GiỚi thiỆu tóm tẮt

EMIS được thành lập bởi những thành viên sáng lập là những chuyên viên tư vấn đầu tư chuyên nghiệp đã có thời gian dài công tác tại InvestConsult Group - một trong những công tư vấn đầu tiên tại Việt Nam, tập đoàn LG Việt Nam và SAFI… EMIS là tập hợp của những thành viên trẻ đầy nhiệt huyết, táo bạo với mong muốn góp một phần nhỏ vào sự phát triển kinh tế Việt Nam nói chung và lĩnh vực tư vấn đầu tư nói riêng.

 

Với định hướng phát triển đã được định hình dựa trên điều kiện thực tế của nền kinh tế Việt Nam cũng như khả năng của mình, trong giai đoạn đầu quá trình thành lập và hoạt động, EMIS tập trung phát triển và xây dựng cơ sở hoạt động vững mạnh trong các lĩnh vực thế mạnh với các dịch vụ đa ngành như tư vấn đầu tư, kinh doanh, pháp luật, sở hữu trí tuệ, phát triển, quản lý, tài chính, đại lý vận tải và các dịch vụ hoạt động tổng hợp.. v.v.. EMIS là mái nhà chung của hơn 30 cán bộ chuyên gia tư vấn cùng với đó là hệ thống cộng tác viên rộng khắp và lớn mạnh với số lượng hơn 60 cộng tác viên tại hơn 30 tỉnh thành phố lớn trên khắp cả nước.

 

Phương châm hoạt động được các cán bộ chuyên gia của EMIS nhất quán và thực hiện trong suốt quá trình hoạt động cung cấp các dịch vụ hỗ trợ của mình cho Khách hàng ngay từ những ngày đầu thành lập là tính chuyên nghiệp về công  việc thực hiện. Đây là một trong những nguyên tắc quan trọng là kim chỉ nam cho các hoạt động của các cán bộ chuyên gia của Công ty với mục tiêu cao nhất là cung cấp tới tận tay Khách hàng những dịch vụ tư vấn với chất lượng cao nhất, thời gian nhanh nhất và đáp ứng được những yêu khắt khe nhất của Khách hàng. Các ý kiến và giải pháp tư vấn do Emis đưa ra đạt chất lượng tiêu chuẩn chuyên gia, mang tính độc lập và khách quan cao.

 

Để phù hợp với đặc thù Việt Nam cũng như tính chất đan xen, phức tạp của các hoạt động xã hội, EMIS thường xuyên sử dụng phương pháp tiếp cận vấn đề theo hướng đa ngành, toàn diện và thực tiễn. Các chuyên gia tư vấn của Công ty bên cạnh kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực mình phụ trách còn có hiểu biết về các lĩnh vực khác thông qua hệ thống truyền thông nội bộ hoặc chế độ làm việc theo nhóm mục tiêu (Teamwork). Các giải pháp phục vụ khách hàng, do vậy, có thể thỏa mãn các yêu cầu một cách toàn diện và mang tính ứng dụng thực tiễn cao.

 

 

LĩNH VỰC CHuyên môn

>> Xem thêm:  Luật đầu tư nước ngoài năm 2014 số 67/2014/QH13

 

Các kiến thức và kinh nghiệm chuyên sâu của Công ty bao gồm các lĩnh vực sau :

 

· Thể chế và chính sách

· Pháp luật

· Sở hữu trí tuệ

· Đầu tư nước ngoài

· Kinh doanh quốc tế

· Tài chính và Ngân hàng

· Phát triển và quản lý dự án

>> Xem thêm:  Luật đầu tư năm 2005 số 59/2005/QH11

· Quản trị doanh nghiệp

· Điều tra thị trường

· Đào tạo và phát triển nguồn lực

· Chuyển giao công nghệ

· Phát triển quan hệ công chúng

· Văn hóa chính trị và văn hóa kinh doanh địa phương

· Hoạt động phân phối bán buôn, bán lẻ

· Các hoạt động hỗ trợ tổng hợp

 

Ngoài ra, Công ty còn có các cán bộ hoặc cộng tác viên là chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm thực hiện dự án trong các lĩnh vực sau :

>> Xem thêm:  Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam như thế nào?

 

· Điều tra xã hội học

· Vận tải lưu thông hàng hóa

· Cải cách kinh tế và cải cách doanh nghiệp nhà nước

· Phát triển cơ sở hạ tầng đô thị và nông thôn

· Công nghệ thông tin

· Nông nghiệp và thủy lợi

· Lâm nghiệp

· Bưu chính viễn thông

· Phát triển du lịch và các ngành công nghiệp giải trí

>> Xem thêm:  Tư vấn thủ tục mở cửa hàng kinh doanh, thành lập chi nhánh công ty

· Tài nguyên và môi trường

· Giáo dục, đào tạo

· Y tế và chăm sóc sức khỏe cộng đồng

 

 

Các dỊCh vỤ chỦ yẾu

 

 

 

Tư vấn dự án đầu tư

>> Xem thêm:  Tư vấn thành lập hộ kinh doanh cá thể, thành lập công ty, chi nhánh, VPĐD

 

Tư vấn dự án đầu tư bao gồm việc cung cấp thông tin và cách phân tích, đánh giá mang tính chuyên môn của Nhà tư vấn nhằm giúp cho doanh nghiệp hoặc bất cứ Nhà đầu tư nào có được quyết định đầu tư đúng đắn và hợp lý nhất. Trên cơ sở quyết định đầu tư đã được ban hành, Emis cung cấp cho Chủ đầu tư các dịch vụ khác liên quan đến việc triển khai dự án đầu tư, với mục đích làm cho các quá trình và thủ tục đầu tư được diễn ra thuận lợi, suôn sẻ, trong thời gian hợp lý và với chi phí đầu tư tiết kiệm nhất.

 

· Tư vấn môi trường chính sách vĩ mô liên quan đến lĩnh vực đầu tư cụ thể (Policy advise): các chính sách khuyến khích hay hạn chế của Chính phủ, quy định pháp luật hiện hành, các rủi ro chính sách và luật pháp...

 

· Tư vấn thị trường (Market conditions): Báo cáo điều tra thị trường, Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và khả thi, Giới thiệu địa điểm đầu tư và đối tác liên doanh...

 

· Tư vấn và dịch vụ hành chính liên quan đến quy trình và thủ tục đầu tư (Administrative procedures): Lập hồ sơ pháp lý dự án, Phê chuẩn và hoặc đăng ký với các cơ quan nhà nước, Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Cấp hoặc thuê đất ...

 

· Tư vấn tài chính và cấp vốn dự án (Project financing): Cấu trúc tài chính, Giới thiệu nguồn vốn, Soạn thảo và phê chuẩn hợp đồng vay...

>> Xem thêm:  Dịch vụ tư vấn pháp luật trong lĩnh vực đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

 

· Tư vấn mua sắm và chuyển giao công nghệ (Procurement and technology transfer): Giới thiệu nguồn cung cấp vật tư, thiết bị và công nghệ, Tổ chức đấu thầu mua sắm, Soạn hợp đồng và phê chuẩn chuyển giao công nghệ...

 

· Tư vấn xây dựng (Engineering and construction): Lập thiết kế dự án, Xác nhận quy hoạch, Giấy phép xây dựng, Đấu thầu xây lắp...

 

· Tư vấn về thuế và các chính sách ưu đãi đầu tư (Tax saving and preferrencial treatment): Chi phí và khả năng tiết kiệm thuế, Các ưu đãi tài chính của Chính phủ...

 

Tư vấn dự án phát triển và hỗ trợ kỹ thuật

 

 

>> Xem thêm:  Bảng báo giá dịch vụ tư vấn pháp luật lĩnh vực đầu tư nước ngoài

Các dịch vụ cung cấp tuỳ thuộc vào mục tiêu và yêu cầu cụ thể của từng dự án :

 

· Tư vấn chính sách và thể chế (Policy and institutional consultancy): Nghiên cứu, đánh giá hệ thống chính sách và thể chế hiện hành, khuyến nghị phương hướng và biện pháp cần thiết cho việc cải cách và hoàn thiện...

 

· Tư vấn pháp lý (Legal advise): Thu thập, hệ thống hóa, cập nhật khung pháp luật hiện hành, phân tích và đánh giá, khuyến nghị sửa đổi, bổ sung và/hoặc ban hành mới...

 

· Tư vấn tổ chức và triển khai dự án (Management consultancy): Soạn thảo đề cương giao việc (TOR), tư vấn giám sát, quản lý và/hoặc điều phối, tư vấn thủ tục hành chính, bao gồm cả lựa chọn nhà thầu phụ triển khai dự án...

 

· Điều tra thống kê và xã hội học (Statistic and sociological survey) : Tiến hành điều tra trên phạm vi cả nước nhằm đưa ra các kết luận mang tính thống kê hoặc xã hội học theo yêu cầu của dự án.

 

>> Xem thêm:  Dịch vụ Luật sư tư vấn pháp luật đầu tư tại thị trường Việt Nam

· Tư vấn và tổ chức đào tạo (Training) : Hỗ trợ tổ chức khóa đào tạo theo mục tiêu hoặc tiến hành đào tạo, giảng dạy trực tiếp cho các dự án nâng cao năng lực.

 

· Tuyên tuyền và tổ chức quan hệ công chúng (Public relations): Giới thiệu và tuyên tuyền về hoạt động và kết quả của dự án cho các đối tượng xã hội quan tâm.

 

· Quản trị thông tin (Information administration): Xây dựng cơ sở dữ liệu vi tính hóa phục vụ triển khai hoặc mục tiêu của dự án.

 

· Giám sát và đánh giá triển khai dự án (Independent supervision and assessment): Tổ chức giám sát triển khai hoặc đánh giá độc lập đối với kết quả của dự án do Nhà thầu phụ thực hiện.

 

 

Hình thức cung cấp dịch vụ

>> Xem thêm:  Dịch vụ tư vấn đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

 

Công ty đảm nhiệm trọn gói toàn bộ hoặc từng hạng mục công việc theo sự lựa chọn trực tiếp của Nhà tài trợ hoặc Cơ quan thực hiện dự án (Nhà thầu độc lập) hoặc đóng vai trò thầu phụ địa phương phối hợp cùng với Nhà thầu chính để triển khai dự án. Các chuyên gia được EMIS cử ra để thực hiện dự án, bao gồm cả các cộng tác viên của Công ty thuộc nhiều chuyên ngành khác nhau, trong mọi trường hợp được thừa hưởng các kinh nghiệm và hỗ trợ bởi các phòng ban chức năng khác nhau của Công ty.

 

Tư vấn và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp

 

 

Là Người bạn đồng hành của doanh nghiệp, EMIS cung cấp các dịch vụ tư vấn và hỗ trợ tổng thể cho các hoạt động kinh doanh hàng ngày của doanh nghiệp, cụ thể là :

 

· Xây dựng chiến lược kinh doanh (Business strategy), bao gồm cả chiến lược sản phẩm, tiếp cận và chiếm lĩnh thị trường, phát triển và mở rộng doanh nghiệp.

 

>> Xem thêm:  Dịch vụ luật sư tư vấn luật thường xuyên cho công ty nước ngoài

· Tư vấn quản trị (Management consultancy), bao gồm cả tư vấn về chuyển đổi sang mô hình quản trị mới đáp ứng yêu cầu cổ phần hoá doanh nghiệp và hội nhập quốc tế.

 

· Hỗ trợ thu xếp tài chính (Corporate financing), bao gồm cả giới thiệu các nguồn vốn vay ưu đãi.

 

· Hỗ trợ kế toán (Accounting services), bao gồm dịch vụ hoàn thiện sổ sách kế toán và báo cáo tài chính, kiểm toán nội bộ và tư vấn thuế.

 

· Xây dựng hệ thống thông tin (Information management), bao gồm cả việc hỗ trợ thiết lập và quản lý cơ sở dữ liệu, chương trình quản lý vi tính hóa.

 

· Thiết lập mạng lưới phân phối (Distribution system)

 

>> Xem thêm:  Tư vấn cấp giấy chứng nhận đầu tư, điều chỉnh giấy phép đầu tư

· Tư vấn và hỗ trợ xuất nhập khẩu (Import - export consultancy)

 

· Tiếp thị và quảng cáo (Marketing and advertising), bao gồm cả dịch vụ phát triển quan hệ công chúng, quan hệ báo chí...

 

· Đào tạo quản lý và chuyên môn (Management training)

 

· Quản lý chất lượng và chứng nhận đạt tiêu chuẩn của ISO/SA (Quality and standard management), bao gồm cả việc nộp đơn xin cấp chứng chỉ đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng phù hợp với các thị trường cụ thể.

 

· Tư vấn chuyển giao công nghệ (Technology transfer), bao gồm cả xin phê chuẩn của cơ quan nhà nước về công nghệ chuyển giao.

 

>> Xem thêm:  Luật sư tư vấn luật đầu tư nước ngoài trực tuyến

· Dịch vụ sở hữu trí tuệ, mua bán lixăng và nhượng quyền (Intellectual property and franchising), bao gồm cả dịch vụ đăng ký nhãn hiệu hàng hóa ra nước ngoài và dịch vụ chống vi phạm sở hữu trí tuệ và cạnh tranh không lành mạnh.

 

· Dịch vụ pháp lý và hành chính (Legal and administrative procedures), bao gồm cả việc đăng ký mở rộng chức năng kinh doanh, thành lập văn phòng, chi nhánh mới, đại diện trước tòa án hay trọng tài...

 

 

Tư vấn và dịch vụ pháp lý

 

 

 

· Thủ tục thành lập và tổ chức doanh nghiệp

>> Xem thêm:  Luật sư tư vấn pháp luật đầu tư nước ngoài

· Xây dựng quy chế quản lý và điều hành

· Quản lý tài chính và kế toán

· Quản lý nhân sự và lao động

· Quan hệ cổ đông

· Quan hệ với các cơ quan quản lý nhà nước

· Quan hệ khách hàng

· Kinh doanh và thương mại quốc tế

· Giải quyết tranh chấp và kiện tụng

· Chuyển đổi hình thức, tái cấu trúc doanh nghiệp, giải thể, thanh lý ...

 

>> Xem thêm:  Dịch vụ luật sư tư vấn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

 

Công ty có các luật sư và chuyên gia tư vấn pháp lý chuyên môn hóa trong các lĩnh vực pháp lý chủ yếu như:

 

· Luật dân sự và hợp đồng

· Luật đầu tư nước ngoài

· Luật doanh nghiệp

· Luật thương mại và kinh doanh quốc tế

· Luật lao động và công đoàn

· Luật đất đai

· Luật thuế

>> Xem thêm:  Dịch vụ tư vấn luật đầu tư nước ngoài, đăng ký cấp phép đầu tư

· Luật tài chính, bảo hiểm, ngân hàng

· Luật hàng không và hàng hải

· Luật tố tụng trọng tài và tòa án

 

Tư vấn và dịch vụ Sở hữu trí tuệ

 

 

 

Các dịch vụ chính về SHTT bao gồm:

 

Nhãn hiệu hàng hóa (NHHH)

· Đăng ký NHHH tại Việt Nam, Lào, Campuchia và các nước khác

· Tra cứu, tư vấn về khả năng đăng ký NHHH

· Chuyển nhượng, gia hạn đăng ký NHHH

· Theo dõi phát hiện vi phạm NHHH và khiếu nại

· Thực hiện các biện pháp bảo hộ bao gồm cả chống hàng giả và khởi kiện

· Xin phê chuẩn và đăng ký hợp đồng li-xăng NHHH

 

Sáng chế, giải pháp hữu ích và kiểu dáng công nghiệp

· Đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích và kiểu dáng công nghiệp,

· Dịch vụ tra cứu và tư vấn

· Xin phê chuẩn và đăng ký hợp đồng lixăng sáng chế và bí quyết kỹ thuật

· Khiếu nại, khởi kiện liên quan đến vi phạm các độc quyền về sáng chế, giải pháp hữu ích

 

Li-xăng, Chuyển giao Công nghệ

· Tư vấn và soạn thảo hợp đồng

· Thủ tục phê chuẩn, đăng ký hợp đồng li-xăng, chuyển giao công nghệ

 

Bản quyền

· Đăng ký bản quyền tác giả

· Tư vấn chung về luật bản quyền

· Tư vấn và dịch vụ chuyển nhượng và li-xăng

· Khiếu nại, khởi kiện các vi phạm về bản quyền

 

Điều tra và giải quyết các vi phạm về sở hữu trí tuệ

· Giám sát thị trường để phát hiện hàng giả và các vi phạm khác về sở hữu trí tuệ

· Cung cấp thông tin về các chủ thể và hoạt động xâm phạm của họ

· Chuẩn bị và đại diện cho khách hàng trong việc khiếu kiện trước cơ quan có thẩm quyền hoặc đưa vụ việc ra trước tòa

· Thông báo cho khách hàng mọi thông tin về việc điều tra và về thị trường

 

 

Hoạt động vận tải

Bao gồm các hoạt động chính:

 

Vận tải đa phương thức

· Dịch vụ đường biển

· Dịch vụ đường hàng không

· Dịch vụ đường biển – hàng không

· Dịch vụ đường bộ – đường sắt

· Dịch vụ gom hang

 

Logistics

· Dịch vụ Door-to-door

· Đại lý Hải quan

· Môi giới hải quan & vận chuyển nội địa

· Lưu kho & Phân phối

· Vận chuyển hàng công trình

· Vận chuyển hàng triển lãm

· Vận chuyển hàng quá cảnh

 

Di chuyển

· Đóng gói & Lưu kho

· Di chuyển nội địa & Quốc tế

 

Môi giới thuê tàu & Đại lý tàu biển
 

· Đại lý hãng tàu Moltana

Thương mại

· Xúc tiến thương mại

· Xuất nhập khẩu

Liên Hệ:
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ EMIS (“EMIS”)

Hotline:  Tel:(04) 39954438 - Fax: (04) 62851287
Mr Thành: 0982.666.010
Website: http://emis.vn/

Rất mong nhận được sự hợp tác với Quý khách hàng!

Trân trọng./.

BAN BIÊN TẬP - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ