Trả lời:

Chào bạn,cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 số 58/2014/QH13

2. Luật sư tư vấn:

Chào luật sư cho e hỏi cách đây bảy năm trước e co đi làm o cty A va nghi việc k biết mình có sổ BH. Nay e vo cty moi làm đòi e nộp sổ BH e không biết thời gian qua có lấy được k vì e k biết có sổ nên cũng k đóng.

 Theo dữ liệu bạn đưa ra thì 7 năm trước bạn có đi làm tại công ty A, do đó luật áp dụng trong trường hợp của bạn là Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006. Theo quy định của Điểm a Khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội thì nếu bạn là người lao động có hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng thì bạn thuộc đối tượng phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, cụ thể:

"Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là công dân Việt Nam, bao gồm:

a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ ba tháng trở lên;.."

>> Xem thêm:  Thừa kế đất của ông nội có cần phải có giấy khai tử không ? Cháu đích tôn có được thừa kế ?

Điều 47 Bộ luật Lao động quy định như sau:

"Điều 47. Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động

1. Ít nhất 15 ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.

2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.

4. Trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị chấm dứt hoạt động, bị giải thể, phá sản thì tiền lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các quyền lợi khác của người lao động theo thoả ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết được ưu tiên thanh toán."

Như vậy, theo quy định thì khi bạn chám dứt hợp đồng lao động tại công ty thì bạn sẽ được công ty trả lại số bảo hiểm xã hội. Do đó, nếu như bạn chưa nhận được sổ bảo hiểm xã hội, bạn nên yêu cầu công ty giải quyết cho mình.

Doanh nghiệp tôi quy định đối với bộ phận lao động trực tiếp làm việc 17 ngày /1 tháng. Nếu làm từ ngày thứ 18 trở đi sẽ được hưởng 200% lương cơ bản. Vậy đối với tiền làm thêm của lao động từ ngày thứ 18 trở đi có phải đóng bảo hiểm không? Xin cảm ơn

Điều 89 Luật Bảo hiểm xã hội quy định như sau:

"Điều 89. Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc
1. Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có).
Người lao động quy định tại điểm i khoản 1 Điều 2 của Luật này thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương cơ sở.
2. Đối với người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương và phụ cấp lương theo quy định của pháp luật về lao động.
Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 trở đi, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động.
3. Trường hợp tiền lương tháng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này cao hơn 20 lần mức lương cơ sở thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bằng 20 lần mức lương cơ sở.
4. Chính phủ quy định chi tiết việc truy thu, truy đóng tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động, người sử dụng lao động, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 122 của Luật này."

Điều 21 Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định như sau:

>> Xem thêm:  Quy định về các hàng thừa kế ? Có được phép ngăn chặn việc bán đất được thừa kế ?

"Điều 21. Tiền lương 

Tiền lương theo Khoản 1 và Khoản 2 Điều 90 của Bộ luật Lao động được quy định như sau: 

1. Tiền lương ghi trong hợp đồng lao động do người lao động thỏa thuận với người sử dụng lao động để thực hiện công việc nhất định, bao gồm: 

a) Mức lương theo công việc hoặc chức danh là mức lương trong thang lương, bảng lương do người sử dụng lao động xây dựng theo quy định tại Điều 93 của Bộ luật Lao động. Mức lương đối với công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động và thời giờ làm việc bình thường (không bao gồm khoản tiền trả thêm khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm) không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định; 

b) Phụ cấp lương là khoản tiền bù đắp các yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp của công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ trong mức lương theo công việc hoặc chức danh; 

c) Các khoản bổ sung khác là khoản tiền bổ sung ngoài mức lương, phụ cấp lương và có liên quan đến thực hiện công việc hoặc chức danh trong hợp đồng lao động, trừ tiền thưởng, tiền ăn giữa ca, các khoản hỗ trợ, trợ cấp của người sử dụng lao động không liên quan đến thực hiện công việc hoặc chức danh trong hợp đồng lao động. 

2. Tiền lương trả cho người lao động được căn cứ theo tiền lương ghi trong hợp đồng lao động, năng suất lao động, khối lượng và chất lượng công việc mà người lao động đã thực hiện. 

3. Tiền lương ghi trong hợp đồng lao động và tiền lương trả cho người lao động được quy định bằng tiền Đồng Việt Nam, trừ trường hợp trả lương, phụ cấp lương cho người không cư trú, người cư trú là người nước ngoài theo quy định của pháp luật về ngoại hối."

 Như vậy, theo quy định của luật thì tiền làm thêm giờ không dùng để đóng bảo hiểm xã hội.

xin chào luật gia Minh Khuê. em có 1 thắc mắc về hợp đồng lao động rất mong được công ty luật Minh Khuê giải đáp giúp em. chồng em làm hợp đồng giáo viên tiểu học từ năm 2011 đến 31/5/2016. Hợp đồng theo mùa vụ tức là ký hợp đồng từ ngày 01/9/14 đến hết 31/5/2015 là thanh lý hợp đồng. khi hết 3 tháng hè thì lại ký tiếp hợp đồng mới thời hạn từ 01/9/2015 đến hết ngày 31/5/2016. Vậy e muốn hỏi là phòng giáo dục ký hợp đồng như thế có đúng theo luật của BLLĐ không.? vì nghỉ hè là thanh lý hợp đồng không còn đi dạy nữa khi hết hè lại ký hợp đồng mới cứ như thế đến nay đã 5 năm, và khi đóng bhxh thì chồng e cũng đóng theo kiểu mùa vụ như thế. tức là bỏ 3 tháng hè không đóng sau đó lại đóng tiếp. vậy sau này có được cộng dồn thời gian đóng bhxh không. E xin cảm ơn nhiều ạ.

Theo dữ liệu bạn đưa ra thì chồng bạn là giáo viên hợp đồng như vậy chồng bạn thuộc đối tượng điều chỉnh của Bộ luật Lao động.

>> Xem thêm:  Xin cấp giấy chứng tử của người thân để làm thủ tục thừa kế ở đâu ? Tách sổ đỏ là tài sản thừa kế ?

Điều 22 Bộ luật Lao động quy định như sau:

"Điều 22. Loại hợp đồng lao động

1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

2. Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng.

Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

>> Xem thêm:  Đất thừa kế thì có được chuyển nhượng, cho thuê hay không ? Cách sang tên tài sản thừa kế ?

3. Không được giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng để làm những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên, trừ trường hợp phải tạm thời thay thế người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác."

Theo dữ liệu bạn đưa ra thì mỗi một năm học chồng bạn sẽ ký một hợp đồng lao động có thời hạn từ 1/9 đến 31/5 như vậy, đối chiếu theo quy định của luật thì hợp đồng của chồng bạn là hợp đồng lao động có thời hạn dưới 12 tháng. Do đó, việc nhà trường sau khi chấm dứt hợp đồng lao động dưới 12 tháng với chồng bạn lại ký tiếp một hợp đồng lao động mới cũng là hợp đồng lao động có thời hạn dưới 12 tháng vẫn đúng theo quy định pháp luật.

E chào A Chị A Chị cho E hỏi là bên E là Công ty xây dựng Hiện chỉ có 4 người tham gia BHXH bắt buộc Còn những công nhân thuê theo thời vụ thì k đóng A Chị cho E hỏi là khi công nhân làm 1 công trình nào đó thì có phải đóng theo gói BHXH theo công trình đó k ạ, E cảm ơn Anh Chị

Điểm a, b Khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội quy định như sau:

"Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bao gồm:
a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;
b) Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;.."

Và Điều 124 Luật Bảo hiểm xã hội quy định như sau:

"Điều 124. Hiệu lực thi hành
1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, trừ quy định tại điểm b khoản 1 và khoản 2 Điều 2 của Luật này thì có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.
2. Luật bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành."

Như vậy, theo quy định của luật thì đối tượng làm việc theo hợp đồng lao động tại thời điểm này bắt buộc phải tham gia bảo hiểm xã hội bao gồm: làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.

Thưa luật sư. Tôi tham gia BHXH bắt buộc từ 1.2003 đến 5.2006 ,đã chốt sổ .Từ đó đến nay tôi không tham gia BHXH nữa, nay tôi muốn thanh toán BHXH một lần có được không? Thanh toán ở đâu ( đóng ở huyện tiên du, bắc ninh, hiện thường trú tại tp bắc giang) rất mong luật sư giải đáp giúp tôi Đã gửi từ điện thoại Mi của tôi

Khoản 1 Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội quy định như sau:

"Điều 60. Bảo hiểm xã hội một lần
1. Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2 của Luật này mà có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 54 của Luật này mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội hoặc theo quy định tại khoản 3 Điều 54 của Luật này mà chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện;
b) Ra nước ngoài để định cư;
c) Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế;
d) Trường hợp người lao động quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật này khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu..." 

Điều 1 Nghị quyết 93/2015/QH13 quy định như sau:

>> Xem thêm:  Tranh chấp về thừa kế quyền sử dụng đất ? Thủ tục chia tài sản thừa kế khi không có di chúc ?

"Điều 1. 
1. Người lao động được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội để đủ điều kiện hưởng lương hưu nhằm bảo đảm cuộc sống khi hết tuổi lao động theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014. 
Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sau một năm nghỉ việc, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội khi có yêu cầu thì được nhận bảo hiểm xã hội một lần. .."

Như vậy, nếu bạn đáp ứng được một trong những điều kiện trên thì bạn sẽ được nhận bảo hiểm xã hội một lần.

Bạn nộp hồ sơ hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần ở nơi cư trú.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc liên hệ văn phòng  để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận Tư vấn Pháp luật Lao động.

>> Xem thêm:  Tư vấn về hạn sử dụng và thừa kế đất nông nghiệp ? Giải quyết tranh chấp thừa kế đất đai ?