1. Dịch vụ tư vấn thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Dịch vụ tư vấn đăng ký kiểu dáng công nghiệp là một trong những dịch vụ mà Công ty luật Minh Khuê cung cấp:

1. Trình tự thực hiện thủ tục Đăng ký độc quyền Kiểu dáng Công nghiệp:

- Tiếp nhận đơn: Đơn đăng ký có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện tới trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

- Thẩm định hình thức đơn: Kiểm tra việc tuân thủ các quy định về hình thức đối với đơn, từ đó đưa ra kết luận đơn có được coi là hợp lệ hay không.

- Ra thông báo chấp nhận/từ chối chấp nhận đơn:

+ Trường hợp đơn hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra thông báo chấp nhận đơn;

+ Trường hợp đơn không hợp lệ, Cục sẽ ra thông báo từ chối chấp nhận đơn.

- Công bố đơn: Đơn được coi là hợp lệ sẽ được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp.

- Thẩm định nội dung đơn: Đánh giá khả năng được bảo hộ của đối tượng nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ (tính mới, trình độ sáng tạo, khả năng áp dụng công nghiệp), qua đó xác định phạm vi bảo hộ tương ứng.

Đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp ?

Luật sư tư vấn đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp, gọi: 0986 38 66 48

- Ra quyết định cấp/từ chối cấp văn bằng bảo hộ:

+ Nếu đối tượng nêu trong đơn không đáp ứng được các yêu cầu về bảo hộ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ;

+ Nếu đối tượng nêu trong đơn đáp ứng được các yêu cầu về bảo hộ, và người nộp đơn nộp lệ phí đầy đủ thì Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ, ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp, và công bố trên Công báo Sở hữu trí tuệ.

 

2. Cách thức thực hiện bảo hộ Kiểu dáng công nghiệp:

- Trực tiếp tại trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng;

- Qua bưu điện.

 

3. Thành phần, số lượng hồ sơ đăng ký KDCN:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Tờ khai (02 tờ theo mẫu);

+ Bộ ảnh chụp/Bản vẽ (05 bộ);

+ Bản mô tả (01 bộ);

+ Các tài liệu có liên quan;

+ Chứng từ nộp phí, lệ phí.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

 

4. Thời hạn giải quyết thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp:

- Thẩm định hình thức: 01 tháng từ ngày nhận đơn;

- Công bố đơn: 02 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ;

- Thẩm định nội dung: 06 tháng từ ngày công bố đơn.

 

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Mọi tổ chức, cá nhân sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam đều có quyền nộp đơn đăng ký độc quyền kiểu dáng công nghiệp.

 

6. Cơ quan có thẩm quyền thực hiện thủ tục hành chính đăng ký bảo hộ KDCN:

Cục Sở hữu trí tuệ có trụ sở chính tại Hà Nội và văn phòng đại điện tại TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng.

 

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính đăng ký KDCN:

- Quyết định cấp/từ chối cấp văn bằng bảo hộ.

- Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp.

 

8. Lệ phí nhà nước khi nộp hồ sơ đăng ký bảo hộ Kiểu dáng Công nghiệp:

- Lệ phí nộp đơn: 180.000 đồng.

- Lệ phí công bố đơn: 120.000 đồng.

- Phí thẩm định nội dung: 300.000 đồng.

- Lệ phí cấp văn bằng bảo hộ: 120.000 đồng.

- Lệ phí đăng bạ: 120.000 đồng.

 

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Tờ khai đăng ký đăng ký kiểu dáng công nghiệp (Mẫu kèm theo).

 

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Tổ chức, cá nhân đáp ứng các điều kiện sau có quyền đăng ký kiểu dáng công nghiệp:

+ Tác giả tạo ra kiểu dáng công nghiệp bằng công sức và chi phí của mình;

+ Tổ chức, cá nhân đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất cho tác giả dưới hình thức giao việc, thuê việc, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác và thoả thuận đó không trái với quy định của pháp luật;

+ Trường hợp nhiều tổ chức, cá nhân cùng nhau tạo ra hoặc đầu tư để tạo ra thiết kế bố trí thì các tổ chức, cá nhân đó đều có quyền đăng ký và quyền đăng ký đó chỉ được thực hiện nếu tất cả các tổ chức, cá nhân đó đồng ý;

+ Trường hợp kiểu dáng công nghiệp được tạo ra do sử dụng cơ sở vật chất - kỹ thuật, kinh phi từ ngân sách nhà nước:

- Trường hợp kiểu dáng công nghiệp được tạo ra trên cơ sở Nhà nước đầu tư toàn bộ kinh phí, phương tiện vật chất - kỹ thuật, quyền đăng ký kiểu dáng công nghiệp thuộc về Nhà nước. Tổ chức, cơ quan nhà nước được giao quyền chủ đầu tư có trách nhiệm đại diện Nhà nước thực hiện quyền đăng ký kiểu dáng công nghiệp;

- Trường hợp kiểu dáng công nghiệp được tạo ra trên cơ sở Nhà nước góp vốn (kinh phí, phương tiện vật chất - kỹ thuật), một phần quyền đăng ký kiểu dáng công nghiệp tương ứng với tỷ lệ góp vốn thuộc về Nhà nước. Tổ chức, cơ quan nhà nước là chủ phần vốn đầu tư của Nhà nước có trách nhiệm đại diện Nhà nước thực hiện phần quyền đăng ký kiểu dáng công nghiệp;

- Trường hợp kiểu dáng công nghiệp được tạo ra trên cơ sở hợp tác nghiên cứu - phát triển giữa tổ chức, cơ quan nhà nước với tổ chức, cá nhân khác, nếu trong thoả thuận hợp tác nghiên cứu - phát triển không có quy định khác thì một phần quyền đăng ký kiểu dáng công nghiệp tương ứng với tỷ lệ đóng góp của tổ chức, cơ quan nhà nước trong việc hợp tác đó, thuộc về Nhà nước. Tổ chức, cơ quan nhà nước tham gia hợp tác nghiên cứu - phát triển có trách nhiệm đại diện Nhà nước thực hiện quyền đăng ký kiểu dáng công nghiệp.

- Để được cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, đối tượng đăng ký phải đáp ứng điều kiện sau:

+ Có tính mới;

+ Có tính sáng tạo;

+ Có khả năng áp dụng công nghiệp.

 

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

- Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp;

- Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 của Bộ Khoa học và Công nghê hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP;

- Thông tư số 22/2009/TT-BTC ngày 04/02/2009 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp.

Liên hệ sử dụng dịch vụ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam:

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi: CÔNG TY LUẬT TNHH MINH KHUÊ (Tổ chức đại diện sở hữu trí tuệ số 168)

Điện thoại yêu cầu dịch vụ luật sư tư vấn đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp, gọi: 0986 38 66 48

Gửi thư tư vấn hoặc yêu cầu dịch vụ qua Email: lienhe@luatminhkhue.vn đội ngũ luật sư, chuyên gia trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ giàu kinh nghiệm sẽ phân tích yêu cầu dịch vụ và gửi thư tư vấn báo giá chi tiết cho từng trường hợp cụ thể.

 

2. Bảo hộ kiểu dáng công nghiệp tại Việt nam

Công ty luật Minh Khuê cung cấp dịch vụ tư vấn đăng ký kiểu dáng công nghiệp - Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm, được thể hiện bằng đường nét, hình khối, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố đó, có tính mới đối với thế giới và dùng làm mẫu để chế tạo sản phẩm công nghiệp hoặc thủ công nghiệp:

Kiểu dáng công nghiệp được xác lập quyền trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của Cục Sở hữu trí tuệ. Người muốn được hưởng quyền đối với kiểu dáng công nghiệp phải tiến hành nộp đơn xin cấp văn bằng bảo hộ tại Cục Sở hữu trí tuệ.

>> Dịch vụ luật sư tư vấn đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp Gọi: 0986.386.648

Youtube video

Luật sư Lê Minh Trường tham gia chương trình 60 phút mở trên VTV6

Dịch vụ của Công ty luật Minh Khuê trong lĩnh vực tư vấn kiểu dáng công nghiệp:

- Tra cứu thông tin về sử dụng và đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp ở Việt Nam và nước ngoài;

- Tư vấn, đánh giá khả năng sử dụng, đăng ký bảo hộ của kiểu dáng công nghiệp ở Việt Nam và nước ngoài;

- Hoàn thiện hồ sơ xin cấp văn bằng bảo hộ (dịch tài liệu hoặc viết bản mô tả kiểu dáng công nghiệp, yêu cầu bảo hộ, chuẩn bị các hình vẽ, làm tờ khai, đại diện) cho khách hàng trong việc nộp đơn yêu cầu cấp bằng bảo hộ, gia hạn văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp ở Việt Nam và ở nước ngoài;

- Nghiên cứu và đánh giá khả năng vi phạm các quyền kiểu dáng công nghiệp đang được bảo hộ;

- Thực thi các quyền kiểu dáng công nghiệp đang được bảo hộ: điều tra, giám sát, thương lượng / hòa giải, khởi kiện ra tòa hoặc yêu cầu cơ quan có thẩm quyền khác xử lý xâm phạm ở Việt Nam và nước ngoài;

- Đàm phán, soạn thảo, thẩm định, đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng hoặc quyền sở hữu các kiểu dáng công nghiệp ở Việt Nam và ở nước ngoài;

>> Xem thêm: Sử dụng lại vỏ chai đã được đăng ký kiểu dáng công nghiệp có vi phạm?

 

3. Đăng ký bảo hộ sáng chế, kiểu dáng công nghiệp

Công ty luật Minh Khuê là một trong những công ty tư vấn chuyên nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tư vấn sở hữu tí tuệ. Chúng tôi có khả năng cung ứng dịch vụ pháp lý toàn diện trong lĩnh vực này bao gồm nhưng không hạn chế trong các lĩnh vực: Nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế, bản quyền, nhượng quyền thương mại…

Tài sản trí tuệ không chỉ đơn thuần là sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hay quyền tác giả, đó còn là nền tảng để xây dựng và thiết lập nên những tài sản thiết yếu và cơ bản khác trong mọi lĩnh vực kinh doanh. Việc một công ty xác định, đăng ký và bảo hộ những thành quả sáng tạo của mình như thế nào là vấn đề mang tính chiến lược trong thị trường ngày nay, không chỉ ở Việt Nam mà còn trên một phạm vi rộng lớn hơn, nhằm tạo và duy trì tính cạnh tranh của công ty mình. Chúng tôi hiểu rõ điều này và có thể giúp khách hàng đăng ký, bảo hộ và sử dụng hữu hiệu các tài sản trí tuệ.

Đăng ký bảo hộ sáng chế, kiểu dáng công nghiệp

Luật sư tư vấn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ Gọi: 0986.386.648

Nguồn nhân lực :

Chúng tôi có một đội ngũ luật sư sáng chế giàu kiến thức và kinh nghiệm, không chỉ trong lĩnh vực luật sáng chế/sở hữu trí tuệ Việt Nam mà còn đối với luật và quy định quốc tế điều chỉnh việc đăng ký và thực thi quyền sáng chế trên toàn cầu. Không những thế, đội ngũ luật sư sáng chế của chúng tôi còn là những kỹ sư tốt nghiệp từ nhiều lĩnh vực kỹ thuật khác nhau, như sinh học, kỹ thuật, hóa học, điện học, cơ khí, dược học và tin học, và có thể làm việc theo nhóm để cung cấp các dịch vụ trọn gói và toàn diện cho khách hàng. Trên hết, đội ngũ luật sư của chúng tôi được coi là sự lựa chọn hàng đầu trong lĩnh vực bảo hộ và thực thi quyền sáng chế tại Việt Nam.

Dịch vụ đăng ký sáng chế độc quyền:

Sáng chế ngày càng trở nên quan trọng và có giá trị trong số các tài sản trí tuệ giữa bối cảnh thị trường ngày nay. Chúng tôi cung cấp các tư vấn mang tính thực tiễn, sáng tạo và luôn hướng tới thị trường nhằm giúp khách hàng bảo hộ và quản lý có tính chiến lược hệ thống sáng chế của quý khách hàng. Các dịch vụ của chúng tôi trong lĩnh vực này bao gồm:

+ Đăng ký Sáng chế/Kiểu dáng công nghiệp (bao gồm việc soạn, dịch và nộp đơn đề nghị đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và giải pháp hữu ích, đồng thời tư vấn khách hàng về khả năng đăng ký và bảo hộ sáng chế);

+ Xây dựng chiến lược bảo hộ (gồm việc tư vấn và hỗ trợ thiết lập các chương trình/chiến lược bảo hộ sáng chế);

+ Lixăng sáng chế (bao gồm cấp lixăng sáng chế và cross-licensing work);

+ Thực thi quyền và giải quyết tranh chấp liên quan tới sáng chế (gồm vi phạm sáng chế, phản đối việc cấp bằng độc quyền sáng chế, khởi kiện liên quan tới tranh chấp độc quyền sáng chế, và các giải pháp giải quyết tranh chấp sáng chế khác).

>> Xem thêm: Mẫu hợp đồng dịch vụ đăng ký kiểu dáng công nghiệp

 

4. Tư vấn luật sở hữu trí tuệ tại Việt Nam

Đăng ký bảo hộ Sáng chế, Nhãn hiệu hàng hoá, Kiểu dáng, Bản quyền tác giả, Đăng ký tên miền, Li-xăng & Chuyển giao công nghệ, Nhượng quyền kinh doanh & Phân phối, Bảo hộ bí mật kinh doanh & Chống cạnh tranh không lành mạnh,Thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Thông tin pháp lý vui lòng liên hệ 0986.386.638 để được tư vấn, hỗ trợ trực tiếp

Văn phòng Sở hữu Trí tuệ của chúng tôi hoạt động trong mọi lĩnh vực liên quan quyền sở hữu công nghiệp, quyền tác giả và tên miền tại Việt Nam. Dịch vụ của chúng tôi bao gồm việc nghiên cứu và tư vấn về luật sở hữu trí tuệ, nộp và xử lý các đơn nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế, quyền tác giả và tên miền; tra cứu khả năng đăng ký các đối tượng sở hữu trí tuệ, chuyển nhượng và gia hạn quyền sở hữu trí tuệ; tiến hành các thủ tục phản đối và hủy bỏ hiệu lực văn bằng sở hữu trí tuệ; thương lượng và soạn thảo hợp đồng lixăng, hợp đồng chuyển giao công nghệ, hợp đồng nhượng quyền thương mại và phân phối; thực thi quyền sở hữu trí tuệ và chống hàng giả. Bên cạnh đó, khả năng thực thi quyền sở hữu trí tuệ của khách hàng còn được hỗ trợ và nâng cao với dịch vụ quản lý và "theo dõi" đối tượng/quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt đối với các hành vi vi phạm và giả mạo quyền sở hữu trí tuệ, cũng do văn phòng chúng tôi thực hiện.

Tư vấn luật sở hữu trí tuệ tại Việt Nam

Chúng tôi không những cung cấp dịch vụ Sở hữu Trí tuệ ở Việt Nam mà còn ở cả Lào và Campuchia, nơi chúng tôi có các văn phòng liên kết. Với sự dày dạn kinh nghiệm của đội ngũ luật sư nhãn hiệu và sáng chế trong cả lĩnh vực pháp lý cũng như kỹ thuật, và một hệ thông quản lý được tự động hóa, Công ty luật Minh Khuê có khả năng cung cấp cho khách hàng các dịch vụ có chất lượng vượt trội với mức phí cạnh tranh. Văn phòng Sở hữu Trí tuệ của chúng tôi hiện có 20 luật sư, được sự hỗ trợ của đội ngũ cộng tác viên và kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm, chia thành ba nhóm chính là Sáng chế và Kiểu dáng, Nhãn hiệu và Quyền tác giả; và Thực thi quyền.


Công ty luật Minh Khuê và các luật sư hiện là thành viên chính thức của các tổ chức nghề nghiệp trong nước như Hiệp hội SHTT Việt Nam (VIPA) và nhiều tổ chức nghề nghiệp quốc tế như Hiệp hội Nhãn hiệu hàng hoá Quốc tế (INTA), Hiệp hội Luật sư Sáng chế châu Á (APAA), Hiệp hội Bảo hộ Quyền SHCN Quốc tế (AIPPI), Hiệp hội SHTT ASEAN (ASEAN-IPA), v.v. Văn phòng Sở hữu Trí tuệ của SUNLAW FIMR luôn được các tạp chí chuyên ngành trong nước và quốc tế đánh giá rất cao ở vị trí hàng đầu trong lĩnh vực SHTT tại Việt Nam.

>> Tham khảo: Những ai, chủ thế nào có quyền đăng ký kiểu dáng công nghiệp?