1.  Quy định về dữ liệu về thuế khi chuyển nhượng bất động sản trong dự án

Căn cứ theo quy định tại Nghị định 44/2022/NĐ-CP có quy định về việc xây dựng và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản, theo đó thì dữ liệu về thuế thi chuyển nhượng bất động sản trong dự án như sau:

- Đơn vị chia sẻ cung cấp thông tin, dữ liệu đó là cục thuế

- Đơn vị tiếp nhận thông tin dữ liệu là sở xây dựng

- Các loại bất động sản bao gồm có:

+ Nhà ở riêng lẻ/ căn (biệt thự, liền kề nhà ở hộ gia đình)

+ Chung cư

+ Đất ở (theo hình thức là phân lô, bán nền)

Theo quy định bởi khoản 2 Điều 13 Nghị định 44/2022/NĐ-CP có quy định về thông tin về thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản sẽ bao gồm có:

+ Tổng số lượng giao dịch chuyển nhượng, mua bán bất động sản: Đây là thông tin về số lượng giao dịch đã diễn ra trên địa bàn, giúp đánh giá quy mô của thị trường bất động sản.

+ Tổng giá trị giao dịch chuyển nhượng bất động sản: Thông tin này bao gồm tổng giá trị của các giao dịch chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn, giúp xác định quy mô tài chính của thị trường.

+ Tổng số thuế từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản: Đây là số thuế thu được từ các giao dịch chuyển nhượng bất động sản, có thể được sử dụng để đánh giá đóng góp của ngành bất động sản vào ngân sách công.

Như vậy thì thông tin dữ liệu về đối với hoạt động chuyển nhượng một số loại bất động sản theo quy định sẽ bao gồm có:

+ Tổng số thuế thu được từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản

+  Tổng số giao dịch chuyển nhượng, mua bán bất động sản trên địa bàn

+  Tổng giá trị giao dịch chuyển nhượng, mua bán bất động sản trên địa bàn.

2. Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản

Căn cứ theo quy định tại Điều 4 của Nghị định 44/2022/NĐ-CP có quy định về hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản bao gồm có các thông tin như sau:

Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản bao gồm các thành phần quan trọng sau đây:

- Cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản: Ghi chép, tổ chức và quản lý dữ liệu liên quan đến nhà ở và thị trường bất động sản. Thông tin về các giao dịch mua bán, chuyển nhượng, giá bán, diện tích, vị trí địa lý, tình trạng pháp lý, các dự án xây dựng, và các thông tin khác liên quan.

- Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản: Xây dựng và duy trì hạ tầng công nghệ để quản lý, lưu trữ và truy xuất dữ liệu một cách hiệu quả. Các yếu tố kỹ thuật bao gồm máy chủ, hệ thống mạng, bảo mật thông tin, và các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, học máy để phân tích và dự đoán xu hướng thị trường.

- Hệ thống phần mềm phục vụ quản lý, vận hành, khai thác thông tin: Cung cấp các ứng dụng và phần mềm để quản lý, vận hành và khai thác thông tin liên quan đến nhà ở và thị trường bất động sản. Tính năng phần mềm bao gồm quản lý giao dịch, bản đồ địa lý, thống kê, báo cáo, và giao diện người dùng dễ sử dụng.

- Hệ thống này giúp tổ chức và quản lý thông tin về bất động sản một cách có tổ chức, đồng bộ và hiệu quả. Các thông tin này không chỉ hỗ trợ quyết định và kế hoạch chiến lược trong lĩnh vực bất động sản mà còn hỗ trợ các cơ quan quản lý nhà nước và cung cấp thông tin cho các cá nhân và tổ chức có liên quan.

- Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản đã được xây dựng theo tiêu chuẩn thống nhất trên cả nước, nhằm mục đích chia sẻ và cung cấp thông tin cơ bản về nhà ở và thị trường bất động sản cho cơ quan, tổ chức và cá nhân. Hệ thống này đặt ra để phục vụ công tác quản lý nhà nước và đáp ứng yêu cầu về công bố số liệu thống kê liên quan đến nhà ở và thị trường bất động sản, nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

3. Cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản được quy định thế nào?

Căn cứ dựa theo quy định tại cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản được quy định cụ thể tại Điều 5 Nghị định 44/2022/NĐ-CP có quy định như sau:

- Cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản là một hệ thống thông tin chứa đựng thông tin cơ bản về nhà ở và thị trường bất động sản, đã trải qua quá trình thu thập, kiểm tra, đánh giá, xử lý, số hóa và tích hợp. Dữ liệu này được tổ chức một cách có hệ thống, lưu trữ trên các hệ thống tin học và các thiết bị lưu trữ khác nhau, với mục tiêu cung cấp một nguồn thông tin đáng tin cậy và linh hoạt. Cơ sở dữ liệu này phục vụ cho công tác quản lý nhà nước, hoạt động kinh tế và xã hội, đồng thời đảm bảo quyền tiếp cận thông tin theo quy định của pháp luật. Có hai cấp độ cơ sở dữ liệu chính:

- Cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản quốc gia: Tập hợp thông tin và dữ liệu tổng hợp về nhà ở và thị trường bất động sản trên toàn quốc. Xuất phát từ cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản địa phương, thông tin do các bộ, ngành có liên quan chia sẻ, cung cấp và từ các chương trình điều tra về nhà ở quốc gia. Bộ Xây dựng là tổ chức chịu trách nhiệm xây dựng, lưu trữ và quản lý cơ sở dữ liệu này. Cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản quốc gia là một hệ thống thông tin chứa đựng thông tin và dữ liệu tổng hợp về nhà ở và thị trường bất động sản trên phạm vi toàn quốc. Nguồn thông tin của cơ sở dữ liệu này xuất phát từ cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản địa phương, thông tin được chia sẻ và cung cấp bởi các bộ, ngành có liên quan cũng như từ các chương trình điều tra về nhà ở quốc gia. Bộ Xây dựng đảm nhận vai trò chủ đạo trong việc xây dựng, lưu trữ và quản lý cơ sở dữ liệu này. Qua đó, cơ sở dữ liệu quốc gia này không chỉ là nguồn thông tin linh hoạt và đáng tin cậy về nhà ở và thị trường bất động sản mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ quyết định và quản lý của cơ quan nhà nước. Các dữ liệu tổng hợp từ các nguồn khác nhau giúp tạo nên cái nhìn tổng quan về thị trường bất động sản trên toàn quốc, đồng thời đáp ứng nhu cầu thông tin đa dạng của cộng đồng và các bên liên quan.

- Cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản địa phương: Bao gồm toàn bộ thông tin và dữ liệu cơ bản về nhà ở và thị trường bất động sản, được thu thập tại mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Được xây dựng từ thông tin chi tiết thu thập trên địa bàn cụ thể, cũng như thông tin từ các cơ quan và tổ chức liên quan. Sở Xây dựng tại mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) chịu trách nhiệm xây dựng, lưu trữ và quản lý cơ sở dữ liệu địa phương này. Cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản địa phương là một kho thông tin đầy đủ và cơ bản về nhà ở và thị trường bất động sản, được thu thập tại mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Cơ sở dữ liệu này được xây dựng dựa trên thông tin chi tiết thu thập trên địa bàn cụ thể, bao gồm cả dữ liệu từ các cơ quan và tổ chức liên quan đến lĩnh vực nhà ở và bất động sản. Sở Xây dựng tại mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) là tổ chức chịu trách nhiệm chủ đạo trong việc xây dựng, lưu trữ và quản lý cơ sở dữ liệu địa phương này. Với vai trò này, Sở Xây dựng không chỉ đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của thông tin mà còn định kỳ cập nhật cơ sở dữ liệu theo thời gian để phản ánh những thay đổi và xu hướng mới trong thị trường bất động sản. Cơ sở dữ liệu địa phương này là một nguồn thông tin quan trọng để hỗ trợ quyết định và quản lý tại cấp địa phương, đồng thời cung cấp dữ liệu cho cơ sở dữ liệu quốc gia, hình thành một hệ thống thông tin liên kết giữa các cấp độ quản lý.

Mục tiêu của cả hai cơ sở dữ liệu là cung cấp một nguồn thông tin đồng nhất, chính xác và linh hoạt về nhà ở và thị trường bất động sản, hỗ trợ quyết định quản lý nhà nước và đáp ứng nhu cầu thông tin của cộng đồng và các bên liên quan.

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết về dữ liệu về thuế khi chuyển nhượng bất động sản trong dự án. Nếu quý khách hàng còn có những thông tin vướng mắc vui lòng liên hệ 19006162 hoặc lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin trân trọng cảm ơn!

Tham khảo thêm: Thuế thu nhập cá nhân chuyển nhượng bất động sản năm 2023