1. Bị đình chỉ hành nghề kiểm toán mấy lần thì bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán

Căn cứ dựa theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Thông tư 202/2012/TT-BTC quy định về thu hồi giấy chứng hành nghề kiểm toán thì được quy định cụ thể như sau:

Quy định về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán thường được quy định trong các văn bản pháp luật về kiểm toán tại mỗi quốc gia cụ thể. Dưới đây là một số thông tin tổng quan về các trường hợp có thể dẫn đến việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán:

- Gian lận, giả mạo hồ sơ đăng ký hành nghề: Nếu kiểm toán viên hành nghề được phát hiện có hành vi gian lận, giả mạo thông tin trong quá trình đăng ký hành nghề, Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề có thể bị thu hồi.

- Đình chỉ hành nghề kiểm toán hai lần trong ba mươi sáu tháng: Nếu kiểm toán viên bị đình chỉ hành nghề kiểm toán hai lần trong khoảng thời gian cụ thể (ví dụ: hai lần trong ba mươi sáu tháng), Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề có thể bị thu hồi. Theo đó quy định về việc đình chỉ hành nghề kiểm toán hai lần trong một khoảng thời gian cụ thể (như hai lần trong ba mươi sáu tháng) là một biện pháp quản lý chất lượng và đạo đức nghề nghiệp trong lĩnh vực kiểm toán. Nếu một kiểm toán viên bị đình chỉ hành nghề kiểm toán hai lần trong khoảng thời gian xác định, điều này thường được coi là một dấu hiệu của vấn đề nghiêm trọng về chất lượng công việc hoặc đạo đức nghề nghiệp.

+ Thực hiện điều tra: Cơ quan quản lý kiểm toán hoặc tổ chức quản lý chuyên nghiệp sẽ thực hiện điều tra để xác định rõ nguyên nhân của việc đình chỉ hành nghề kiểm toán.

+ Thẩm định và quyết định: Sau khi hoàn thành điều tra, cơ quan quản lý sẽ thẩm định thông tin và quyết định liệu có cần thực hiện biện pháp hành chính như thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán hay không.

+ Thông báo và xử lý pháp lý: Nếu quyết định là thu hồi Giấy chứng nhận, cơ quan quản lý sẽ thông báo cho kiểm toán viên và thực hiện các quy trình pháp lý liên quan để đảm bảo tính công bằng và tuân thủ quy định pháp luật.

+ Phản kháng và xem xét lại: Kiểm toán viên có thể có quyền phản kháng và yêu cầu xem xét lại quyết định. Quy trình này cung cấp cơ hội để kiểm toán viên giải trình và bảo vệ quyền lợi của mình.

- Bị kết tội và có bản án của Tòa án: Nếu kiểm toán viên bị kết tội thông qua bản án của Tòa án có hiệu lực pháp luật, có thể dẫn đến thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề.

- Bị thu hồi Chứng chỉ kiểm toán viên: Nếu kiểm toán viên có Chứng chỉ kiểm toán viên và Chứng chỉ này bị thu hồi, Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán cũng có thể bị thu hồi.

- Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật: Ngoài các trường hợp cụ thể đã liệt kê, các quy định cụ thể khác trong pháp luật có thể quy định các trường hợp khác dẫn đến thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán.

Như vậy thì kiểm toán viên bị đình chỉ hành nghề kiểm toán hai lần trong 36 tháng liên tục thì sẽ bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán. 

 

2. Vì sao cần thu hồi chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán với kiểm toán bị đình chỉ 2 lần trong 36 tháng?

Quy định về việc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán đối với kiểm toán viên bị đình chỉ hai lần trong vòng 36 tháng thường được áp dụng để đảm bảo chất lượng và uy tín của dịch vụ kiểm toán. Dưới đây là một số lý do chính:

Bảo đảm chất lượng công việc kiểm toán: Đình chỉ hành nghề kiểm toán là biện pháp mà cơ quan quản lý áp dụng khi có dấu hiệu về việc kiểm toán viên không tuân thủ các tiêu chuẩn, nguyên tắc, hoặc có những vấn đề nghiêm trọng về chất lượng công việc. Việc đình chỉ hai lần trong khoảng thời gian ngắn có thể được coi là một mô hình không chấp nhận và dẫn đến nghi ngờ về khả năng và đạo đức nghề nghiệp của kiểm toán viên.

Bảo vệ lợi ích của bên thứ ba và công chúng: Kiểm toán viên đảm bảo rằng thông tin tài chính được kiểm toán là đáng tin cậy và chính xác. Nếu có nghi ngờ về chất lượng công việc của kiểm toán viên, việc đình chỉ và thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hành nghề là một biện pháp để bảo vệ lợi ích của bên thứ ba, như nhà đầu tư, cổ đông, và công chúng nói chung.

Đảm bảo tuân thủ nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp: Công việc kiểm toán yêu cầu sự chính xác, tính minh bạch, và tuân thủ nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp. Việc đình chỉ hành nghề kiểm toán hai lần trong thời gian ngắn thường được xem là việc không tuân thủ các nguyên tắc này, và thu hồi giấy chứng nhận là biện pháp mạnh mẽ để đảm bảo tuân thủ.

Khích lệ tuân thủ và cải thiện chất lượng nghề nghiệp: Quy định về thu hồi giấy chứng nhận có thể được coi là một cơ chế để khích lệ kiểm toán viên duy trì và cải thiện chất lượng công việc. Nếu có hậu quả nặng nề như việc mất giấy chứng nhận, kiểm toán viên có thể có động lực lớn hơn để duy trì và nâng cao chất lượng dịch vụ kiểm toán của mình.

Tóm lại, việc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán đối với kiểm toán viên bị đình chỉ hai lần trong vòng 36 tháng là một biện pháp quản lý chất lượng và đạo đức nghề nghiệp nhằm đảm bảo rằng dịch vụ kiểm toán được thực hiện với độ chính xác và tính minh bạch cao nhất.

 

3. Cơ quan nào có thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán?

Căn cứ dựa theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Thông tư 202/2012/TT-BTC có quy định về việc cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán. 

Bộ Tài chính là cơ quan có thẩm quyền thực hiện thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán và gửi quyết định đến cho người bị thu hồi Giấy chứng nhận hay doanh nghiệp kiểm toán nơi người đó tiến hành đăng ký hành nghề.

Cụ thể như sau:

Quyết định và thẩm định: Bộ Tài chính hoặc cơ quan tài chính có thẩm quyền sẽ tiến hành thẩm định và quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán. Quyết định này có thể dựa trên nhiều yếu tố, bao gồm việc kiểm toán viên vi phạm các quy định, nguyên tắc, hoặc có hành vi không đạo đức.

Thông báo cho người bị thu hồi: Sau khi quyết định thu hồi được đưa ra, Bộ Tài chính sẽ thông báo cho người bị thu hồi về quyết định này. Thông báo này thường chứa đựng lý do cụ thể và các quy định liên quan.

Gửi quyết định cho doanh nghiệp kiểm toán: Bộ Tài chính cũng có thể gửi quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đến doanh nghiệp kiểm toán nơi người bị thu hồi đăng ký hành nghề. Điều này có thể giúp đảm bảo rằng các bên liên quan được thông báo về tình trạng của kiểm toán viên.

Quyền yêu cầu xem xét lại: Người bị thu hồi có thể có quyền phản kháng và yêu cầu xem xét lại quyết định. Quy trình này thường được thiết lập để đảm bảo tính công bằng và tuân thủ quy định pháp luật.

Thực hiện quyết định: Nếu không có phản kháng hoặc sau quy trình xem xét lại, quyết định thu hồi Giấy chứng nhận có thể được thực hiện. Điều này có thể bao gồm việc công bố công khai quyết định và thông báo cho các bên liên quan khác.

Quy trình cụ thể có thể thay đổi tùy theo quốc gia và hệ thống pháp luật cụ thể. Để có thông tin chi tiết và chính xác nhất, bạn nên tham khảo các văn bản pháp luật và quy định của quốc gia bạn.

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết của chúng tôi có liên quan đến thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán. Nếu như các bạn còn có những vướng mắc gì có liên quan thì có thể liên hệ 19006162 hoặc lienhe@luatminhkhue.vn

Tham khảo thêm: Doanh nghiệp kiểm toán là gì? Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán