Luật sư tư vấn về chủ đề "kiểm toán độc lập"

kiểm toán độc lập | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề kiểm toán độc lập.

Kiểm toán độc lập là gì? Đặc trưng của kiểm toán độc lập là gì?

Kiểm toán độc lập là gì? Đặc trưng của kiểm toán độc lập là gì?
Kiểm toán độc lập là các tổ chức kinh doanh dịch vụ kiểm toán và tư vấn theo yêu cầu của khách hàng. Đây là hoạt động đặc trưng của nền kinh tế thị trường. Bài viết trình bày quy định pháp luật về nguyên tắc hoạt động và hành vi nghiêm cấm trong hoạt động kiểm toán:

Sách Luật kế toán và quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập (Vũ Tươi)

Sách Luật kế toán và quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập (Vũ Tươi)
Luật Minh Khuê trân trọng giới thiệu với bạn đọc nội dung cuốn sách "Luật kế toán và quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập" do tác giả Vũ Tươi hệ thống. Cuốn sách cung cấp quy định mới nhất về vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán.

Sách Luật kiểm toán nhà nước (sửa đổi, bổ sung và thông qua kỳ họp thứ 8 QH14) và Hướng dẫn thi hành kiểm toán nội bộ, kiểm toán độc lập (Quí Lâm)

Sách Luật kiểm toán nhà nước (sửa đổi, bổ sung và thông qua kỳ họp thứ 8 QH14) và Hướng dẫn thi hành kiểm toán nội bộ, kiểm toán độc lập (Quí Lâm)
Luật Minh Khuê giới thiệu với bạn đọc nội dung cuốn sách "Luật kiểm toán nhà nước (Đã được sửa đổi, bổ sung Thông qua kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV) và Hướng dẫn thi hành kiểm toán nội bộ, kiểm toán độc lập" do tác giả Quí Lâm hệ thống.