủ, trung thực theo yêu cầu của cơ quan kiểm tra.

​- Cơ sở dịch vụ photocopy phải báo cáo kịp thời với cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động in khi phát hiện giấy tờ, tài liệu nhận photocopy có nội dung vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều 9 của Nghị định này. Điều này nhằm hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước trong việc giám sát và xử lý các vi phạm một cách hiệu quả.

​- Cơ sở dịch vụ photocopy phải tuân thủ quy định của Nghị định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Người đứng đầu cơ sở phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động của cơ sở dịch vụ photocopy. Điều này nhấn mạnh trách nhiệm cá nhân và tổ chức trong việc duy trì sự tuân thủ và tính hợp pháp của hoạt động.

Cơ sở dịch vụ photocopy có trách nhiệm đáng kể trong việc duy trì tính minh bạch và tuân thủ các quy định của pháp luật. Bằng cách thực hiện khai báo hoạt động, giữ cho hoạt động diễn ra ở đúng địa điểm đã được thông báo, và chấp hành các yêu cầu quản lý của cơ quan nhà nước, cơ sở này đảm bảo sự rõ ràng và an toàn trong hoạt động kinh doanh. Việc xuất trình hồ sơ, giấy tờ liên quan, và báo cáo kịp thời về nội dung vi phạm giúp cơ quan quản lý nhà nước kiểm soát và đánh giá hiệu quả của cơ sở dịch vụ photocopy. Ngoài ra, việc báo cáo ngay khi phát hiện nội dung vi phạm còn giúp ngăn chặn sự lạm dụng và bảo vệ quyền lợi của người sử dụng dịch vụ.

 

4. Việc khai báo hoạt động của cơ sở dịch vụ photocopy thực hiện ra sao?

Việc khai báo hoạt động của cơ sở dịch vụ photocopy được quy định chi tiết tại Điều 25 của Nghị định 60/2014/NĐ-CP, đã được sửa đổi bởi khoản 14 Điều 1 Nghị định 25/2018/NĐ-CP, Điều 3 Nghị định 25/2018/NĐ-CP. Dưới đây là chi tiết quy định về việc khai báo hoạt động:

​- Cơ sở dịch vụ photocopy phải thực hiện việc khai báo với Ủy ban nhân dân cấp huyện chậm nhất là 10 ngày trước khi bắt đầu hoạt động.

- Cơ sở dịch vụ photocopy có thể gửi tờ khai thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến hoặc dịch vụ bưu chính, chuyển phát hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp huyện. Tờ khai được lập thành 02 bản theo mẫu quy định, nhằm đảm bảo tính chính xác và rõ ràng của thông tin được cung cấp.

​- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi về thông tin đã khai báo, cơ sở dịch vụ photocopy phải gửi tờ khai thay đổi thông tin theo mẫu quy định.

​- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ khai theo quy định, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm cập nhật thông tin trong tờ khai vào cơ sở dữ liệu của cơ quan mình để quản lý.

Tổng cộng, quy trình khai báo hoạt động của cơ sở dịch vụ photocopy đặt ra một chuẩn mực rõ ràng và hiệu quả, giúp cơ quan quản lý có thông tin chính xác và kịp thời về các hoạt động kinh doanh. Điều này đồng thời tạo điều kiện cho việc đảm bảo an ninh, an toàn và tính minh bạch trong quản lý các cơ sở dịch vụ photocopy.

Quý khách có nhu cầu xem thêm bài viết sau: Trình tự, thủ tục mở cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà?

Quý khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với Tổng đài tư vấn pháp luật qua số hotline 1900.6162 để nhận được sự hỗ trợ chuyên nghiệp và tận tâm từ đội ngũ chuyên gia của chúng tôi. Đối với những trường hợp cần sự tư vấn chi tiết hơn, chúng tôi cũng rất hoan nghênh quý khách gửi yêu cầu thông tin chi tiết qua địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn. Chúng tôi cam kết giải đáp mọi thắc mắc của quý khách hàng một cách nhanh chóng và chính xác