1. Quy định hiện tại có bao nhiêu ngạch Kiểm toán viên nhà nước?

Hiện nay, trong hệ thống ngạch công chức của Việt Nam, có các ngạch chuyên môn khác nhau, bao gồm cả ngạch Kiểm toán viên nhà nước. Các chức danh và mã số ngạch của ngạch Kiểm toán viên nhà nước được quy định tại Điều 2 của Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của các ngạch Kiểm toán viên Nhà nước, được ban hành kèm theo Quyết định số 1369/QĐ-KTNN năm 2023 (có hiệu lực từ ngày 09/11/2023).

- Theo đó, ngạch Kiểm toán viên có mã số ngạch là 06.043. Đây là ngạch cơ bản của ngạch Kiểm toán viên nhà nước. Ngạch Kiểm toán viên chính có mã số ngạch là 06.042, đây là một ngạch cao hơn, đánh giá về trình độ chuyên môn và kinh nghiệm làm việc của người đảm nhận chức danh này. Ngoài ra, còn có ngạch Kiểm toán viên cao cấp với mã số ngạch là 06.041, đây là một ngạch cao nhất trong hệ thống ngạch Kiểm toán viên nhà nước, chỉ dành cho những người có trình độ chuyên môn, kỹ năng và kinh nghiệm làm việc rất cao.

- Các mã số ngạch trên chỉ là một phần trong hệ thống ngạch công chức của Việt Nam và được quy định cụ thể để phục vụ việc quản lý và đánh giá trình độ, năng lực của các Kiểm toán viên nhà nước. Qua việc quy định chức danh và mã số ngạch, cơ quan quản lý nhà nước có cơ sở để xếp hạng, đánh giá và thăng tiến cho các Kiểm toán viên nhà nước dựa trên kỹ năng, trình độ chuyên môn và kinh nghiệm làm việc của họ.

Trên đây là những thông tin về các ngạch Kiểm toán viên nhà nước, gồm chức danh và mã số ngạch, được quy định chi tiết trong Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của các ngạch Kiểm toán viên Nhà nước. Việc quy định này nhằm đảm bảo sự công bằng và minh bạch trong quá trình đánh giá và thăng tiến của các Kiểm toán viên nhà nước, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm toán trong nước.

 

2. Những đối tượng nào được dự thi ngạch Kiểm toán viên nhà nước?

Theo Quy chế thi ngạch Kiểm toán viên nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 1731/QĐ-KTNN năm 2016, có quy định rõ về đối tượng được dự thi vào ngạch Kiểm toán viên nhà nước. Đối tượng dự thi bao gồm hai nhóm chính.

- Nhóm đầu tiên là những người đã là công chức và đang giữ ngạch chuyên viên và tương đương trở lên, được phân công thực hiện nhiệm vụ kiểm toán tại Kiểm toán nhà nước. Cụ thể, nhóm này gồm các công chức đang giữ ngạch chuyên viên và tương đương, được phép dự thi vào ngạch kiểm toán viên. Ngoài ra, còn có công chức đang giữ ngạch chuyên viên chính và tương đương, được phép dự thi vào ngạch kiểm toán viên chính. Cuối cùng, công chức đang giữ ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương cũng được phép dự thi vào ngạch kiểm toán viên cao cấp.

- Nhóm thứ hai là các đối tượng khác mà quyết định dự thi vào ngạch Kiểm toán viên nhà nước do Tổng Kiểm toán nhà nước quyết định. Điều này có nghĩa là Tổng Kiểm toán nhà nước có quyền quyết định cho phép các đối tượng ngoài nhóm công chức giữ ngạch chuyên viên và tương đương dự thi vào ngạch Kiểm toán viên nhà nước.

Tóm lại, những đối tượng được dự thi vào ngạch Kiểm toán viên nhà nước bao gồm công chức giữ ngạch chuyên viên và tương đương trở lên, phân công thực hiện nhiệm vụ kiểm toán tại Kiểm toán nhà nước. Ngoài ra, Tổng Kiểm toán nhà nước có thể quyết định cho phép các đối tượng khác dự thi vào ngạch này.

 

3. Quy định về điều kiện và tiêu chuẩn chung

Người dự thi ngạch Kiểm toán viên nhà nước phải đáp ứng một số điều kiện sau đây:

- Đáp ứng các tiêu chuẩn chung của Kiểm toán viên nhà nước được quy định tại Điều 21 của Luật Kiểm toán nhà nước 2015. Các tiêu chuẩn chung này bao gồm:

Kiểm toán viên nhà nước phải tuân thủ các tiêu chuẩn của công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức và các tiêu chuẩn sau đây:
+ Có phẩm chất đạo đức tốt, ý thức trách nhiệm, liêm khiết, trung thực và khách quan.
+ Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kiểm toán, kế toán, tài chính, ngân hàng, kinh tế, luật hoặc chuyên ngành khác có liên quan trực tiếp đến hoạt động kiểm toán.
+Đã có thời gian làm việc liên tục từ 05 năm trở lên trong chuyên ngành được đào tạo hoặc có thời gian làm nghiệp vụ kiểm toán ở Kiểm toán nhà nước từ 03 năm trở lên, không tính thời gian làm việc khi đang là tập sự.
+. Có chứng chỉ Kiểm toán viên nhà nước.

- Được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian 03 năm liên tục tính đến thời điểm đăng ký dự thi ngạch kiểm toán viên nhà nước. Đồng thời, người dự thi cần có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt, không đang trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc đang bị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý kỷ luật.

- Có năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để có thể đảm nhận vị trí công việc tương ứng với ngạch kiểm toán viên nhà nước.

- Có đầy đủ văn bằng và chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch kiểm toán viên nhà nước dự kiến thi.

- Được thủ trưởng đơn vị đang quản lý trực tiếp cử tham dự kỳ thi.

Với những điều kiện và tiêu chuẩn trên, người dự thi mới có thể trở thành Kiểm toán viên nhà nước, một vị trí quan trọng trong lĩnh vực kiểm toán và đảm bảo tính minh bạch, công bằng trong quản lý tài chính và hoạt động của các đơn vị nhà nước

 

4. Quy định về điều kiện và tiêu chuẩn cụ thể

Để tham gia dự thi ngạch kiểm toán viên, các ứng viên phải đáp ứng một số điều kiện và tiêu chuẩn cụ thể như sau:

- Đối với ứng viên dự thi ngạch Kiểm toán viên:

+ Đầu tiên, ứng viên phải đáp ứng các điều kiện và tiêu chuẩn chung quy định tại Khoản 1 Điều 5 của Quy chế này.

+ Thứ hai, ứng viên cần có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về quản lý hành chính nhà nước từ ngạch Chuyên viên trở lên. Điều này đảm bảo rằng ứng viên đã được đào tạo và có kiến thức quản lý hành chính đầy đủ để tham gia vào công việc Kiểm toán viên.

- Đối với ứng viên dự thi ngạch Kiểm toán viên chính:

+ Ứng viên phải đáp ứng các điều kiện và tiêu chuẩn chung quy định tại Khoản 1 Điều 5 của Quy chế.

+ Ngoài ra, ứng viên cần có chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn về Kiểm toán viên chính. Điều này đảm bảo rằng ứng viên đã có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực Kiểm toán và có khả năng thực hiện công việc Kiểm toán một cách chuyên nghiệp.

+ Hơn nữa, ứng viên cần có ít nhất 8 năm kinh nghiệm làm việc ở ngạch Chuyên viên hoặc tương đương, hoặc có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc ở ngạch Chuyên viên chính và tương đương. Điều này đảm bảo rằng ứng viên đã tích lũy đủ kinh nghiệm và có hiểu biết sâu sắc về lĩnh vực Kiểm toán.

- Đối với ứng viên dự thi ngạch Kiểm toán viên cao cấp

+ Ứng viên cần đáp ứng các điều kiện và tiêu chuẩn chung quy định tại Khoản 1 Điều 5 của Quy chế.

+ Ngoài ra, ứng viên cần có chứng chỉ bồi dưỡng về Kiểm toán viên cao cấp. Điều này đảm bảo rằng ứng viên đã có kiến thức và kỹ năng cao cấp trong lĩnh vực Kiểm toán và có khả năng đảm nhận các nhiệm vụ phức tạp và quan trọng trong công việc Kiểm toán.

+ Cuối cùng, ứng viên cần có ít nhất 8 năm kinh nghiệm làm việc ở ngạch Chuyên viên chính hoặc tương đương, hoặc có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc ở ngạch Kiểm toán viên cao cấp và tương đương. Điều này đảm bảo rằng ứng viên đã tích lũy đủ kinh nghiệm và có hiểu biết sâu sắc về lĩnh vực Kiểm toán cao cấp.

Tổng cộng, việc đặt ra những điều kiện và tiêu chuẩn như trên nhằm đảm bảo rằng các ứng viên tham gia kỳ thi ngạch Kiểm toán

Xem thêm >>> Kiểm toán viên là gì? Tiêu chuẩn để trở thành kiểm toán viên là gì?

Nếu quý khách hàng gặp bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến bài viết hoặc các vấn đề pháp lý, chúng tôi xin gửi đến quý khách thông tin liên hệ với tổng đài tư vấn pháp luật 1900.6162 hoặc qua email lienhe@luatminhkhue.vn để nhận được sự hỗ trợ và giải quyết một cách tốt nhất. Chúng tôi luôn sẵn lòng lắng nghe và tư vấn để đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách hàng. Với đội ngũ chuyên gia pháp luật giàu kinh nghiệm, chúng tôi cam kết sẽ cung cấp thông tin chính xác và tư vấn phù hợp với tình huống mà quý khách đang đối diện. Hãy để chúng tôi giúp bạn giải quyết mọi vấn đề pháp lý một cách hiệu quả và đáng tin cậy.