Luật sư tư vấn về chủ đề "thi hành án dân sự"

thi hành án dân sự | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thi hành án dân sự.

Phân loại thẩm quyền dân sự của tòa án nhân dân các cấp

Phân loại thẩm quyền dân sự của tòa án nhân dân các cấp
Thẩm quyền dân sự của toà án là quyền xem xét giải quyết các vụ việc và quyền hạn ra các quyết định khi xem xét giải quyết các vụ việc đó theo thủ tục tố tụng dân sự của toà án.Dưới đây là những vấn đề liên quan đến thẩm quyền dân sự của tòa án nhân dân các cấp

Vấn đề công nhận và thi hành các bản án, quyết định dân sự của toà án nước ngoài trong pháp luật và thực tiễn các nước

Vấn đề công nhận và thi hành các bản án, quyết định dân sự của toà án nước ngoài trong pháp luật và thực tiễn các nước
Pháp đã vận dụng quy định của luật Pháp (nguyên tắc Lex fori – TA Pháp áp dụng luật Pháp) vào cách đối xử với các BA nước ngoài được yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Pháp. Nếu bản án đó vi phạm các nguyên tắc được luật Pháp thừa nhận thì bản án sẽ không được công nhận và cho thi hành tại Pháp.

Hoạt động thi hành án dân sự về tài sản bảo đảm

Hoạt động thi hành án dân sự về tài sản bảo đảm
Tranh chấp về nghĩa vụ thanh toán trong hợp đồng bảo đảm, sau khi được giải quyết bằng thương lượng, hòa giải hay đã có phán quyết của Trọng tài hoặc Toà án, nếu như bên có nghĩa vụ không có khả năng tài chính để thực hiện, thì rất khó thi hành trên thực tế.

Biện pháp kê biên, xử lí tài sản của người phải thi hành án là nhà ở?

Biện pháp kê biên, xử lí tài sản của người phải thi hành án là nhà ở?
Việc áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự nói chung cụ thể là việc áp dụng biện pháp kê biên, xử lí tài sản của người phải thi hành án là nhà ở nói riêng là giải pháp có hiệu quả nhằm đảm bảo việc thực hiện nghĩa vụ của người phải thi hành án, bảo đảm hiệu lực của bản án.

Mục đích, ý nghĩa của việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời.

Mục đích, ý nghĩa của việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời.
Biện pháp khẩn cấp tạm thời là việc toà án quyết định áp dụng trong quá trình giải quyết vụ việc dân sự nhằm giải quyết nhu cầu cấp bách của đương sự, bảo vệ bằng chứng, bảo toàn tài sản tránh gây thiệt hại hoặc bảo đảm thi hành án. Vậy, ý nghĩa của những biện pháp này là gì?

Thi hành án dân sự điển hình là gì? Phân biệt việc thi hành án dân sự điển hình với việc thi hành án dân sự khác

Thi hành án dân sự điển hình là gì? Phân biệt việc thi hành án dân sự điển hình với việc thi hành án dân sự khác
“Việc thi hành án dân sự điển hình” là thuật ngữ pháp lý mới được sử dụng ở nước ta. Cùng tìm hiểu về khái niệm thi hành án dân sự điển hình, đặc điểm của việc thi hành án dân sự điển hình và phân biệt việc thi hành án dân sự điển hình với việc thi hành án dân sự khác trong bài viết dưới đây:

Biện pháp cưỡng chế thi hành án khấu trừ tiền trong tài khoản, thu hồi, xử lý tiền, giấy tờ có giá của người phải thi hành án

Biện pháp cưỡng chế thi hành án khấu trừ tiền trong tài khoản, thu hồi, xử lý tiền, giấy tờ có giá của người phải thi hành án
Trong hoạt động tư pháp, để đảm bảo hiệu lực của các bản án, quyết định Tòa án đã tuyên, Nhà nước phải định ra những biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc khi các chủ thể có nghĩa vụ thi hành nhưng không tự nguyện thi hành. Để giải quyết việc thi hành án thì Chấp hành viên có thể lựa chọn một hoặc nhiều

Thủ tục thi hành các khoản tịch thu sung quỹ nhà nước, tiêu huỷ tài sản, tài sản kê biền, tạm giữ trong vụ án hình sự ?

Thủ tục thi hành các khoản tịch thu sung quỹ nhà nước, tiêu huỷ tài sản, tài sản kê biền, tạm giữ trong vụ án hình sự ?
Trong vụ án hình sự việc thi hành án đối với các khoản tịch thu sung công quy, tiêu hủy tài sản, kê biên tài sản, tịch thu tài sản... là các hạng mục công việc mà hoạt động thi hành án theo luật thi hành án dân sự phải triển khai. Bài viết phân tích kỹ hơn các nội dung này: