1. Hồ sơ đề nghị cấp chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán?

Căn cứ vào các quy định của pháp luật liên quan, điều chỉnh và hướng dẫn về quy trình cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán cho các chi nhánh của doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam đã trải qua một sự điều chỉnh và cập nhật mới thông qua Thông tư 22/2024/TT-BTC. Đã bãi bỏ các nội dung của Thông tư 203/2012/TT-BTC, cụ thể là Điều 6 và thay thế bằng các quy định mới nhằm điều chỉnh và cải thiện quy trình quản lý và điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán của các chi nhánh này.

Theo quy định của Thông tư 22/2024/TT-BTC, hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán của chi nhánh kiểm toán nước ngoài bao gồm các nội dung sau:

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán theo mẫu quy định tại Phụ lục II của Thông tư 203/2012/TT-BTC.

- Bản sao giấy phép cung cấp dịch vụ kiểm toán của doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài (hoặc văn bản tương đương) theo quy định của pháp luật của nước nơi doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài đặt trụ sở chính.

- Bản sao Giấy phép thành lập chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam của doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài.

- Văn bản của doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài gửi Bộ Tài chính bảo đảm chịu trách nhiệm về mọi nghĩa vụ và cam kết của chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam.

- Danh sách kiểm toán viên hành nghề có hợp đồng lao động làm toàn bộ thời gian tại chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam. Nhằm đảm bảo rằng chi nhánh có đủ số lượng và đội ngũ kiểm toán viên đủ chuyên môn để thực hiện công việc kiểm toán.

- Quyết định của doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài về việc bổ nhiệm chức danh Giám đốc (Tổng Giám đốc) chi nhánh. Vấn đề này để xác nhận và chứng minh rằng chi nhánh có một người đứng đầu có đủ quyền lực và trách nhiệm để quản lý và điều hành các hoạt động của mình.

- Văn bản xác nhận của doanh nghiệp kiểm toán độc lập khác về mức vốn hiện có thuộc sở hữu của doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài được ghi trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp tại thời điểm gần nhất. Đảm bảo rằng chi nhánh có đủ vốn và nguồn lực để hoạt động một cách ổn định và bền vững.

- Tài liệu chứng minh về việc doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài cấp vốn cho chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam. Vấn đề này để xác nhận và chứng minh rằng chi nhánh được doanh nghiệp mẹ đầu tư và có sự hỗ trợ về vốn từ phía doanh nghiệp mẹ.

Tóm lại, việc nộp hồ sơ đầy đủ và chính xác như các nội dung trên là điều cần thiết để chi nhánh kiểm toán nước ngoài có thể được xem xét và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán tại Việt Nam. Đảm bảo tính minh bạch, khách quan và tuân thủ đúng đắn theo quy định của pháp luật, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động kinh doanh và phát triển của chi nhánh.

 

2. Điều kiện để công ty TNHH hai thành viên trở lên được cấp chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán

Theo quy định tại khoản 1 Điều 21 của Luật Kiểm toán độc lập 2011, để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán, các Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên cần phải đáp ứng một số điều kiện cụ thể. Những điều kiện này đảm bảo rằng các công ty này có đủ khả năng và tiêu chuẩn chuyên môn để thực hiện các hoạt động kiểm toán một cách chính xác và hiệu quả. 

Trước tiên, công ty phải có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật. Đảm bảo rằng công ty hoạt động trong khuôn khổ của pháp luật và được công nhận chính thức về mặt pháp lý.

Thứ hai, công ty phải có ít nhất năm kiểm toán viên hành nghề, trong đó tối thiểu phải có hai thành viên góp vốn. Đảm bảo rằng công ty có đủ nhân sự và chuyên môn để thực hiện các nhiệm vụ kiểm toán một cách chất lượng và hiệu quả.

Thứ ba, người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của công ty phải là kiểm toán viên hành nghề. Yêu cầu người đứng đầu công ty có đủ kiến thức và kinh nghiệm về lĩnh vực kiểm toán để điều hành công việc một cách chuyên nghiệp và hiệu quả.

Thứ tư, công ty cần phải bảo đảm vốn pháp định theo quy định của Chính phủ. Công ty có đủ nguồn lực tài chính để hoạt động và đảm bảo tính ổn định trong hoạt động kinh doanh.

Cuối cùng, phần vốn góp của thành viên là tổ chức không được vượt quá mức do Chính phủ quy định và người đại diện của thành viên là tổ chức phải là kiểm toán viên hành nghề. Nhấn mạnh việc giữ cho việc sở hữu và quản lý công ty trong ngành kiểm toán được thực hiện bởi những cá nhân hoặc tổ chức có chuyên môn và kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

Những điều kiện này được thiết lập để đảm bảo rằng các công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện và có năng lực để thực hiện các nhiệm vụ kiểm toán một cách chính xác, minh bạch và hiệu quả, từ đó đảm bảo tính chuyên nghiệp và đáng tin cậy của các dịch vụ kiểm toán trong xã hội. 

 

3. Chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài được cấp chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán?

Theo quy định tại khoản 4 Điểu 21 của Luật Kiểm toán độc lập 2011, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam cần đáp ứng một số điều kiện cụ thể để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán. Những điều kiện này nhằm đảm bảo rằng các chi nhánh này đủ năng lực, đáp ứng được những tiêu chuẩn chuyên môn cần thiết để thực hiện các hoạt động kiểm toán một cách chính xác và hiệu quả.

Thứ nhất, doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài cần được phép cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập theo quy định của pháp luật của nước nơi doanh nghiệp này đặt trụ sở chính. Đảm bảo rằng các chi nhánh này tuân thủ đúng các quy định pháp luật về kiểm toán của quốc gia mà chúng thuộc về cơ sở pháp lý.

Thứ hai, chi nhánh cần có ít nhất hai kiểm toán viên hành nghề, trong đó có Giám đốc hoặc Tổng giám đốc chi nhánh. Yêu cầu nhân sự có kinh nghiệm và chuyên môn để thực hiện các nhiệm vụ kiểm toán một cách chất lượng và hiệu quả.

Thứ ba, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài không được giữ chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp khác tại Việt Nam. Đảm bảo tính độc lập và không phân biệt quyền lợi khi thực hiện các hoạt động kiểm toán tại Việt Nam.

Thứ tư, doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài cần phải có văn bản gửi Bộ Tài chính bảo đảm chịu trách nhiệm về mọi nghĩa vụ và cam kết của chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam. Các chi nhánh có trách nhiệm với các nghĩa vụ và cam kết của mình trong quá trình hoạt động tại Việt Nam.

Cuối cùng, doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài cần bảo đảm duy trì vốn không thấp hơn mức vốn pháp định theo quy định của Chính phủ. Đảm bảo tính ổn định tài chính và khả năng hoạt động lâu dài của các chi nhánh tại Việt Nam.

Tóm lại, những điều kiện này được thiết lập để đảm bảo rằng các chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài hoạt động trong phạm vi của pháp luật, có đủ nhân sự và năng lực chuyên môn, độc lập và không phân biệt quyền lợi, đồng thời bảo đảm tính ổn định tài chính và cam kết với các nghĩa vụ pháp lý tại Việt Nam. 

Xem thêm >>> Hợp đồng kiểm toán là gì? Nội dung của hợp đồng kiểm toán? Mẫu của hợp đồng kiểm toán?

Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, xin vui lòng không ngần ngại liên hệ với chúng tôi thông qua Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và cung cấp sự tư vấn chuyên nghiệp để giúp quý khách giải quyết mọi vấn đề một cách hiệu quả và đúng luật. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc một cách nhanh chóng.