Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn như sau:

Cơ sở pháp lý:

Luật Doanh nghiệp 2014

Nội dung tư vấn:

Xin chào luật sư tôi muốn hỏi vấn đề như sau: Hiện nay tôi có đóng 10% vào một công ty với số tiền 70tr từ năm 2013 đến nay công ty tự ý cắt cổ phần của tôi. tôi muốn kiện công ty. Luật sư tư vấn giúp tôi với.

Theo quy định của pháp luật hiện hành, công ty không thể tự ý chấm dứt tư cách cổ đông của bạn. Vì vậy, bạn có thể xác nhận lại vấn đề này với công ty của mình xem trên thực tế đã chấm dứt tư cách của bạn chưa và nếu chấm dứt thì chấm dứt theo phương thức nào, với lý do gì. Trong trường hợp công ty đã chấm dứt thì bạn có thể làm đơn khởi kiện ra Tòa án yêu cầu giải quyết tranh chấp nếu nội bộ công ty không thể tự giải quyết.

Dear Luật sư Minh Khuê. Em xin được hỏi như sau: em có chung vốn góp mở của hàng kinh doanh với hai thanh viên nữa theo tỉ lệ góp như sau: Bạn A góp 600tr Bạn B góp 300tr Em góp 100tr tất cả cùng nhau góp vốn đầu tư hộ kinh doanh: thuê cửa hàng, mua sắm cơ sở vật chất. Vậy cho em hỏi nếu sau này em rút ra ko chung nữ mà mở cửa hàng riêng thì em sẽ được chia nhứng gì ( em chỉ được rút về 100tr hay thêm cả phần đã đầu tư co sở vật chất..) Em rất mong Luật sư Minh khuê giải đáp giúp em. em xin chân thành cảm ơn ạ.

Đối với trường hợp rút vốn của cá nhân trong hộ kinh doanh, pháp luật không có quy định cụ thể về cách thức hay trình tự, thủ tục rút mà chỉ có quy định về việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký của hộ kinh doanh theo quy định tại Điều 75 Luật Doanh nghiệp 2014:

"Điều 75. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

1. Khi thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, hộ kinh doanh thông báo nội dung thay đổi với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký theo trình tự, thủ tục như sau:

a) Hộ kinh doanh gửi Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký.

>> Xem thêm:  Tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần làm như thế nào ? Hồ sơ, thủ tục tăng vốn

b) Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc tên hộ kinh doanh yêu cầu đăng ký không đúng theo quy định, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

c) Khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh mới trong trường hợp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, hộ kinh doanh phải nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cũ."

Theo đó, việc rút vốn hay phân chia tài sản sẽ phụ thuộc vào sự thỏa thuận của các thành viên hoặc hợp đồng hợp tác giữa các bên.

Luật sư e xin hỏi là khi bán đi Thương hiệu thì cổ đông hưởng tiền thương hiệu như thế nào.Nếu thương hiệu đó cổ đông không góp phần xây dựng.

Luật Doanh nghiệp quy định về chi trả cổ tức tại Điều 132 như sau: 

"Điều 132. Trả cổ tức

1. Cổ tức trả cho cổ phần ưu đãi được thực hiện theo các điều kiện áp dụng riêng cho mỗi loại cổ phần ưu đãi.

2. Cổ tức trả cho cổ phần phổ thông được xác định căn cứ vào số lợi nhuận ròng đã thực hiện và khoản chi trả cổ tức được trích từ nguồn lợi nhuận giữ lại của công ty. Công ty cổ phần chỉ được trả cổ tức của cổ phần phổ thông khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật;

b) Đã trích lập các quỹ công ty và bù đắp đủ lỗ trước đó theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;

c) Ngay sau khi trả hết số cổ tức đã định, công ty vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn.

>> Xem thêm:  Trách nhiệm pháp lý của cổ đông công ty cổ phần dựa trên vốn điều lệ ?

3. Cổ tức có thể được chi trả bằng tiền mặt, bằng cổ phần của công ty hoặc bằng tài sản khác quy định tại Điều lệ công ty. Nếu chi trả bằng tiền mặt thì phải được thực hiện bằng Đồng Việt Nam và có thể được chi trả bằng séc, chuyển khoản hoặc lệnh trả tiền gửi bằng bưu điện đến địa chỉ thường trú hoặc địa chỉ liên lạc của cổ đông.

4. Cổ tức phải được thanh toán đầy đủ trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Hội đồng quản trị lập danh sách cổ đông được nhận cổ tức, xác định mức cổ tức được trả đối với từng cổ phần, thời hạn và hình thức trả chậm nhất 30 ngày trước mỗi lần trả cổ tức. Thông báo về trả cổ tức được gửi bằng phương thức bảo đảm đến cổ đông theo địa chỉ đăng ký trong sổ đăng ký cổ đông chậm nhất 15 ngày trước khi thực hiện trả cổ tức. Thông báo phải có các nội dung sau đây:

a) Tên công ty và địa chỉ trụ sở chính của công ty;

b) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân;

c) Tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức;

d) Số lượng cổ phần từng loại của cổ đông; mức cổ tức đối với từng cổ phần và tổng số cổ tức mà cổ đông đó được nhận;

đ) Thời điểm và phương thức trả cổ tức;

e) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật của công ty.

5. Trường hợp cổ đông chuyển nhượng cổ phần của mình trong thời gian giữa thời điểm kết thúc lập danh sách cổ đông và thời điểm trả cổ tức thì người chuyển nhượng là người nhận cổ tức từ công ty.

6. Trường hợp chi trả cổ tức bằng cổ phần, công ty không phải làm thủ tục chào bán cổ phần theo quy định tại các điều 122, 123 và 124 của Luật này. Công ty phải đăng ký tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng giá trị mệnh giá các cổ phần dùng để chi trả cổ tức trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc thanh toán cổ tức."

>> Xem thêm:  Phân tích ưu nhược điểm khi thành lập công ty cổ phần và công ty TNHH 2 thành viên?

Theo đó, việc chi trả cổ tức cho các cổ đông phụ thuộc vào lợi nhuận mà công ty thu được và số cổ phần của các cổ đông. Dù thương hiệu không do người đó đóng góp nhưng đó là tài sản của công ty, do đó, khi bán đi thương hiệu thu lại được phần lợi nhuận thì cổ đông đó vẫn được hưởng phần tương ứng với số cổ phần mà người đó nắm giữ hoặc theo thỏa thuận giữa các bên.

Thưa Luật sư ! Luật sư cho mình hỏi. Công ty CP mới thành lập thì các cổ đông có được phép góp vốn bằng tiền mặt không hay bắt buộc phải chuyển khoản qua ngân hàng Cảm ơn Luật sư !

Thông tư 09/2015/TT-BTC quy định về hình thức thanh toán trong giao dịch góp vốn của doanh nghiệp vào doanh nghiệp khác như sau:

"Điều 3. Hình thức thanh toán trong giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác

1. Các doanh nghiệp không sử dụng tiền mặt (tiền giấy, tiền kim loại do Ngân hàng Nhà nước phát hành) để thanh toán khi thực hiện các giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác.

2. Khi thực hiện giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác, các doanh nghiệp sử dụng các hình thức sau:

a) Thanh toán bằng Séc;

b) Thanh toán bằng ủy nhiệm chi – chuyển tiền;

c) Các hình thức thanh toán không sử dụng tiền mặt phù hợp khác theo quy định hiện hành.

3. Doanh nghiệp khi thực hiện giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác bằng tài sản (không phải bằng tiền) thực hiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp."

Theo đó, nếu cổ đông là doanh nghiệp thì bắt buộc phải dùng một trong những hình thức được quy định tại Khoản 2 Điều trên. Còn trường hợp cổ đông là cá nhân thì pháp luật chưa có quy định cụ thể, trong nghị định 222/2013/NĐ-CP về thanh toán tiền mặt không đề cập đến việc này. Do đó, cá nhân có thể lựa chọn hình thức góp vốn nhưng để đảm bảo quyền lợi thì tốt hơn nên dùng hình thức chuyển khoản.

>> Xem thêm:  Nội dung điều lệ công ty cổ phần thế nào là hợp pháp ?

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc liên hệ văn phòng  để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật doanh nghiệp - Công ty Luật Minh Khuê.

>> Xem thêm:  Kinh doanh thực phẩm với mô hình siêu thị Mini có cần giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm?