1. Điều kiện tách thửa ở Nghệ An

Các thử đất khi muốn được tách thửa thì cần phải đảm bảo được các điều kiện quy định về tách thửa. Các quy định này ở tỉnh Nghệ An được quy định tại điều 13 Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND tỉnh Nghệ An, quyết định ban hành quy định về cấp lần đầu, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An quy định điều kiện đất được xem xét tách thửa và hợp thửa như sau:

- Thử đất đã được cấp giấy chứng nhận theo quy định của luật đất đai trừ trường hợp thực hiện phân chia di sản thừa kế và bản án hoặc quyết định của tòa án.

- Việc tách thửa đất, hợp thửa đất thì phải đảm bảo được quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề quy định tại điều 171 luật đất đai năm 2013 và điều 254 bộ luật dân sự 2015.

- Thửa đất hình thành và thửa đất sau còn lại sau khi tách thửa thì phải đảm bảo được diện tích , kích thước tối thiểu theo quy định của pháp luật

- Trong trường hợp thửa đất xin tách thửa không phù hợp quy hoạch đã được công bố nhưng chưa có trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện để thu hồi hoặc chuyển mục đích thực hiện dự án, trường hợp mà đã ghi trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện mà sau 03 năm chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện dự án mà UBND tỉnh không điều chỉnh, hủy bỏ hoặc có điều chỉnh, hủy bỏ nhưng không công bố việc điều chỉnh hủy bỏ kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện.

 

2. Diện tích tối thiểu khi tách thửa ở Nghệ An. 

Quy định về diện tích tách thửa đất ở và thửa đất có vườn ao.

Căn cứ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 hoặc 1/2.000 đối với quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn, tỷ lệ 1/500 đối với quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp chưa có quy hoạch trên thì căn cứ quy hoạch kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Đối với thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận theo quy định của quy hoạch chi tiết xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì trước khi tách thửa phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép điều chỉnh quy hoạch

Diện tích đất ở, kích thước tối thiểu được tách thửa như sau:

- Tại các địa bàn phường, xã thuộc thành phố Vinh, thị trấn các huyện và các phường, xã ven biển, bãi ngang là 50m2 và chiều bám đường giao thông chính không được thấp hơn 4m và chiều sâu thửa đất cạnh vuông góc với đường giao thông tối thiểu là 4m

- Tại các địa bàn còn lại là 80m2 và chiều bám đường không được thấp hơn 4m, và chiều sâu thửa đất cạnh vuông góc với đường giao thông tối thiểu là 4m

-Trường hợp tách thửa nhưng cạnh tiếp giáp mặt đường giao thông có kích thước từ 1,5m đến dưới 4m  trong đó phần diện tích có cạnh tiếp giáp mặt đường chính và chiều sâu vào phía trong của thửa đất không sử dụng vào mục đích xây dựng nhà ở, phần diện tích còn lại thửa đất lớn hơn hoặc bằng diện tích được quy định phía trên thì được phép tách thửa. 

Trong trường hợp mà người sử dụng đất xin tách thửa đất thành thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiêu đồng thời xin hợp thửa đất đó với thửa đất liền kề để tạo thành thửa đất mới có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu được tách thửa, kích thước các cạnh của thửa đất bằng hoặc lớn hơn kích thước các cạnh tối thiểu thfi được phép tách thửa đồng thời với việc hợp thửa và cấp giấy chứng nhận cho thửa đất mới

Đối với những thửa đất đang sử dung mà có diện tích tối thiểu nhỏ hơn quy định của quyết định nay thì được xem xét cấp giấy chứng nhận nếu thuộc một trong hai trường hợp sau: 

- Nếu mảnh đất được hình thành từ trước ngày 29-12-2007

- Đã xây dựng nhà ở độc lập theo giấy phép xây dựng được cơ quan có thẩm quyền cấp trước khi có quy định này,

Đối với trường hợp mà người sử dụng đất đề nghị tách thửa đất có nhiều mục đích sử dụng khác nhau trong cùng một thửa đất có nhà ở mà diện tích thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại sau khi tách thửa có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được phép tách thửa nhưng tổng diện tích của thửa đất bằng hoặc lớn hơn diện tích,kích thước tối thiểu được phép tách thửa quy định tại quyết định này và có đủ điều kiện để chuyển đổi mục đích sang đất ở thì được phép tách thửa nhưng phải tiến hành chuyển đổi mục đích sử dụng diện tích đất không phải là đất ở trước khi thực hiện tách thửa. 

Trong trường hợp mà thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận mà có phần diện tích đất thuộc hành lang bảo vệ công trình công cộng nhưng chưa có thông báo thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì được tách thửa nếu đáp ứng đủ các điều kiện của pháp luật quy định cũng như việc xây dựng nhà ở và các công trình phụ trợ trên thửa đất thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.

Đối với trường hợp khi tách thửa đất thành hai hoặc nhiều thửa đất thành lối đi đường đi mới thì như sau:

- Trường hợp mà hình thành lối đi , đường đi chung thực hiện theo điều 171 luật đất đai năm 2013 xác lập quyền sử dụng đất hạn chế giữa các bên liên quan

- Trường hợp mở đường giao thông thì người sử dụng đất phải có sơ đồ dự kiến mở đường và được ủy ban nhân dân cấp huyện chấp thuận bằng băn bản. Đường mới đấu nối với đường hiện trạng có mặt cắt ngang lớn hơn hoặc bằng 4m thì đường mới phải có mặt cắt nganh lớn hơn hoặc bằng 4m, trường hợp đường đấu mối nhỏ hơn 4m thì đường mới phải có mặt cắt ngang bằng đường hiện trạng, nhưng tối thiểu phải lớn hơn hoặc bằng 2m. 

- Diện tích tách thửa phải đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật. 

Quy định về tách thửa  đối với đất nông nghiệp

Đất trồng lúa, trồng cây hàng năm diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách thửa là 500m2

Đối với đất trồng cây lâu năm, nuôi trồng thủy sản diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách thửa là 1.000m2

Đất lâm nghiệp sau khi tách thửa là 5.000m2

 

3. Dịch vụ tư vấn của Công ty Luật Minh Khuê 

Đất đai luôn là vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người, tất cả những vấn đề liên quan đến đất đai thì đều nhận được những câu hỏi thắc mắc đặc biệt là liên quan đến hợp thửa, tách thửa, chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất.... Hiện nay thì nhu cầu tư vấn của người dân liên quan đến pháp luật cũng ngày một nâng cao hơn, các dịch vụ tư vấn pháp luật cũng theo đó mà phát triển

Công ty Luật Minh Khuê là một trong những công ty có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực tư vấn pháp luật, hàng năm thì công ty tiếp nhận rất nhiều những yêu cầu tư vấn liên quan đến đất đai, cũng như là vấn đề liên quan đến tách thửa. Chúng tôi tự tin rằng, chúng tôi là một trong những sự lựa chọn đáng tin cậy nhất của quý khách hàng, bởi đội ngũ luật sư và chuyên viên tư vấn nhiệt tình có nhiều kinh nghiệm và chi phí dịch vụ rất là hợp lý. 

Trên đây là toàn bộ những thông tin chúng tôi muốn cung cấp đến các bạn về vấn đề điều kiện tách thửa và diện tích tách thửa ở Nghệ An , hi vọng rằng những thông tin mà chúng tôi đề cập đến đã giúp ích cho các bạn rất là nhiều trong thực hiện tách thửa ở địa phương mình, có những kiến thức cũng như hiểu biết để thực hiện tách thửa một cách nhanh chóng tiết kiệm thời gian. Nếu có gì thắc mắc bạn có thể liên hệ qua tổng đài tư vấn của chúng tôi 1900.6162. Chúng tôi xin trân thành cảm ơn !.