1. Điều kiện công nhận kết quả hòa giải thành đối với tranh chấp dân sự tại Tòa án là gì?

Điều kiện để công nhận kết quả của quá trình hòa giải trong tranh chấp dân sự tại Tòa án được quy định rất cụ thể trong Điều 33 của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án năm 2020. Những điều kiện này đặt ra một số tiêu chí quan trọng nhằm đảm bảo tính công bằng và tính hiệu quả của quá trình hòa giải. Dưới đây là các điều kiện cụ thể:

- Năng lực hành vi dân sự đầy đủ: Các bên tham gia hòa giải phải có đầy đủ năng lực pháp lý để tham gia vào các hành động dân sự. Điều này đảm bảo rằng họ có thể tự ý và hiểu rõ các quyền và nghĩa vụ của mình.

- Thỏa thuận tự nguyện và hợp pháp: Thỏa thuận hoặc thống nhất của các bên phải được đạt ra hoàn toàn tự nguyện và không vi phạm bất kỳ quy định nào của pháp luật. Điều này bảo đảm tính hợp pháp và minh bạch của các thoả thuận.

- Không vi phạm đạo đức xã hội: Các thỏa thuận không được vi phạm đạo đức xã hội và không được thiết kế để trốn tránh các trách nhiệm pháp lý hoặc nghĩa vụ đối với Nhà nước hoặc các tổ chức, cá nhân khác. Việc đảm bảo rằng các thỏa thuận trong quá trình hòa giải không vi phạm đạo đức xã hội là một phần quan trọng trong việc đảm bảo tính minh bạch, công bằng và pháp lý của quá trình này. Các thỏa thuận này cần phải phản ánh đúng tinh thần và giá trị của pháp luật và đạo đức xã hội, đồng thời không được sử dụng để trốn tránh trách nhiệm pháp lý hoặc nghĩa vụ đối với Nhà nước hoặc các tổ chức, cá nhân khác. Các thỏa thuận không được phép vi phạm bất kỳ quy định nào của pháp luật. Điều này bao gồm việc đảm bảo rằng các điều khoản và cam kết không phản đối hoặc xâm phạm vào quyền và lợi ích hợp pháp của bất kỳ bên nào, và không làm ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ của Nhà nước hoặc các tổ chức, cá nhân khác theo luật pháp.

- Đầy đủ nội dung trong các tranh chấp nhạy cảm như ly hôn: Trong các trường hợp như ly hôn, các thỏa thuận phải bao gồm đầy đủ các nội dung như việc ly hôn, chia tài sản, chăm sóc con cái và bảo đảm quyền lợi hợp lý của các bên liên quan.

- Ý kiến đồng ý của bên không có mặt: Nếu nội dung của thỏa thuận liên quan đến quyền lợi của bên không có mặt tại buổi hòa giải, thỏa thuận chỉ được công nhận khi có sự đồng ý bằng văn bản của họ.

- Phân biệt giữa các loại tranh chấp: Trong trường hợp các bên đồng ý chỉ đối thoại và thỏa thuận về một phần của tranh chấp, thì chỉ những phần đó mà không liên quan đến các phần khác của tranh chấp được công nhận.

Những điều kiện này đề cập đến việc đảm bảo tính minh bạch, tính công bằng và tính hợp pháp của quá trình hòa giải trong tranh chấp dân sự tại Tòa án, từ đó giúp tạo ra các quyết định mà các bên có thể tin tưởng và tuân thủ.

 

2. Quyết định công nhận hòa giải thành tại Tòa án thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự?

Quyết định công nhận kết quả của quá trình hòa giải trong tranh chấp dân sự tại Tòa án không chỉ đơn thuần là một văn bản pháp lý có giá trị, mà còn mang theo các quy định và quy trình cụ thể về việc thi hành và thực thi. Theo quy định tại Điều 35 của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án năm 2020, quyết định công nhận kết quả hòa giải thành, đối thoại thành tại Tòa án được xác định rõ như sau:

- Hiệu lực pháp luật không bị kháng cáo: Quyết định công nhận kết quả của quá trình hòa giải có hiệu lực pháp luật và không thể bị kháng cáo hay kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm. Điều này bảo đảm tính chắc chắn và ổn định cho quyết định được đưa ra sau quá trình hòa giải.

- Thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự: Quyết định này được thi hành theo các quy định cụ thể về việc thi hành án dân sự, nhằm đảm bảo rằng quyết định được thực thi một cách hiệu quả và công bằng. Việc áp dụng các quy định về thi hành án dân sự giúp đảm bảo tính linh hoạt và phù hợp với tình hình cụ thể của từng vụ án.

- Quy định về thi hành án dân sự: Điều này bao gồm các quy định về thời hạn, phương tiện và các biện pháp cụ thể để đảm bảo rằng quyết định được thực thi một cách nhanh chóng và đầy đủ. Các quy định này có thể bao gồm việc tạm ngưng thi hành án, tìm kiếm tài sản để đền bù và các biện pháp khác để đảm bảo sự tuân thủ của các bên liên quan.

Việc thi hành quyết định công nhận kết quả của quá trình hòa giải theo các quy định cụ thể về thi hành án dân sự giúp đảm bảo tính hiệu quả và công bằng của quyết định đó, từ đó tạo ra sự tin cậy và tôn trọng trong hệ thống pháp luật.

 

3. Quy định về thủ tục ra quyết định công nhận kết quả hòa giải thành đối với tranh chấp dân sự

Thủ tục ra quyết định công nhận hoặc không công nhận kết quả của quá trình hòa giải trong tranh chấp dân sự tại Tòa án được định rõ và chi tiết theo quy định tại Điều 32 của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án năm 2020. Quy trình này nhằm đảm bảo tính minh bạch, công bằng và hiệu quả của quá trình giải quyết tranh chấp. Dưới đây là các bước cụ thể trong thủ tục này:

- Chuẩn bị biên bản ghi nhận kết quả hòa giải: Sau khi hoàn thành quá trình hòa giải và đối thoại, Hòa giải viên lập biên bản ghi nhận kết quả hòa giải hoặc đối thoại. Biên bản này cùng với các tài liệu liên quan sẽ được chuyển đến Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ việc dân sự. Trước khi bắt đầu lập biên bản, Hòa giải viên cần xác định rõ những thông tin quan trọng cần được ghi lại. Điều này bao gồm các điều khoản thỏa thuận, cam kết của các bên, cũng như các quyết định có thể ảnh hưởng đến quyết định của Tòa án. Trong quá trình lập biên bản, Hòa giải viên cần chắc chắn rằng mọi tranh chấp giữa các bên đã được giải quyết hoàn toàn và không còn tồn đọng. Nếu có bất kỳ vấn đề nào còn chưa được giải quyết, chúng sẽ được ghi nhận để đưa ra quyết định cuối cùng.

- Thời hạn chuẩn bị ra quyết định: Tòa án có thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được biên bản và tài liệu kèm theo để chuẩn bị ra quyết định công nhận hoặc không công nhận kết quả hòa giải. Trong thời gian này, Thẩm phán có quyền yêu cầu các bên hoặc các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp thêm thông tin hoặc tài liệu nếu cần.

- Ra quyết định công nhận hoặc không công nhận kết quả hòa giải: Hết thời hạn 15 ngày, Thẩm phán phải ra quyết định. Nếu kết quả hòa giải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 33 của Luật Hòa giải, Thẩm phán sẽ ra quyết định công nhận kết quả hòa giải. Ngược lại, nếu không đáp ứng các điều kiện này, Thẩm phán sẽ ra quyết định không công nhận kết quả và cung cấp lý do chi tiết.

- Gửi quyết định cho các bên liên quan: Quyết định công nhận hoặc không công nhận kết quả hòa giải sẽ được gửi cho các bên liên quan và Viện kiểm sát cùng cấp trong thời hạn 03 ngày làm việc. Bằng việc gửi quyết định đến tất cả các bên liên quan, quá trình giải quyết tranh chấp trở nên minh bạch và công bằng hơn. Mọi bên đều có quyền biết về kết quả của quá trình hòa giải và có thể xem xét, đánh giá và phản ứng theo cách thích hợp. Gửi quyết định đến tất cả các bên liên quan là cách để tôn trọng quyền lợi và nghĩa vụ của họ. Điều này cho phép họ được thông báo về quyết định và có cơ hội tham gia vào các bước tiếp theo của quá trình pháp lý nếu cần.

Thủ tục này không chỉ đảm bảo tính minh bạch và công bằng mà còn đảm bảo tính hiệu quả và tính thực thi của quyết định. Bằng cách này, hệ thống pháp luật có thể đáp ứng được các yêu cầu khắt khe nhất trong việc giải quyết tranh chấp dân sự tại Tòa án.

Nếu như các bạn còn có những vướng mắc vui lòng liên hệ 19006162 hoặc lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ chi tiết

Tham khảo thêm: Thủ tục yêu cầu công nhận kết quả hòa giải thành tại tòa án