Luật sư tư vấn về chủ đề "thi hành án dân sự"

thi hành án dân sự | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thi hành án dân sự.

Tổng cục là gì ? Tìm hiểu về tổng cục? Hiểu biết về Tổng cục Thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật hiện hành?

Tổng cục là gì ? Tìm hiểu về tổng cục? Hiểu biết về Tổng cục Thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật hiện hành?
Cơ quan hành chính Nhà nước ở cấp trung ương bao gồm chính phủ, các Bộ và cơ quan ngang Bộ. Trong đó có các Tổng cục, cục, chi cục là các tổ chức thuộc Bộ, có chức năng tham mưu, trợ giúp cho Bộ trưởng trong công tác tổ chức và quản lý nhà nước đối với từng lĩnh vực khác nhau. Bài viết xoay quanh vấn đề liên quan đến tổng cục.

Trách nhiệm của cơ quan Thi hành án dân sự

Trách nhiệm của cơ quan Thi hành án dân sự
Cơ quan Thi hành án dân sự tổ chức thi hành bản án, quyết định theo quy định của pháp luật. Trong quá trình tổ chức thi hành án, nếu phát hiện bản án, quyết định tuyên không rõ, khó thi hành thì có quyền yêu cầu Tòa án giải thích, đính chính hoặc bản án...

Thời hiệu yêu cầu thi hành án dân sự là bao lâu ?

Thời hiệu yêu cầu thi hành án dân sự là bao lâu ?
Trong thi hành án dân sự, đương sự có quyền tự định đoạt chọn, quyết định thời điểm thích hợp phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của mình để yêu cầu thi hành án. Bài viết tập trung phân tích quy định pháp luật về thời hiệu yêu cầu thi hành án dân sự, cụ thể:

Quy định về thi hành án dân sự về tài sản bảo đảm

Quy định về thi hành án dân sự về tài sản bảo đảm
Tranh chấp về nghĩa vụ thanh toán theo hợp đồng, sau khi được giải quyết bằng thương lượng, hòa giải hay đã có phán quyết của Trọng tài hoặc Toà án, nếu như bên có nghĩa vụ không có khả năng tài chính để thực hiện, thì rất khó thi hành trên thực tế.