1. Quy định như thế nào về thời hạn áp dụng đưa vào trường giáo dưỡng ?

Căn cứ theo Điều 91 của Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012, biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng được áp dụng để xử lý hành vi vi phạm pháp luật của các cá nhân theo quy định tại Điều 92 của Luật này. Mục đích của biện pháp này là giúp những người vi phạm có cơ hội học văn hóa, nghề nghiệp, lao động, và sinh hoạt dưới sự quản lý và giáo dục của nhà trường.

Theo quy định, thời hạn áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng có thể kéo dài từ 6 đến 24 tháng. Điều này có nghĩa là sau khi một cá nhân bị áp đặt biện pháp này, họ sẽ phải tham gia vào các hoạt động giáo dưỡng trong khoảng thời gian đó để học hỏi và cải thiện bản thân.

Tuy nhiên, việc quy định một phạm vi thời gian cụ thể cho biện pháp này không nhất thiết đồng nghĩa với việc mỗi trường hợp đều phải tuân theo thời gian tương tự. Thực tế, việc xác định thời hạn cụ thể có thể phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm tính chất của vi phạm, đặc điểm cá nhân của người vi phạm, và khả năng của các cơ sở giáo dưỡng.

Trong một số trường hợp, việc áp dụng biện pháp này trong thời gian ngắn hơn có thể đủ để gây động lực cho cá nhân thay đổi hành vi và tái hòa nhập vào xã hội. Ngược lại, trong những trường hợp nghiêm trọng hơn, cần thiết phải kéo dài thời gian để đảm bảo cá nhân có đủ thời gian để thay đổi và học hỏi.

Điều này cũng đồng nghĩa với việc các cơ quan chức năng cần tiến hành một quá trình đánh giá kỹ lưỡng trước khi quyết định thời gian cụ thể cho mỗi trường hợp. Việc này đòi hỏi sự đánh giá đa chiều về mức độ nghiêm trọng của vi phạm, tình hình gia đình và môi trường xã hội của cá nhân, cũng như các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến quá trình hồi phục và tái hòa nhập của họ.

Ngoài ra, cần lưu ý rằng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng chỉ là một phần của quá trình xử lý vi phạm hành chính. Sau khi thời gian đưa vào trường giáo dưỡng kết thúc, sẽ cần tiếp tục theo dõi và hỗ trợ cá nhân để đảm bảo họ không tái phạm và có thể tích cực hòa nhập vào xã hội.

Tóm lại, việc quy định thời hạn từ 6 đến 24 tháng cho biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng là cần thiết để tạo ra một khung thời gian hợp lý cho quá trình học hỏi và cải thiện. Tuy nhiên, việc áp dụng thời hạn này cần phải linh hoạt và được xem xét kỹ lưỡng dựa trên từng trường hợp cụ thể để đảm bảo tính công bằng và hiệu quả trong việc xử lý và hỗ trợ cá nhân vi phạm hành chính.

 

2. Bộ nào quản lý trường giáo dưỡng theo quy định hiện nay ?

Theo quy định tại Điều 51 của Nghị định 140/2021/NĐ-CP, Bộ Công an có trách nhiệm quan trọng trong việc thống nhất và quản lý các trường giáo dưỡng, cũng như các cơ sở giáo dục bắt buộc. Với vai trò này, Bộ Công an không chỉ đảm bảo sự tuân thủ các quy định pháp luật mà còn tổ chức chỉ đạo các đơn vị, địa phương, cũng như các cơ sở giáo dưỡng và cơ sở giáo dục trong việc thực hiện biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Bộ Công an là ban hành các văn bản hướng dẫn, quy định nội quy cho các trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc. Điều này bao gồm việc xác định nội quy, quy định về thủ tục hồ sơ, và các quy định khác liên quan đến việc quản lý và điều hành các hoạt động trong các cơ sở này. Các văn bản này cần phải minh bạch, rõ ràng và cung cấp hướng dẫn cụ thể để đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong quá trình thực thi.

Bên cạnh đó, Bộ Công an cũng có trách nhiệm thường xuyên đôn đốc, kiểm tra và giám sát việc thực hiện biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc. Việc này đảm bảo rằng các cơ sở này hoạt động theo đúng quy định của pháp luật và các chính sách đã được đề ra. Đồng thời, việc kiểm tra và giám sát cũng giúp phát hiện và khắc phục kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.

Ngoài ra, Bộ Công an còn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, bộ ngành và tổ chức có liên quan để thực hiện tốt biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc. Điều này bao gồm sự phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Tài chính, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, cũng như với các ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các tổ chức khác. Việc này nhấn mạnh sự cần thiết của việc hợp tác và phối hợp đồng bộ giữa các bộ ngành và cơ quan chức năng để đảm bảo hiệu quả trong việc thực hiện chính sách và quy định liên quan đến giáo dưỡng và giáo dục.

Tóm lại, trách nhiệm quản lý các trường giáo dưỡng thuộc thẩm quyền của Bộ Công an cùng các bộ ngành khác liên quan. Điều này thể hiện sự quan trọng của việc đảm bảo an ninh, trật tự và giáo dục đối với những người vi phạm hành chính. Vai trò của Bộ Công an trong việc thực hiện biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc là vô cùng quan trọng. Bằng cách tổ chức chỉ đạo, ban hành các văn bản hướng dẫn, và thực hiện việc kiểm tra, giám sát, Bộ Công an đảm bảo tính hiệu quả và công bằng trong việc quản lý và điều hành các cơ sở này, từ đó góp phần vào việc xây dựng một xã hội văn minh và phát triển.

 

3. Quy định về các trường hợp nào phải áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng ?

Theo quy định tại Điều 92 của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, đã được sửa đổi và bổ sung thông qua khoản 47 của Điều 1 Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi 2020, xác định rõ các đối tượng sẽ bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng. Điều này nhằm đảm bảo việc xử lý hành vi vi phạm của trẻ em và thanh thiếu niên được thực hiện một cách công bằng và hiệu quả, đồng thời tạo cơ hội cho họ để học hỏi và thay đổi hành vi.

Theo đó, điểm quan trọng nhất là việc quy định đối tượng bị áp dụng biện pháp này, bao gồm:

- Trẻ em từ đủ 12 tuổi đến dưới 14 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định tại Bộ luật Hình sự. Điều này nhấn mạnh vào tính nghiêm trọng của hành vi và cần thiết phải có biện pháp giáo dưỡng để can thiệp sớm và ngăn chặn tiếp tục vi phạm.

- Thanh thiếu niên từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm rất nghiêm trọng hoặc một tội phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định tại Bộ luật Hình sự, trừ những tội phạm nhất định. Việc áp dụng biện pháp này ở đối tượng này nhấn mạnh vào vai trò của giáo dưỡng để sửa đổi hành vi từ sớm.

- Thanh thiếu niên từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện một trong các hành vi quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 90 của Luật này và trước đó đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn. Điều này chỉ ra rằng việc áp dụng biện pháp giáo dưỡng cần được xem xét kỹ lưỡng và liên tục để đảm bảo hiệu quả.

- Thanh thiếu niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi thực hiện một trong các hành vi quy định tại khoản 4 Điều 90 của Luật này nhưng không phải là tội phạm và trước đó đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn. Điều này cho thấy việc áp dụng biện pháp giáo dưỡng không chỉ dừng lại ở mức độ trẻ em mà còn mở rộng ra đối với thanh thiếu niên.

Biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng là một biện pháp quan trọng trong việc xử lý vi phạm hành chính, tuy nhiên, không áp dụng cho mọi trường hợp. Theo quy định của pháp luật, có các trường hợp đặc biệt được miễn khỏi biện pháp này để đảm bảo tính công bằng và nhân văn. Cụ thể:

- Người không có năng lực trách nhiệm hành chính: Biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng yêu cầu sự tham gia tích cực và có ý thức của người vi phạm. Do đó, trong trường hợp người đó không có khả năng hiểu biết hoặc kiểm soát hành vi của mình do bất kỳ nguyên nhân nào, biện pháp này không được áp dụng.

- Người đang mang thai và có chứng nhận từ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ tuyến huyện trở lên: Trong tình huống này, việc mang thai là một trạng thái đặc biệt đòi hỏi sự chăm sóc và quan tâm đặc biệt đến sức khỏe của mẹ và thai nhi. Do đó, để bảo vệ sức khỏe của người mẹ và thai nhi, biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng không áp dụng.

- Phụ nữ hoặc người duy nhất đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi và có xác nhận từ Ủy ban nhân dân cấp xã: Trong giai đoạn này, việc chăm sóc và nuôi dạy con cái là ưu tiên hàng đầu. Việc tách ly với con nhỏ trong thời gian dài có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến tình cảm và sự phát triển của trẻ. Vì vậy, trong trường hợp này, biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng cũng không được áp dụng. 

Như vậy, việc quy định rõ ràng đối tượng bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng là cần thiết để tạo ra một hệ thống xử lý vi phạm hành chính linh hoạt và phù hợp với từng trường hợp cụ thể. Đồng thời, điều này cũng thể hiện sự chú trọng của pháp luật đối với việc bảo vệ và phát triển của trẻ em và thanh thiếu niên trong xã hội.

 

Xem thêm: Học sinh bị đưa vào trường giáo dưỡng có được nhận tiền từ người nhà hay không ?

Liên hệ qua 1900.6162 hoặc qua lienhe@luatminhkhue.vn để được tư vấn