Luật sư tư vấn về chủ đề "Kiểm toán viên"

Kiểm toán viên | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Kiểm toán viên.

Phương pháp thực hiện kiểm toán nội bộ và phạm vi kiểm toán nội bộ ngân hàng theo quy định hiện hành

Phương pháp thực hiện kiểm toán nội bộ và phạm vi kiểm toán nội bộ ngân hàng theo quy định hiện hành
Kiểm toán nội bộ là một bộ phận của doanh nghiệp kiểm soát và giám sát hiệu quả các quá trình và hoạt động trong nội bộ. Đối với các tổ chức tín dụng cũng vậy, kiểm toán nội bộ hiệu quả sẽ đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng. Pháp luật quy định như thế nào về phương thức kiểm toán nội bộ?

Kiểm toán là gì ? Chức năng, nội dung của Kiểm toán nhà nước

Kiểm toán là gì ? Chức năng, nội dung của Kiểm toán nhà nước
Kiểm toán là việc kiểm tra, xem xét, thẩm tra, đánh giá, kết luận và xác nhận tính đầy đủ, trung thực, hợp lý của số liệu, tài liệu kế toán, báo cáo tài chính theo các chuẩn mực được xác định trước của những tổ chức sản xuất, kinh doanh và quản lý nhà nước về kinh tế, do các nhân viên gọi là kiểm toán viên có đủ trình độ, có nghề nghiệp chuyên môn giỏi thực hiện.

Sửa đổi tiêu chuẩn kiểm toán viên, áp dụng từ 20/4/2011

Sửa đổi tiêu chuẩn kiểm toán viên, áp dụng từ 20/4/2011
Ngày 22/2, Chính phủ ban hành Nghị định 16/2011/NĐ-CP sửa đổi quy định về tiêu chuẩn kiểm toán viên với yêu cầu kiểm toán viên phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế-Tài chính-Ngân hàng hoặc chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán, thay vì chỉ cần có bằng cử nhân các chuyên ngành này như tiêu chuẩn cũ.