thi hành án dân sự

thi hành án dân sự | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thi hành án dân sự.

Mẫu đơn khiếu nại chậm thi hành án dân sự mới nhất

Mẫu đơn khiếu nại chậm thi hành án dân sự mới nhất
Đơn khiếu nại chậm thi hành án là văn bản được cá nhân, tổ chức cơ quan sử dụng để đề nghị cơ quan thi hành án xem xét lại hành vi của cá nhân, tổ chức thực hiện thi hành án khi có căn cứ cho rằng chủ thể này có hành vi chậm thi hành án mà không có lý do chính đáng, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Mẫu đơn khiếu nại chậm thi hành án dân sự và cách viết sẽ có trong bài viết dưới đây của Luật Minh Khuê.

Mức phí thi hành án dân sự mới nhất?

Mức phí thi hành án dân sự mới nhất?
Phí thi hành án là khoản tiền mà người được thi hành án phải nộp khi nhận được tiền, tài sản theo bản án, quyết định. Khi thi hành án thì người được thi hành án phải nộp phí thi hành án dân sự. Mức phí thi hành án dân sự mới nhất sẽ được đề cập trong nội dung bài viết của Luật Minh Khuê dưới đây.

Trách nhiệm của cơ quan Thi hành án dân sự

Trách nhiệm của cơ quan Thi hành án dân sự
Cơ quan Thi hành án dân sự tổ chức thi hành bản án, quyết định theo quy định của pháp luật. Trong quá trình tổ chức thi hành án, nếu phát hiện bản án, quyết định tuyên không rõ, khó thi hành thì có quyền yêu cầu Tòa án giải thích, đính chính hoặc bản án...

Các nguyên tắc áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự ?

Các nguyên tắc áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự  ?
Việc áp dụng biện pháp cưỡng chế trong thi hành án dân sự là sử dụng quyền lực của nhà nước buộc người phải thi hành án thực hiện bản án, quyết định của toà án nên không thể tuỳ tiện, thiếu thống nhất mà ngược lại phải tuân thủ theo các nguyên tắc do pháp luật thi hành án dân sự quy định.

Những nội dung cơ bản của pháp luật thi hành án dân sự

Những nội dung cơ bản của pháp luật thi hành án dân sự
Biên soạn: 1. Tiến sỹ luật học Nguyễn Thanh Thủy - Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp. 2. Thạc sỹ luật học Lê Anh Tuấn - Phó trưởng phòng Phòng Hành chính, Tổng hợp và Tài vụ, Cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp.

Quy định về thi hành án dân sự về tài sản bảo đảm

Quy định về thi hành án dân sự về tài sản bảo đảm
Tranh chấp về nghĩa vụ thanh toán theo hợp đồng, sau khi được giải quyết bằng thương lượng, hòa giải hay đã có phán quyết của Trọng tài hoặc Toà án, nếu như bên có nghĩa vụ không có khả năng tài chính để thực hiện, thì rất khó thi hành trên thực tế.

Quy trình xử lý, giải quyết đơn khiếu nại về thi hành án dân sự

Quy trình xử lý, giải quyết đơn khiếu nại về thi hành án dân sự
Khiếu nại về thi hành án dân sự là gì? Quy trình tiếp nhận và phân công xử lý, giải quyết đơn khiếu nại về thi hành án dân sự như thế nào? Luật Minh Khuê chia sẻ trên cơ sở quy định pháp luật mới hiện nay tại Thông tư 13/2021/TT-BTP sẽ có hiệu lực áp dụng từ 13/02/2022.

Phân tích nhiệm vụ, đặc điểm của luật thi hành án dân sự Việt Nam

Phân tích nhiệm vụ, đặc điểm của luật thi hành án dân sự Việt Nam
Nhận thức được vai trò to lớn của luật thi hành án dân sự Việt Nam, trong nhiều văn bản quy phạm pháp luật Nhà nước ta đã ban hành như Bộ luật tố tụng dân sự, Pháp lệnh thi hành án dân sự, Luật thi hành án dân sự ... đều có quy định về các nhiệm vụ của luật thi hành án dân sự.

Quy định về quyết định phong tỏa tài khoản, tài sản trong thi hành án dân sự mới nhất theo Thông tư 04/2023/TT-BTP

Quy định về quyết định phong tỏa tài khoản, tài sản trong thi hành án dân sự mới nhất theo Thông tư 04/2023/TT-BTP
Quyết định phong tỏa tài khoản, tài sản trong thi hành án dân sự mới nhất được ban hành kèm theo Thông tư 04/2023/TT-BTP hướng dẫn thực hiện thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án dân sự. Quy định về quyết định phong tỏa tài khoản, tài sản trong thi hành án dân sự mới nhất theo Thông tư 04/2023/TT-BTP sẽ được đề cập trong bài viết của Luật Minh Khuê dưới đây.
Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng