1. Tiền mà pháp nhân thương mại nộp để bảo đảm thi hành án là đồng tiền thế nào?

Tiền mà pháp nhân thương mại phải nộp để đảm bảo thi hành án được chi tiết quy định trong Điều 4 Nghị định 115/2017/NĐ-CP. Theo đó:
Mức tiền đặt cọc để đảm bảo việc thi hành án có thể là tiền Việt Nam đồng hoặc ngoại tệ, tùy thuộc vào sở hữu hợp pháp của pháp nhân thương mại đang bị khởi tố, điều tra, truy tố, hoặc xét xử. Số tiền này bao gồm cả số tiền đặt cọc để đảm bảo việc thi hành án phạt tiền và số tiền đặt cọc để đảm bảo việc thi hành nghĩa vụ bồi thường.
Đối với tiền đặt cọc để đảm bảo việc thi hành án phạt tiền, cơ quan tiến hành tố tụng có thẩm quyền sẽ quyết định số tiền cụ thể trong từng trường hợp cụ thể. Số tiền này không được thấp hơn 50% và không vượt quá mức phạt tiền tối đa quy định đối với pháp nhân thương mại trong quá trình khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử.
Mức tiền đặt cọc để đảm bảo việc thi hành nghĩa vụ bồi thường thiệt hại cũng được quy định như sau:
- Nếu có thông tin về mức thiệt hại về tài sản trong quá trình khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử đối với pháp nhân thương mại, cơ quan tố tụng sẽ quyết định số tiền cụ thể không thấp hơn 50% và không vượt quá mức thiệt hại tối đa về tài sản quy định tại điều khoản đó.
- Nếu không có thông tin về mức thiệt hại về tài sản, cơ quan tiến hành tố tụng có thẩm quyền có thể áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để xác định mức thiệt hại. Số tiền đặt cọc được quyết định trong từng trường hợp cụ thể nhưng không vượt quá mức thiệt hại thực tế đã được xác định.
Theo quy định chi tiết như trên, việc đặt cọc tiền để bảo đảm thi hành án của pháp nhân thương mại được thực hiện bằng cách nộp số tiền trong định dạng Việt Nam đồng hoặc ngoại tệ, tùy thuộc vào sở hữu hợp pháp của doanh nghiệp đó trong quá trình bị khởi tố, điều tra, truy tố, hoặc xét xử.
Điều này đồng nghĩa với việc pháp nhân thương mại phải đảm bảo trách nhiệm tài chính bằng tài sản của mình là một biện pháp quan trọng để đảm bảo rằng thi hành án diễn ra một cách đầy đủ và hiệu quả. Sự chấp nhận trách nhiệm này không chỉ là một nghĩa vụ pháp lý mà còn là sự cam kết của doanh nghiệp đối với tính minh bạch và trung thực trong quản lý tài chính.
Đặc biệt, sự linh hoạt trong việc lựa chọn giữa tiền Việt Nam đồng và ngoại tệ giúp pháp nhân thương mại thuận tiện hóa quá trình này theo đúng điều kiện sở hữu và quản lý tài chính của mình. Việc có thể chọn lựa giữa các đồng tiền này không chỉ tạo ra sự thuận tiện trong việc thực hiện trách nhiệm tài chính mà còn thể hiện sự linh hoạt và hiểu biết sâu rộng về thị trường tài chính và nguyên tắc kinh doanh quốc tế.
Qua việc này, không chỉ là doanh nghiệp chấp nhận trách nhiệm tài chính mà còn thể hiện sự sáng tạo trong quản lý tài chính, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đối mặt và giải quyết các thách thức tài chính có thể phát sinh trong quá trình kinh doanh. Sự chọn lựa linh hoạt này không chỉ góp phần đảm bảo sự minh bạch và trách nhiệm của pháp nhân thương mại mà còn thể hiện tầm quan trọng của việc duy trì và quản lý tài chính một cách hiệu quả để đảm bảo sự ổn định và bền vững của doanh nghiệp.
 

2. Quy định về mức tiền mà pháp nhân thương mại bị khởi tố phải nộp để bảo đảm thi hành án nghĩa vụ bồi thường thiệt hại 

Mức tiền mà pháp nhân thương mại phải nộp để đảm bảo thi hành án nghĩa vụ bồi thường thiệt hại được chi tiết quy định tại Điều 4 Nghị định 115/2017/NĐ-CP như sau:
Đối với việc nộp tiền để bảo đảm thi hành án phạt tiền, cơ quan tiến hành tố tụng có thẩm quyền sẽ quyết định số tiền cụ thể trong từng trường hợp cụ thể. Số tiền này không được thấp hơn 50% và không vượt quá mức phạt tiền tối đa quy định đối với pháp nhân thương mại trong quá trình khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử.
Mức tiền nộp để bảo đảm thi hành nghĩa vụ bồi thường thiệt hại được quy định như sau:
- Trong trường hợp có tình tiết quy định mức thiệt hại về tài sản đối với pháp nhân thương mại trong quá trình khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, cơ quan tiến hành tố tụng sẽ quyết định số tiền nộp để bảo đảm thi hành nghĩa vụ bồi thường. Số tiền này không được thấp hơn 50% và không vượt quá mức thiệt hại cao nhất về tài sản quy định tại điều khoản đó.
- Nếu không có thông tin về mức thiệt hại về tài sản, cơ quan tiến hành tố tụng có thẩm quyền có thể áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để xác định mức thiệt hại. Số tiền nộp được quyết định trong từng trường hợp cụ thể nhưng không vượt quá mức thiệt hại thực tế đã được xác định. Điều này đảm bảo rằng quá trình bảo đảm thi hành án là minh bạch và công bằng, đồng thời khuyến khích sự trách nhiệm và tuân thủ của các pháp nhân thương mại.
Do đúng theo quy định nêu trên, mức tiền mà pháp nhân thương mại bị khởi tố phải nộp để đảm bảo thi hành án nghĩa vụ bồi thường thiệt hại được quy định cụ thể như sau:
Trong trường hợp điều khoản được áp dụng để khởi tố đối với pháp nhân thương mại và có tình tiết quy định mức thiệt hại về tài sản, cơ quan tiến hành tố tụng có thẩm quyền sẽ quyết định số tiền cụ thể mà pháp nhân thương mại phải nộp để bảo đảm thi hành nghĩa vụ bồi thường. Số tiền này không thấp hơn 50% và không vượt quá mức thiệt hại cao nhất về tài sản được quy định tại điều khoản đó. Điều này nhấn mạnh tới sự cân nhắc tỉ mỉ và công bằng từ phía cơ quan tố tụng trong việc xác định mức tiền cần nộp.
Nếu trong điều khoản được áp dụng không có tình tiết quy định mức thiệt hại về tài sản, cơ quan tiến hành tố tụng sẽ linh hoạt áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để xác định mức thiệt hại làm cơ sở cho quyết định về số tiền cụ thể mà pháp nhân thương mại phải nộp để bảo đảm thi hành nghĩa vụ bồi thường. Mức tiền nộp sẽ được quyết định trong từng trường hợp cụ thể, nhưng không vượt quá mức thiệt hại thực tế đã được xác định. Điều này nhấn mạnh tới tính linh hoạt và tính công bằng của quá trình đánh giá mức độ trách nhiệm tài chính của pháp nhân thương mại.
 

3. Trường hợp số tiền mà pháp nhân thương mại bị khởi tố phải nộp để bảo đảm thi hành án được nộp vào ngân sách nhà nước

Theo quy định chi tiết tại khoản 1 Điều 8 Nghị định 115/2017/NĐ-CP, số tiền mà pháp nhân thương mại bị khởi tố phải nộp để đảm bảo thi hành án sẽ được chuyển vào ngân sách nhà nước trong những trường hợp cụ thể được quy định như sau:
Khi cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền ra quyết định thi hành án và ghi rõ số tiền đã nộp để bảo đảm thi hành án, ngay lúc đó, số tiền này sẽ được chuyển vào ngân sách nhà nước. Điều này áp dụng trong trường hợp thi hành hình phạt tiền hoặc thi hành nghĩa vụ bồi thường thiệt hại cho Nhà nước theo bản án hoặc quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.
Trong khoảng thời gian 03 ngày, tính từ ngày quyết định thi hành án có hiệu lực, cơ quan là chủ tài khoản tạm giữ số tiền nộp để bảo đảm thi hành án sẽ có trách nhiệm gửi 03 liên ủy nhiệm chi trích từ tài khoản tạm giữ để nộp vào ngân sách nhà nước. Quyết định thi hành án cùng với số tiền nộp sẽ được gửi cho Kho bạc Nhà nước. Điều này đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong quá trình quản lý và sử dụng số tiền nộp từ pháp nhân thương mại để đảm bảo thi hành án một cách chặt chẽ và công bằng.
 

Xem thêm bài viết: Những trường hợp bị tước quyền công dân và thi hành án phạt?

Liên hệ đến hotline 19006162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn để được tư vấn