1. Diện tích chỗ nằm tối thiểu đối với chỗ nằm cho học sinh trường giáo dưỡng

* Căn cứ pháp lý: Điều 150 Luật Thi hành án hình sự 2019

* Nội dung:

- Chỗ ở: Sắp xếp chỗ ở, sinh hoạt phù hợp trong các buồng tập thể, đảm bảo:

+ Phân biệt theo giới tính, độ tuổi

+ Phù hợp với đặc điểm nhân thân, tính chất, mức độ phạm tội của học sinh

+ Thoáng mát về mùa hè, kín gió về mùa đông

+ Hợp vệ sinh môi trường

+ Diện tích chỗ nằm tối thiểu cho mỗi học sinh là 2,5 m2

- Đồ dùng sinh hoạt:

+ Cung cấp giường hoặc sàn nằm có chiếu trải cho mỗi học sinh

+ Cho phép học sinh sử dụng đồ dùng sinh hoạt cá nhân, trừ những đồ vật bị cấm

+ Cho mượn hoặc cấp đồ dùng cần thiết cho sinh hoạt của học sinh

- Lưu ý:

+ Các quy định trên nhằm đảm bảo điều kiện sống tối thiểu cho học sinh tại trường giáo dưỡng, góp phần giáo dục, rèn luyện và cải tạo họ trở thành người có ích cho xã hội.

+ Nhà trường cần căn cứ vào điều kiện cụ thể để bố trí chỗ ở và cung cấp đồ dùng sinh hoạt phù hợp cho học sinh.

 

2. Lý do quy định diện tích tối thiểu về chỗ nằm cho học sinh trường giáo dưỡng

Việc quy định diện tích tối thiểu chỗ nằm cho mỗi học sinh tại trường giáo dưỡng là một quy định có ý nghĩa quan trọng, xuất phát từ những lý do chính đáng sau:

- Đảm bảo điều kiện sống tối thiểu cho học sinh:

+ Học sinh tại trường giáo dưỡng là những thanh thiếu niên đã vi phạm pháp luật và đang được giáo dục, rèn luyện để trở thành người có ích cho xã hội. Việc đảm bảo diện tích chỗ nằm tối thiểu giúp học sinh có không gian sinh hoạt, nghỉ ngơi đầy đủ, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống trong thời gian thụ án.

+ Diện tích tối thiểu 2,5 m2/học sinh tuy không lớn nhưng đủ để mỗi học sinh có chỗ nằm riêng tư, đảm bảo vệ sinh cá nhân, tạo cảm giác thoải mái và an toàn.

- Tạo điều kiện cho việc giáo dục, rèn luyện học sinh:

+ Môi trường sống ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý và hành vi của con người. Khi được sống trong điều kiện đảm bảo, học sinh sẽ có tâm lý thoải mái, dễ tiếp thu giáo dục và rèn luyện hơn.

+ Diện tích chỗ nằm rộng rãi tạo điều kiện cho học sinh sinh hoạt tập thể, học tập, vui chơi một cách khoa học, góp phần phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần.

- Góp phần đảm bảo an ninh, trật tự trong trường giáo dưỡng:

+ Khi có không gian riêng tư, học sinh sẽ bớt ồn ào, xô xát, hạn chế mâu thuẫn, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự trong trường.

+ Diện tích chỗ nằm tối thiểu cũng tạo điều kiện cho cán bộ quản giáo dễ dàng quan sát, kiểm tra học sinh, đảm bảo an toàn cho bản thân và cho học sinh.

- Thể hiện tính nhân đạo, tiến bộ của pháp luật Việt Nam:

+ Việc quan tâm đến điều kiện sống của học sinh, trong đó có việc quy định diện tích chỗ nằm tối thiểu, thể hiện sự quan tâm của nhà nước đối với việc giáo dục, rèn luyện học sinh, góp phần bảo đảm quyền lợi cơ bản của con người.

+ Đây cũng là cách để thể hiện tính nhân đạo, tiến bộ của pháp luật Việt Nam trong việc xử lý các vi phạm hành chính đối với thanh thiếu niên.

* Lợi ích của việc đảm bảo diện tích tối thiểu:

- Đối với học sinh:

+ Nâng cao chất lượng cuộc sống, tạo điều kiện sinh hoạt, nghỉ ngơi đầy đủ.

+ Giúp học sinh có tâm lý thoải mái, dễ tiếp thu giáo dục và rèn luyện.

+Góp phần phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần.

- Đối với nhà trường:

+ Dễ dàng quản lý học sinh, đảm bảo an ninh, trật tự.

+ Tạo môi trường giáo dục, rèn luyện hiệu quả hơn.

+ Nâng cao uy tín của nhà trường.

- Đối với xã hội:

+ Góp phần giáo dục, rèn luyện học sinh trở thành người có ích cho xã hội.

+ Giảm thiểu tái tệ nạn.

+ Góp phần xây dựng một xã hội văn minh, tiến bộ.

Việc quy định diện tích tối thiểu chỗ nằm cho học sinh tại trường giáo dưỡng là một quy định hợp lý, cần thiết, có ý nghĩa quan trọng đối với học sinh, nhà trường và xã hội. Việc thực hiện tốt quy định này sẽ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, rèn luyện học sinh, tạo điều kiện cho học sinh tái hòa nhập cộng đồng và góp phần xây dựng một xã hội văn minh, tiến bộ.

 

3. Thực trạng thực hiện quy định về diện tích tối thiểu chỗ nằm cho học sinh trường giáo dưỡng

Thực trạng thực hiện quy định về diện tích chỗ nằm tối thiểu tại các trường giáo dưỡng

- Mức độ tuân thủ:Theo đánh giá của các cơ quan chức năng, mức độ tuân thủ quy định về diện tích chỗ nằm tối thiểu tại các trường giáo dưỡng nhìn chung là tốt. Hầu hết các trường giáo dưỡng đã đáp ứng được yêu cầu về diện tích tối thiểu 2,5 m2/học sinh.

- Tuy nhiên, vẫn còn một số trường gặp khó khăn trong việc thực hiện quy định này do một số lý do sau:

+ Thiếu kinh phí: Việc xây dựng, sửa chữa cơ sở hạ tầng để đáp ứng đủ diện tích cho học sinh cần nhiều kinh phí.

+ Số lượng học sinh đông: Một số trường giáo dưỡng có số lượng học sinh đông, vượt quá khả năng đáp ứng về cơ sở vật chất.

+ Diện tích đất hạn chế: Một số trường giáo dưỡng có diện tích đất hạn chế, khó khăn trong việc mở rộng diện tích phòng ở.

- Ngoài những khó khăn nêu trên, việc thực hiện quy định về diện tích chỗ nằm tối thiểu tại các trường giáo dưỡng còn gặp một số thách thức sau:

+ Bảo đảm chất lượng chỗ ở: Không chỉ đáp ứng diện tích tối thiểu, các trường giáo dưỡng cần quan tâm đến chất lượng chỗ ở, đảm bảo an toàn, vệ sinh, thông thoáng cho học sinh.

+ Phân loại học sinh: Cần phân loại học sinh theo giới tính, độ tuổi, đặc điểm hành vi để bố trí chỗ ở phù hợp, đảm bảo an ninh trật tự.

+ Công tác quản lý: Việc quản lý học sinh trong điều kiện diện tích chật hẹp cũng gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi cán bộ quản giáo phải có nghiệp vụ chuyên môn cao, thường xuyên quan sát, kiểm tra học sinh.

- Để khắc phục những khó khăn, thách thức trên, cần có sự chung tay góp sức của các cơ quan chức năng, nhà trường và xã hội:

+ Cấp kinh phí: Cấp đủ kinh phí cho các trường giáo dưỡng để xây dựng, sửa chữa cơ sở hạ tầng, đáp ứng đủ diện tích cho học sinh.

+ Xây dựng mới các trường giáo dưỡng: Xây dựng mới các trường giáo dưỡng với diện tích phù hợp, đảm bảo đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt của học sinh.

+ Phân loại học sinh: Phân loại học sinh theo giới tính, độ tuổi, đặc điểm hành vi để bố trí chỗ ở phù hợp, đảm bảo an ninh trật tự.

+ Nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ quản giáo: Nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ quản giáo, trang bị cho họ nghiệp vụ chuyên môn cao, kỹ năng quản lý học sinh trong điều kiện diện tích chật hẹp.

+ Tăng cường công tác tuyên truyền: Tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng của việc đảm bảo diện tích chỗ nằm tối thiểu cho học sinh tại trường giáo dưỡng.

Việc thực hiện tốt quy định về diện tích chỗ nằm tối thiểu cho học sinh tại các trường giáo dưỡng góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, rèn luyện học sinh, tạo điều kiện cho học sinh tái hòa nhập cộng đồng và góp phần xây dựng một xã hội văn minh, tiến bộ.

Mặc dù còn một số khó khăn, thách thức, nhưng việc thực hiện quy định về diện tích chỗ nằm tối thiểu tại các trường giáo dưỡng đã đạt được những kết quả tích cực. Cần tiếp tục có những giải pháp đồng bộ để đảm bảo thực hiện tốt quy định này, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, rèn luyện học sinh tại các trường giáo dưỡng.

 

4. Giải pháp đảm bảo thực hiện quy định về diện tích tối thiểu chỗ nằm cho học sinh trường giáo dưỡng

Để đảm bảo diện tích chỗ nằm tối thiểu cho mỗi học sinh tại trường giáo dưỡng được thực hiện đầy đủ, cần có những giải pháp cụ thể sau:

* Về nguồn lực:

- Cấp kinh phí:

+ Chính phủ cần ban hành chính sách hỗ trợ tài chính cho các trường giáo dưỡng để xây dựng, sửa chữa cơ sở hạ tầng, đáp ứng đủ diện tích cho học sinh.

+ Các tổ chức xã hội, doanh nghiệp và cá nhân có lòng hảo tâm cũng có thể hỗ trợ kinh phí cho các trường giáo dưỡng.

- Phân bổ nguồn lực hợp lý:

+ Cần ưu tiên nguồn lực cho những trường giáo dưỡng có số lượng học sinh đông, cơ sở vật chất xuống cấp.

+ Đảm bảo nguồn lực được sử dụng hiệu quả, minh bạch.

* Về cơ sở hạ tầng:

- Xây dựng mới các trường giáo dưỡng:

+ Xây dựng mới các trường giáo dưỡng với diện tích phù hợp, đảm bảo đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt của học sinh.

+ Quy hoạch các trường giáo dưỡng một cách khoa học, hợp lý, tránh tình trạng quá tải học sinh.

- Sửa chữa, cải tạo các trường giáo dưỡng hiện có:

+ Sửa chữa, cải tạo cơ sở hạ tầng của các trường giáo dưỡng hiện có để đáp ứng đủ diện tích cho học sinh.

+ Ưu tiên sửa chữa, cải tạo những phòng ở xuống cấp, hư hỏng nặng.

* Về công tác quản lý:

- Phân loại học sinh:

+ Phân loại học sinh theo giới tính, độ tuổi, đặc điểm hành vi để bố trí chỗ ở phù hợp, đảm bảo an ninh trật tự.

+ Tránh tình trạng học sinh nam, nữ ở chung phòng, học sinh có hành vi nguy hiểm ở chung với học sinh bình thường.

- Quản lý chặt chẽ số lượng học sinh:

+ Không nên để số lượng học sinh vượt quá quy định.

+ Có kế hoạch điều chỉnh số lượng học sinh phù hợp với khả năng đáp ứng của cơ sở vật chất.

- Nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ quản giáo:

+ Nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ quản giáo, trang bị cho họ nghiệp vụ chuyên môn cao, kỹ năng quản lý học sinh trong điều kiện diện tích chật hẹp.

+ Tổ chức tập huấn định kỳ cho cán bộ quản giáo về các quy định liên quan đến diện tích chỗ nằm cho học sinh.

* Phân chia trách nhiệm:

- Chính phủ:

+ Ban hành chính sách, quy định về diện tích chỗ nằm tối thiểu cho học sinh tại trường giáo dưỡng.

+ Cấp kinh phí hỗ trợ cho các trường giáo dưỡng xây dựng, sửa chữa cơ sở hạ tầng.

+ Giám sát việc thực hiện quy định về diện tích chỗ nằm cho học sinh.

- Bộ Công an:

+ Phụ trách quản lý các trường giáo dưỡng.

+ Xây dựng kế hoạch bố trí học sinh vào các trường giáo dưỡng một cách hợp lý.

+ Đảm bảo an ninh trật tự trong các trường giáo dưỡng.

- Bộ Giáo dục và Đào tạo:

+ Phụ trách công tác giáo dục, rèn luyện học sinh tại các trường giáo dưỡng.

+ Đào tạo giáo viên, cán bộ quản giáo cho các trường giáo dưỡng.

- Ủy ban nhân dân địa phương:

+ Hỗ trợ kinh phí cho các trường giáo dưỡng trên địa bàn.

+ Giám sát việc thực hiện quy định về diện tích chỗ nằm cho học sinh tại các trường giáo dưỡng trên địa bàn.

- Nhà trường:

+ Thực hiện đầy đủ các quy định về diện tích chỗ nằm cho học sinh.

+ Bố trí chỗ ở cho học sinh một cách hợp lý, khoa học.

+ Quản lý chặt chẽ số lượng học sinh.

- Cán bộ quản giáo:

+ Quản lý học sinh trong khu vực chỗ ở.

+ Giáo dục học sinh ý thức giữ gìn vệ sinh, an ninh trật tự trong khu vực chỗ ở.

Việc thực hiện đầy đủ quy định về diện tích chỗ nằm tối thiểu cho học sinh tại trường giáo dưỡng cần sự chung tay góp sức của các bên liên quan. Với những giải pháp cụ thể và sự phân chia trách nhiệm rõ ràng, hy vọng rằng quy định này sẽ được thực hiện hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, rèn luyện học sinh tại các trường giáo dưỡng.

Ngoài ra, có thể tham khảo: Biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.