1. Người quản lý có được phép ra, vào điểm kinh doanh trò chơi điện tử không?

Điều 11 Nghị định 121/2021/NĐ-CP quy định về đối tượng được ra, vào điểm kinh doanh bao gồm những nội dung như sau:

- Người quản lý và người lao động được phép ra, vào Điểm kinh doanh để thực hiện công việc khi có sự phân công từ phía doanh nghiệp. Điều này giúp đảm bảo rằng chỉ những người cần thiết và được phân công mới được phép tiếp cận các khu vực hoạt động của doanh nghiệp. Doanh nghiệp có trách nhiệm lập và công bố danh sách cập nhật các người quản lý và người lao động được phép ra, vào để làm việc tại Điểm kinh doanh. Điều này giúp tăng cường sự minh bạch và quản lý trong việc quản lý nhân sự và bảo đảm an toàn trong hoạt động kinh doanh. Những biện pháp này đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ an ninh và quản lý nhân sự của doanh nghiệp, đồng thời đảm bảo rằng hoạt động kinh doanh diễn ra một cách trơn tru và hiệu quả.

- Người lao động của tổ chức cung cấp dịch vụ có ký hợp đồng cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp cũng được phép ra, vào Điểm kinh doanh để thực hiện công việc khi có sự phân công từ phía doanh nghiệp. Điều này giúp đảm bảo rằng những người này có thể thực hiện nhiệm vụ một cách hiệu quả mà không gặp phải các hạn chế không cần thiết. 

Doanh nghiệp phải lập và công bố danh sách cập nhật các người lao động của tổ chức cung cấp dịch vụ có ký hợp đồng cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp được phép ra, vào để làm việc tại Điểm kinh doanh. Điều này giúp tăng cường sự minh bạch và quản lý trong việc quản lý nhân sự và bảo đảm an toàn trong hoạt động kinh doanh. Những biện pháp này giúp đảm bảo rằng hoạt động kinh doanh diễn ra một cách trơn tru và hiệu quả, đồng thời bảo đảm an toàn và tính chuyên nghiệp trong việc quản lý nhân sự.

- Cán bộ, công chức của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền: Những cá nhân này được giao nhiệm vụ thực thi việc kiểm tra, thanh tra đối với doanh nghiệp theo quy định của luật pháp. Các cá nhân được nêu tại khoản 2, 3 và 4 của Điều này chỉ được vào Điểm kinh doanh để thực hiện các nhiệm vụ liên quan theo phân công, và nghiêm cấm vào Điểm kinh doanh để tham gia các trò chơi điện tử có thưởng dưới mọi hình thức.

Như vậy, người quản lý và điều hành có thể ra vào điểm kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng tự do hoặc không, nhưng phải tuân theo quy định tại Điều 11 Nghị định 121/2021/NĐ-CP. Theo đó, họ chỉ được phép ra vào điểm kinh doanh dưới sự phân công của doanh nghiệp và phải hoàn toàn tập trung vào công việc mà không được phục vụ mục đích khác

Điều này nhấn mạnh vai trò của sự kiểm soát và quản lý chặt chẽ trong việc vận hành các hoạt động kinh doanh liên quan đến trò chơi điện tử có thưởng. Thêm vào đó, để đảm bảo tuân thủ quy định này, doanh nghiệp cần lập và công bố danh sách cập nhật các cá nhân được phép ra vào điểm kinh doanh để làm việc. Điều này giúp trong việc kiểm soát và theo dõi những người được phép tiếp cận và hoạt động tại các điểm kinh doanh, đồng thời đảm bảo rằng chỉ những cá nhân được phân công có thể tham gia vào các hoạt động liên quan.

 

2. Quy định với người quản lý điểm kinh doanh trò chơi điện tử

Theo quy định tại Điều 19 của Nghị định 121/2021/NĐ-CP, các điều kiện và tiêu chuẩn cho người quản lý và điều hành điểm kinh doanh bao gồm: 

- Phải có trình độ đào tạo từ đại học trở lên. Điều này đảm bảo rằng người quản lý, điều hành có kiến thức cơ bản và nền tảng chuyên môn từ các cơ sở giáo dục cao cấp, giúp họ hiểu rõ hơn về lĩnh vực này và quản lý hoạt động kinh doanh một cách chuyên nghiệp.

- Phải có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong việc quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng. Điều này nhấn mạnh vào yêu cầu về kinh nghiệm thực tiễn, giúp đảm bảo rằng người quản lý, điều hành có đủ kiến thức và kỹ năng để đối phó với các thách thức cụ thể trong ngành.

Người quản lý và điều hành phải thường xuyên theo dõi và đảm bảo tuân thủ mọi quy định của Nghị định và các quy định pháp luật liên quan trong quá trình hoạt động kinh doanh. Họ phải làm việc toàn thời gian tại Điểm kinh doanh để có thể quản lý và điều hành hoạt động một cách hiệu quả và đáp ứng các yêu cầu cụ thể của ngành.

Doanh nghiệp phải bố trí người quản lý và điều hành theo danh sách đã đăng ký trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, đảm bảo rằng những người này đáp ứng các yêu cầu và tiêu chuẩn cần thiết. Những quy định này nhằm mục đích đảm bảo rằng hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực trò chơi điện tử có thưởng được quản lý và điều hành một cách chuyên nghiệp và tuân thủ các quy định pháp luật.

Trong trường hợp có sự thay đổi về người quản lý và điều hành điểm kinh doanh: Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày thay đổi, doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản và gửi kèm tài liệu theo quy định tại khoản 10 của Điều 21 của Nghị định này cho Bộ Tài chính, Sở Tài chính và Cục Thuế địa phương để theo dõi và quản lý. Trong trường hợp trong 60 ngày kể từ ngày Bộ Tài chính có thông báo bằng văn bản mà phát hiện người quản lý và điều hành không đáp ứng tiêu chuẩn, doanh nghiệp phải bố trí người thay thế đủ tiêu chuẩn và thông báo cũng như gửi tài liệu tương tự cho Bộ Tài chính. 

Trong trường hợp không thể bố trí được người thay thế đủ tiêu chuẩn, doanh nghiệp phải tạm ngừng kinh doanh cho đến khi có người quản lý và điều hành mới đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật. Những quy định này nhằm mục đích đảm bảo rằng hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực trò chơi điện tử có thưởng được quản lý và điều hành bởi những người đủ năng lực và tuân thủ các quy định pháp luật.

 

3. Cơ quan tiếp nhận thông báo thay đổi người quản lý điều hành điểm kinh doanh trò chơi điện tử

Để thay đổi người quản lý và điều hành điểm kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng, doanh nghiệp phải tuân thủ quy định tại Điều 19 Nghị định 121/2021/NĐ-CP như sau:

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có sự thay đổi về người quản lý và điều hành, doanh nghiệp phải thực hiện thông báo bằng văn bản. Thông báo này phải được gửi kèm theo tài liệu theo quy định tại khoản 10 của Điều 21 của Nghị định. Mục đích chính của quy định này là để giúp các cơ quan quản lý (như Bộ Tài chính, Sở Tài chính và Cục Thuế địa phương) theo dõi và kiểm soát sự thay đổi trong hoạt động của doanh nghiệp. Thông qua việc thông báo và gửi tài liệu theo quy định, các cơ quan quản lý có thể đảm bảo rằng doanh nghiệp tuân thủ đúng quy định, giúp tăng cường tính minh bạch và đảm bảo trật tự trong môi trường kinh doanh.

- Các biện pháp như bố trí người thay thế và tạm ngừng kinh doanh trong trường hợp người quản lý, điều hành không đáp ứng tiêu chuẩn trong thời gian 60 ngày kể từ khi có thông báo từ Bộ Tài chính là rất quan trọng để đảm bảo tính ổn định và tuân thủ pháp luật trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Trong trường hợp người quản lý, điều hành không đáp ứng tiêu chuẩn, doanh nghiệp phải nhanh chóng bố trí người thay thế đủ năng lực và tiêu chuẩn để tiếp quản công việc quản lý, điều hành. 

Doanh nghiệp cần thông báo và gửi tài liệu tương tự như đã được quy định cho Bộ Tài chính để đảm bảo sự minh bạch và tuân thủ pháp luật. Trong trường hợp không thể bố trí được người thay thế đủ tiêu chuẩn, doanh nghiệp phải tạm ngừng kinh doanh cho đến khi có người quản lý, điều hành mới đáp ứng được các yêu cầu pháp lý và quản lý. Những biện pháp này giúp đảm bảo rằng doanh nghiệp luôn hoạt động một cách hợp pháp, có người quản lý, điều hành đủ năng lực và tuân thủ các quy định pháp luật và quản lý.

Ngoài ra, quý bạn đọc có thể tham khảo thêm bài viết Tổ chức chơi điện tử có thưởng cho người nước ngoài tại điểm kinh doanh? Nếu có bất cứ vấn đề pháp lý nào cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ tới bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại: 1900.6162 hoặc gửi yêu cầu tới địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn. Trân trọng!