Người gửi:

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật thuế của Công ty Luật Minh Khuê.

thuế

Tư vấn pháp luật về thuế gọi:1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến cho công ty luật Minh Khuê. Trên cơ sở thông tin bạn cung cấp, chúng tôi xin phép được trả lời những thắc mắc của bạn như sau:

Cơ sở pháp lý:

Thông tư số 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân

Nội dung trả lời:

- Đối với khoản tiền đóng góp vào quỹ hưu trí tự nguyện

>> Xem thêm:  Lập báo cáo tài chính của công ty mẹ và chi nhánh như thế nào ?

Theo quy định tại Khoản 1b Điều 7 Thông tư số 111/2013/TT-BTC về căn cứ tính thuế đối với thu nhập chịu thuế từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công thì: khoản đóng quỹ hưu trí tự nguyện do người lao động trực tiếp đóng thì được giảm trừ trước khi tính thu nhập chịu thuế TNCN (kể cả các khoản đóng bảo hiểm bắt buộc khác).

- Về mức giảm trừ khỏi thu nhập tính thuế đối với khoản tiền do người lao động trực tiếp đóng từ tiền lương, tiền công

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC quy định về các khoản giảm trừ  thì mức đóng vào quỹ hưu trí tự nguyện được trừ ra khỏi thu nhập chịu thuế tại cơ quan chi trả theo thực tế phát sinh nhưng tối đa không quá một (01) triệu đồng/tháng (12 triệu đồng/năm) và khoản đóng góp vào quỹ hưu trí tự nguyện của năm nào được trừ vào thu nhập chịu thuế của năm đó.

Ví dụ: Ông Y đóng góp vào Quỹ hưu trí tự nguyện thông qua việc giao kết hợp đồng bảo hiểm với các doanh nghiệp bảo hiểm hoặc các doanh nghiệp được phép cung cấp các sản phẩm hưu trí tự nguyện. Trường hợp các sản phẩm hưu trí tự nguyện này tuân thủ các quy định của Bộ Tài chính và được Bộ Tài chính phê chuẩn triển khai, ông Y sẽ được trừ ra khỏi thu nhập chịu thuế như sau:

- Giả sử mức đóng góp vào quỹ hưu trí tự nguyện của người lao động là 800.000 đồng/tháng, tương ứng với 9.600.000 đồng/năm thì mức được trừ khỏi thu nhập chịu thuế là 9.600.000 đồng/năm.

- Giả sử mức đóng góp vào quỹ hưu trí tự nguyện là 2.000.000 đồng/tháng, tương ứng với 24.000.000 đồng/năm thì mức đóng góp vào quỹ hưu trí tự nguyện của người lao động được trừ là 12.000.000 đồng/năm.

Do bác không nói rõ mức lương hiện tại của bác là bao nhiêu mà chỉ nói mình đóng 8% lương hàng tháng vào quỹ hưu trí. Vì vậy, bác cần căn cứ đối chiếu với các quy định trên xem liệu nếu 8% lương/1 tháng nhỏ hơn hoặc bằng 1 triệu đồng thì số tiền này sẽ được giảm trừ và không bị đánh thuế thu nhập cá nhân. Trong trường hợp ngược lại, phần còn thừa (sau khi đã trừ đi 1 triệu) tiền bác đóng vào quỹ hưu trí sẽ vẫn bị tính thuế thu nhập cá nhân như bình thường.

Nếu còn có điều gì thắc mắc, mời bạn vui lòng gửi thư theo địa chỉ này hoặc gọi điện trực tiếp đến tổng đài 1900.6162 để được giải đáp nhanh chóng.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ

>> Xem thêm:  Tư vấn treo biển hiệu của hộ kinh doanh cá thể ? Các loại thuế phải nộp với hộ kinh doanh

>> Xem thêm:  Cách đơn giản để biết Công ty có đóng Bảo Hiểm Y Tế cho bạn hay không ?