Luat Minh Khue
Dịch vụ luật sư tham gia tranh tụng trong vụ án lao động

Dịch vụ luật sư tham gia tranh tụng trong vụ án lao động

Trong bất kỳ một mối quan hệ nào trong xã hội, chẳng may có phát sinh các tranh chấp mà dẫn tới việc kiện tụng, đặc biệt là các tranh chấp lao động thì các bên trong tranh chấp luôn cân nhắc là có nên mời luật sư tham gia tranh tụng trong vụ án để bảo vệ quyền lợi cho mình hay không?