Nội dung tư vấn

Căn cứ theo quy định

Luật đất đai năm 2013

Nghị định 43/2014/NĐ-CP

Nghị định 45/2014/NĐ-CP

1. Đất được giao không đúng thẩm quyền là gì?

Đất do đơn vị quốc phòng giao cho cán bộ, công nhân viên là một trong những trường hợp giao đất không đúng thẩm quyền mà luật đất đai quy định.

Theo quy định của Luật đất đai chủ thể có thẩm quyền giao đất thuộc về cơ quan hành chính các cấp là Ủy ban nhân dân:

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất cho tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao.

Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định giao đất, cho thuê đất với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất, cộng đồng dân cư.

Giao đất không đúng thẩm quyền được hiểu là cá nhân, tổ chức đứng ra giao đất không thuộc trường hợp được quyền giao đất theo quy định của Luật đất đai. Thời kỳ trước đây hiện trạng người không có thẩm quyền đứng ra giao đất xảy ra khá nhiều, thường là Ủy ban nhân dân xã, trưởng thôn, tổ chức quân đội, hợp tác xã…

>> Xem thêm:  Mức đóng thuế sử dụng đất phi nông nghiệp được xác định thế nào ?

2. Đất được giao không đúng thẩm quyền có được cấp sổ không?

Kể từ khi Luật đất đai năm 2013 có hiệu lực- tức 1/7/2014 thì các trường hợp được giao đất không đúng thẩm quyền như đơn vị quốc phòng mà giao đất từ hoặc sau ngày 1/7/2014 sẽ không được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất hợp pháp, không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thậm chí là bị bị thu hồi toàn bộ diện tích đất.

Sử dụng đất có nguồn gốc giao đất không đúng thẩm quyền sẽ được Nhà nước công nhận trong các trường hợp sau:

Trường hợp thứ nhất: đất được giao không đúng thẩm quyền và đã được sử dụng ổn định trước ngày 15 tháng 10 năm 1993, không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch thì người đang sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất đã được giao theo quy định tại Khoản 1 Điều 20 của Nghị định này.

Trường hợp thứ hai: giai đoạn từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 1/7/2014, người được giao đất không đúng thẩm quyền nhưng sử dụng ổn định, không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản trên đất

Vậy nhận đất và sử dụng đất không đúng thẩm quyền trong các trường hợp trên vẫn được Nhà nước cấp sổ đỏ thì người sử dụng đất có phải nộp tiền sử dụng đất khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất không?

3. Nộp tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận đất được giao không đúng thẩm quyền.

Việc phải nộp tiền sử dụng đất hay không phải nộp hoặc nộp bao nhiêu phần trăm cũng phụ thuộc vào thời điểm sử dụng đất được Nhà nước công nhận.

  • Với trường hợp sử dụng đất giao không đúng thẩm quyền trước ngày 15/10/1993:

Nếu người sử dụng đất có giấy tờ chứng minh đã nộp tiền cho Nhà nước, tổ chức để được sử dụng đất (ví dụ như: biên lai, phiếu thu, hóa đơn thu tiền sử dụng đất) thì khi được cấp Giấy chứng nhận sẽ không phải nộp tiền sử dụng đất nữa.

Nếu không có giấy tờ chứng minh đã nộp tiền thì nộp bằng 40% tiền sử dụng đất ở theo giá đất tại thời điểm công nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích trong hạn mức và bằng 100% tiền sử dụng đất ở với diện tích vượt hạn mức giao đất tính theo phương pháp so sánh trực tiếp, triết trừ, thu nhập, thặng dư hoặc theo hệ số điều chỉnh giá đất phụ thuộc vào giá trị đất.

>> Xem thêm:  Trường hợp nào Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất ? Trường hợp nào Nhà nước cho thuê đất ?

  • Giai đoạn sử dụng đất được giao không đúng thẩm quyền từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 1/7/2004:

Người sử dụng đất có một trong các giấy tờ chứng minh đã nộp tiền sử dụng đất và nộp đúng mức quy định của luật đất đai năm 2013 thì không thu tiền sử dụng đất.

Có giấy tờ chứng minh nộp tiền sử dụng đất nhưng số tiền nộp thấp hợp mức thu theo quy định của Luật đất đai năm 1993 thì được giải quyết như sau: số tiền đã nộp được quy đổi thành tỷ lệ % diện tích đã hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất theo giá tại thời điểm đã nộp tiền; phần diện tích đất còn lại thực hiện thu tiền sử dụng đất theo thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất.

Và trường hợp không có giấy tờ chứng minh đã nộp tiền sử dụng đất thì nộp bằng 50% tiền sử dụng đất ở theo giá đất tại thời điểm công nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích trong hạn mức và bằng 100% tiền sử dụng đất ở với diện tích vượt hạn mức giao đất tính theo phương pháp so sánh trực tiếp, triết trừ, thu nhập, thặng dư hoặc theo hệ số điều chỉnh giá đất phụ thuộc vào giá trị đất.

4. Hồ sơ xin công nhận quyền sử dụng đất do đất được giao không đúng thẩm quyền

Người sử dụng đất có nhu cầu được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất do được giao không đúng thẩm quyền nộp hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai đề nghị cấp giấy chứng nhận, hồ sơ gồm có:

a, Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Mẫu số 04/ĐK;

b, Một trong các giấy tờ chứng minh về việc giao đất

c, Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có);

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về chủ đề Đất do đơn vị quốc phòng giao có được cấp sổ không? Có phải nộp tiền sử dụng đất không?

Mọi vướng mắc của quý khách hàng mời liên hệ đến tổng đài 1900.6162 để gặp luật sư tư vấn.

>> Xem thêm:  Phân biệt hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất và hình thức cho thuê đất ?

Trân trọng cảm ơn!

Trần Nguyệt bộ phận hỗ trợ khách hàng công ty Luật Minh Khuê.