1. Đăng ký đổi nơi đề nghị cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa thế nào?

Thủ tục đổi nơi xin cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa là một quy trình phức tạp, đòi hỏi sự chú ý và cẩn trọng từ các doanh nghiệp. Theo quy định tại khoản 1 Điều 14 của Nghị định 31/2018/NĐ-CP, việc thay đổi nơi đề nghị cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa là có thể được thực hiện như sau:

Trước tiên, doanh nghiệp phải xác định rõ nhu cầu của mình trong việc xin cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa tại một cơ quan, tổ chức khác so với nơi đã đăng ký hồ sơ thương nhân. Sau đó, họ cần đề xuất yêu cầu cấp lại Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa tại cơ quan, tổ chức mới bằng cách hoàn trả các chứng từ còn nợ từ lần cấp trước (nếu có) và nộp đơn đề nghị thay đổi nơi cấp theo mẫu số 03 được quy định tại Phụ lục của Nghị định.

Thủ tục này đòi hỏi sự chú ý đặc biệt từ phía doanh nghiệp. Họ cần phải thu thập đầy đủ các tài liệu liên quan và đảm bảo rằng các thông tin trong đơn đề nghị thay đổi nơi cấp là chính xác và đầy đủ. Bất kỳ sai sót nào có thể dẫn đến việc phải hoàn chỉnh lại thủ tục, gây lãng phí thời gian và tài nguyên.

Sau khi đã hoàn thành các bước trên, doanh nghiệp sẽ nộp đơn đề nghị và các tài liệu đi kèm đến cơ quan, tổ chức cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa hiện tại. Quá trình này có thể mất một thời gian nhất định để cơ quan, tổ chức kiểm tra và xử lý đơn đề nghị theo quy định.

Trong quá trình chờ đợi, doanh nghiệp nên duy trì liên lạc chặt chẽ với cơ quan, tổ chức cấp để đảm bảo rằng mọi thông tin được cập nhật và xử lý một cách nhanh chóng và chính xác nhất có thể.

Nếu đơn đề nghị được chấp thuận, doanh nghiệp sẽ nhận được Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mới từ cơ quan, tổ chức cấp. Họ cũng cần phải cập nhật thông tin này vào hồ sơ kinh doanh của mình và thực hiện các bước cần thiết để tiếp tục hoạt động kinh doanh một cách hợp pháp và hiệu quả.

Tóm lại, quy trình đổi nơi đề nghị cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa là một quy trình phức tạp và đòi hỏi sự chú ý và cẩn trọng từ phía doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc thực hiện đúng và kỹ lưỡng các bước trong quy trình này sẽ giúp họ tiếp tục hoạt động kinh doanh một cách hợp pháp và hiệu quả.

 

2. Thành phần hồ sơ cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa lần đầu  

Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa lần đầu là một quá trình phức tạp, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng và hoàn chỉnh từ các doanh nghiệp muốn tiến hành xuất khẩu hàng hóa. Theo quy định tại khoản 1 Điều 15 của Nghị định 31/2018/NĐ-CP, hồ sơ này sẽ bao gồm một loạt các tài liệu và chứng từ quan trọng để chứng minh nguồn gốc và tiêu chuẩn của sản phẩm xuất khẩu. Dưới đây là một phân tích chi tiết về những thành phần cụ thể trong hồ sơ này:

Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa: Đây là tài liệu chính mà doanh nghiệp phải điền đầy đủ thông tin về sản phẩm, bao gồm các yếu tố như mô tả sản phẩm, mã HS, định mức số lượng, trọng lượng, và giá trị. Đơn này phải tuân thủ theo Mẫu số 04 được quy định cụ thể trong phụ lục của Nghị định.

Mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa: Đây là một tài liệu quan trọng được điền đầy đủ thông tin về sản phẩm và được công nhận bởi cơ quan có thẩm quyền.

Bản in tờ khai hải quan xuất khẩu: Đây là một bản in của tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu. Tuy nhiên, nếu hàng hóa không cần khai báo hải quan theo quy định của pháp luật, thì không cần nộp bản in này.

Bản sao hóa đơn thương mại: Đây là bản sao của hóa đơn thương mại, được đóng dấu sao y bản chính của thương nhân.

Bản sao vận tải đơn hoặc chứng từ vận tải tương đương: Trong trường hợp không có vận tải đơn, bản sao của chứng từ vận tải tương đương cũng được yêu cầu. Cả hai tài liệu này đều phải được đóng dấu sao y bản chính của thương nhân.

Bảng kê khai chi tiết hàng hóa xuất khẩu: Bảng này cung cấp thông tin chi tiết về hàng hóa, đặc biệt là về tiêu chuẩn xuất xứ và các tiêu chí ưu đãi hoặc không ưu đãi. Mẫu bảng này phải tuân theo quy định của Bộ Công Thương.

Bản khai báo xuất xứ của nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp nguyên liệu: Đây là tài liệu cung cấp thông tin về nguồn gốc của nguyên liệu hoặc sản phẩm, đóng dấu sao y bản chính của thương nhân.

Bản sao Quy trình sản xuất hàng hóa: Tài liệu này mô tả quy trình sản xuất của hàng hóa, cũng cần được đóng dấu sao y bản chính của thương nhân.

Kiểm tra thực tế tại cơ sở sản xuất: Trong một số trường hợp, cơ quan cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa có thể yêu cầu kiểm tra thực tế tại cơ sở sản xuất của doanh nghiệp để xác nhận thông tin trong hồ sơ.

Như vậy, hồ sơ cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa lần đầu là một tập hợp các tài liệu và chứng từ quan trọng, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng và hợp lệ từ phía doanh nghiệp. Việc tuân thủ đầy đủ các quy định và cung cấp đầy đủ thông tin trong hồ sơ này sẽ giúp đảm bảo quá trình xuất khẩu hàng hóa diễn ra thuận lợi và được công nhận bởi các cơ quan chức năng.

 

3. Quy trình cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa được quy định ra sao?

Quy trình cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa là một quy trình quan trọng trong hoạt động thương mại quốc tế, đặc biệt là trong bối cảnh của thị trường hiện nay đòi hỏi sự minh bạch và công bằng trong giao dịch hàng hóa. Việc này không chỉ giúp đảm bảo nguồn gốc và chất lượng của hàng hóa mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc áp dụng các chính sách thương mại quốc tế, thuế và quản lý xuất nhập khẩu. Dưới đây là quy trình chi tiết về cách thức và các bước để có thể cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa tại quy định tại Điều 16 Nghị định 31/2018/NĐ-CP:

Bước đầu tiên của quy trình là thương nhân, tổ chức hay cá nhân có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa sẽ phải thực hiện việc khai báo thông tin cần thiết để yêu cầu cấp Giấy chứng nhận này. Thông tin này bao gồm các chi tiết liên quan đến hàng hóa cụ thể mà họ muốn xác nhận xuất xứ, chẳng hạn như mã HS (Hệ thống mã hàng hóa) của hàng hóa đó. Khai báo này sẽ được thực hiện thông qua việc điền vào một biểu mẫu đề xuất, mà có thể được truy cập và điền trực tuyến qua Hệ thống quản lý và cấp chứng nhận xuất xứ điện tử được cung cấp bởi Bộ Công Thương. Biểu mẫu này cũng có thể được truy cập qua các trang web chính thức khác của các cơ quan, tổ chức được ủy quyền bởi Bộ Công Thương để cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa.

Một trong những thông tin quan trọng cần khai báo trong biểu mẫu là mã HS của hàng hóa. Mã HS này thường là một hệ thống mã được quốc gia sử dụng để phân loại hàng hóa trong quá trình xuất nhập khẩu. Mã HS của hàng hóa trên Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa sẽ là mã HS của quốc gia xuất khẩu. Tuy nhiên, trong trường hợp mã HS của quốc gia xuất khẩu khác với mã HS của quốc gia nhập khẩu đối với cùng một loại hàng hóa, thì thương nhân có thể sử dụng mã HS của quốc gia nhập khẩu, và sẽ tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của mã HS quốc gia nhập khẩu này mà họ đã khai báo.

Sau khi thương nhân hoàn tất việc điền thông tin và nộp hồ sơ, các cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành xem xét và xác nhận thông tin. Quá trình này có thể bao gồm việc kiểm tra tính hợp lệ của thông tin được cung cấp, xác minh nguồn gốc của hàng hóa và các yếu tố khác để đảm bảo rằng hàng hóa thực sự đáp ứng các tiêu chuẩn để được coi là có xuất xứ từ quốc gia cụ thể nào đó.

Khi thông tin đã được xác nhận và hồ sơ được chấp nhận, cơ quan cấp phép sẽ tiến hành cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa cho thương nhân. Giấy chứng nhận này sẽ chứng nhận rằng hàng hóa đã được xác định xuất xứ từ quốc gia nào, thông qua việc sử dụng mã HS và các thông tin khác mà thương nhân đã cung cấp trong hồ sơ.

Ngoài việc cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, quy trình cũng có thể bao gồm các bước kiểm tra sau cấp phép để đảm bảo rằng hàng hóa vẫn duy trì đủ điều kiện để giữ nguyên xuất xứ của mình. Các biện pháp này có thể bao gồm kiểm tra mẫu, giám định hàng hóa hoặc theo dõi tuân thủ các quy định về xuất xứ trong quá trình sản xuất và vận chuyển.

Như vậy, quy trình cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa không chỉ là một loạt các bước hình thức để thực hiện, mà còn đòi hỏi sự chính xác, minh bạch và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định và tiêu chuẩn liên quan. Điều này không chỉ giúp đảm bảo công bằng trong thương mại quốc tế mà còn là một yếu tố quan trọng trong việc xây dựng niềm tin và uy tín của các sản phẩm trên thị trường toàn cầu.

Xem thêm >>> Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa hiên nay được pháp luật quy định như thế nào ?

Nếu như các bạn còn có những vướng mắc vui lòng liên hệ 19006162 hoặc lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ chi tiết