Luật sư tư vấn về chủ đề "thi hành án dân sự"

thi hành án dân sự | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thi hành án dân sự.

Biện pháp cưỡng chế thi hành án khấu trừ tiền trong tài khoản, thu hồi, xử lý tiền, giấy tờ có giá của người phải thi hành án

Biện pháp cưỡng chế thi hành án khấu trừ tiền trong tài khoản, thu hồi, xử lý tiền, giấy tờ có giá của người phải thi hành án
Trong hoạt động tư pháp, để đảm bảo hiệu lực của các bản án, quyết định Tòa án đã tuyên, Nhà nước phải định ra những biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc khi các chủ thể có nghĩa vụ thi hành nhưng không tự nguyện thi hành. Để giải quyết việc thi hành án thì Chấp hành viên có thể lựa chọn một hoặc nhiều

Thủ tục thi hành các khoản tịch thu sung quỹ nhà nước, tiêu huỷ tài sản, tài sản kê biền, tạm giữ trong vụ án hình sự ?

Thủ tục thi hành các khoản tịch thu sung quỹ nhà nước, tiêu huỷ tài sản, tài sản kê biền, tạm giữ trong vụ án hình sự ?
Trong vụ án hình sự việc thi hành án đối với các khoản tịch thu sung công quy, tiêu hủy tài sản, kê biên tài sản, tịch thu tài sản... là các hạng mục công việc mà hoạt động thi hành án theo luật thi hành án dân sự phải triển khai. Bài viết phân tích kỹ hơn các nội dung này:

Các nguyên tắc áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự ?

Các nguyên tắc áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự  ?
Việc áp dụng biện pháp cưỡng chế trong thi hành án dân sự là sử dụng quyền lực của nhà nước buộc người phải thi hành án thực hiện bản án, quyết định của toà án nên không thể tuỳ tiện, thiếu thống nhất mà ngược lại phải tuân thủ theo các nguyên tắc do pháp luật thi hành án dân sự quy định.

Thời hiệu yêu cầu thi hành án dân sự là bao lâu ?

Thời hiệu yêu cầu thi hành án dân sự là bao lâu ?
Trong thi hành án dân sự, đương sự có quyền tự định đoạt chọn, quyết định thời điểm thích hợp phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của mình để yêu cầu thi hành án. Bài viết tập trung phân tích quy định pháp luật về thời hiệu yêu cầu thi hành án dân sự, cụ thể:

Quyền và nghĩa vụ của các đương sự trong thi hành án dân sự ?

Quyền và nghĩa vụ của các đương sự trong thi hành án dân sự ?
Đương sự trong quan hệ thi hành án dân sự bao gồm: Người được thi hành án; người phải thi hành án; người có quyền, nghĩa vụ liên quan trong thi hành án dân sự. Bài viết phân tích, làm rõ quyền và nghĩa vụ của họ trong quá trình thi hành án dân sự, cụ thể:

Quy định về thẩm quyền thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ?

Quy định về thẩm quyền thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ?
Người đứng đầu cơ quan thi hành án dân sự được gọi là thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự. Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự chịu trách nhiệm về các hoạt động của cơ quán thi hành án dân sự. Bài viết phân tích thẩm quyền và trách nhiệm của vị trí này:

Các trường hợp được miễn nghĩa vụ thi hành án dân sự ?

Các trường hợp được miễn nghĩa vụ thi hành án dân sự ?
Khi bản án, quyết định dân sự của toà án có hiệu lực pháp luật thì các chủ thể có quyền và nghĩa vụ thi hành án phải thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Tuy nhiên trên thực tế, có nhiều trường hợp việc thi hành không thể thực hiện được do người phải thi hành án qua một thời gian dài