1. Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán gồm những nội dung gì và có thời hạn trong bao lâu?

Chứng chỉ hành nghề kiểm toán đóng vai trò là một bằng chứng quan trọng chứng minh khả năng làm việc của một kiểm toán viên. Chỉ khi có chứng chỉ này, cá nhân mới được coi là kiểm toán viên, trong khi trước đó, họ chỉ đơn thuần được xem là trợ lý của kiểm toán viên. Tính ứng dụng của chứng chỉ này bao gồm:

- Đối với cá nhân: Chỉ có kiểm toán viên nắm giữ chứng chỉ này mới có quyền điều hành các cuộc kiểm toán và ký báo cáo kiểm toán.

- Đối với doanh nghiệp: Theo quy định của Luật Kiểm toán độc lập năm 2011, để thành lập một doanh nghiệp kiểm toán, có những điều sau đây:

+ Tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp, cần có ít nhất từ 2 đến 5 thành viên góp vốn là kiểm toán viên hành nghề trong công ty.

+ Người đại diện pháp luật, Giám đốc/Tổng Giám đốc cũng phải là kiểm toán viên.

Quy trình đăng ký hành nghề kiểm toán được quy định chi tiết trong Thông tư 202/2012/TT-BTC. Những người sở hữu chứng chỉ CPA có thể đăng ký hành nghề cả trong lĩnh vực kiểm toán và kế toán, tùy thuộc vào nhu cầu và quy định của cơ quan quản lý.

Theo Điều 6 của Thông tư 202/2012/TT-BTC, việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán được quy định như sau:

- Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán bao gồm các thông tin cơ bản sau đây:

  + Họ và tên, năm sinh, quê quán hoặc quốc tịch, và ảnh đại diện của người được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán.

  + Số và ngày cấp chứng chỉ kiểm toán viên.

  + Tên doanh nghiệp kiểm toán nơi kiểm toán viên đăng ký hành nghề.

  + Số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán.

  + Thời hạn của Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán.

- Thời hạn của Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán không vượt quá 5 năm (60 tháng) và kết thúc không sau ngày 31/12 của năm thứ năm tính từ năm bắt đầu có hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán.

- Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán được quy định chi tiết tại Phụ lục số 07/ĐKHN, được ban hành kèm theo Thông tư này.

Theo quy định của Điều 7 trong Thông tư 202/2012/TT-BTC, quá trình sử dụng Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán được thực hiện như sau:

- Kiểm toán viên hành nghề phải đảm bảo tuân thủ các quy định tại Điều 3, nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Điều 4, và tuân thủ trình tự quy định tại Điều 5 trong Thông tư này. Sau khi nộp đủ hồ sơ và lệ phí theo quy định, Bộ Tài chính sẽ xem xét và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán.

- Chỉ có các kiểm toán viên hành nghề được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán mới được phép ký tên trên báo cáo kiểm toán và báo cáo kết quả công tác soát xét.

- Trên báo cáo kiểm toán và báo cáo kết quả công tác soát xét, kiểm toán viên hành nghề phải rõ ràng ghi số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán.

- Kiểm toán viên hành nghề không được phép ký tên trên báo cáo kiểm toán và báo cáo kết quả công tác soát xét khi Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán đã hết hiệu lực hoặc không còn giá trị.

Dựa vào các quy định trên, có thể nhận thấy rằng Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán không chỉ bao gồm các thông tin cần thiết theo quy định mà còn có thời hạn tối đa là 05 năm (60 tháng), không vượt quá ngày 31/12 của năm thứ năm tính từ ngày bắt đầu có hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán.

 

2. Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán hết thời hạn thì có được cấp lại không?

Dựa theo quy định tại Điều 9 của Thông tư 202/2012/TT-BTC về việc cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán, chi tiết như sau:

- Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán sẽ được cấp lại trong các trường hợp sau đây:

+ Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán đã hết thời hạn;

+ Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán bị mất;

+ Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán bị hỏng.

- Trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán đã hết thời hạn, nếu kiểm toán viên hành nghề muốn tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực kiểm toán, họ cần nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán. Thời hạn nộp hồ sơ đề nghị cấp lại không được quá 60 ngày trước ngày hết hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán.

Do đó, theo quy định này, Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán sẽ được cấp lại trong trường hợp hết thời hạn và kiểm toán viên hành nghề có mong muốn tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực kiểm toán.

 

3. Giấy chứng nhận hành nghề kiểm toán hết hạn được cấp theo thủ tục thế nào?

Theo Điều 9 của Thông tư 202/2012/TT-BTC, quy định rằng khi Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán đã hết hiệu lực, kiểm toán viên hành nghề có mong muốn tiếp tục hoạt động cần nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán.

Thời hạn nộp hồ sơ đề nghị cấp lại không được quá 60 ngày trước ngày hết hạn của Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán.

Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán cho trường hợp Giấy chứng nhận đã hết hiệu lực bao gồm các điều sau:

+ Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán, theo mẫu quy định tại Phụ lục số 02/ĐKHN được ban hành kèm theo Thông tư này.

+ 02 ảnh màu kích thước 3x4cm, chụp trên nền trắng trong thời hạn không quá sáu (06) tháng tính từ ngày nộp hồ sơ đăng ký hành nghề kiểm toán.

+ Các tài liệu quy định tại khoản 2, khoản 4, khoản 8, khoản 9 Điều 4 của Thông tư này, nếu có bất kỳ thay đổi nào so với lần đăng ký hành nghề gần nhất.

Bộ Tài chính sẽ tiến hành xem xét và cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán cho kiểm toán viên hành nghề trong khoảng thời gian 15 ngày, tính từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, đồng thời kiểm toán viên hành nghề phải đảm bảo đủ điều kiện, nộp đủ lệ phí, và tuân thủ trình tự quy định tại Điều 5 của Thông tư này. Trong trường hợp từ chối, Bộ Tài chính sẽ cung cấp câu trả lời bằng văn bản và chi tiết lý do liên quan.

Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán, khi được cấp lại cho trường hợp Giấy chứng nhận đã hết hiệu lực, sẽ kéo dài tối đa là 5 năm (60 tháng). Tuy nhiên, thời điểm hết hiệu lực không vượt quá ngày 31/12 của năm thứ năm, tính từ năm bắt đầu có hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán.

Do đó, Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán bao gồm các thông tin được quy định tại khoản 1 của Điều 6 trong Thông tư 202/2012/TT-BTC và có hiệu lực tối đa là 5 năm (60 tháng), nhưng không vượt quá ngày 31/12 của năm thứ năm kể từ năm bắt đầu có hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán.

Trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán đã hết hiệu lực, quy định cấp lại sẽ được thực hiện theo Điều 9 của Thông tư 202/2012/TT-BTC. Theo đó, quá trình cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán sẽ tuân thủ các quy định chi tiết, và thời hạn của Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán được cấp lại sẽ giống với thời hạn của Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán mới được cấp.

Bài viết liên quan: Viên chức có được đăng ký hành nghề kiểm toán hay không theo quy định? 

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết của Luật Minh Khuê về vấn đề: Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán hết hạn có được cấp lại? Luật Minh Khuê xin tiếp nhận yêu cầu tư vấn của quý khách hàng qua số hotline 1900.6162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn. Xin trân trọng cảm ơn quý bạn đọc đã quan tâm theo dõi nội dung bài viết của chúng tôi!