1. Hình thức tổ chức của đại hội thành viên của hợp tác xã

Theo quy định tại Điều 30 Luật Hợp tác xã 2012 thì trong hệ thống hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, Đại hội thành viên nổi bật như ngọn đuốc sáng tỏ của sự tự quản lý và tự chủ. Với vai trò cao quý nhất, Đại hội thành viên không chỉ là nơi quyết định về các vấn đề chính trị quan trọng mà còn là tinh thần sống động của cộng đồng hợp tác. Bên cạnh sự linh hoạt trong tổ chức, Đại hội thành viên còn được phân chia thành hai loại: đại hội thành viên thường niên và đại hội thành viên bất thường, tạo điều kiện thuận lợi cho mọi thành viên thể hiện ý kiến và quan điểm.

Đặc biệt, Đại hội thành viên được tổ chức dưới nhiều hình thức khác nhau như đại hội toàn thể hay đại hội đại biểu, nhưng mục đích cuối cùng vẫn là tạo ra một diễn đàn công bằng, minh bạch cho sự thảo luận và quyết định. Thể hiện sứ mệnh và trách nhiệm quan trọng của Đại hội thành viên theo quy định tại Điều 32 của Luật này. Đại hội thành viên không chỉ là nơi để quyết định mà còn là cơ hội để mỗi thành viên thể hiện trách nhiệm và cam kết của mình đối với sự phát triển bền vững của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Đây chính là bản giao hưởng vang mãi của sự đoàn kết và quyết định tạo nên tương lai sáng rộng cho cộng đồng.

Trong sự phát triển đầy thăng trầm của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã với 100 thành viên, quyền lực của đại biểu thành viên tỏa sáng như một biểu tượng vững chắc của sự tự quản lý và quyết định. Với khả năng tổ chức đại hội đại biểu, mỗi hợp tác xã thành viên có cơ hội tự do và tự chủ thể hiện ý kiến, giúp tạo ra một không gian đầy sức sống và sự thú vị. Trong quy trình này, tiêu chuẩn đại biểu và các thủ tục bầu đại biểu được điều lệ cụ thể hóa, tạo điều kiện công bằng và minh bạch cho mọi thành viên. Đảm bảo rằng những người đại diện được chọn là những cá nhân có phẩm chất và năng lực phù hợp nhất.

Không chỉ là một lời cam kết, mà đại biểu tham dự đại hội đại biểu thành viên còn chịu trách nhiệm vô cùng quan trọng. Họ không chỉ thể hiện ý kiến và nguyện vọng của bản thân mà còn đảm bảo rằng thông tin về kết quả của đại hội được truyền đạt một cách đầy đủ và chính xác cho tất cả các thành viên khác, cùng với trách nhiệm với hợp tác xã thành viên mà họ đại diện. Đây là biểu hiện của sự trưởng thành và sự chuyên nghiệp trong việc quản lý và tham gia vào cộng đồng hợp tác xã.

Đại hội đại biểu thành viên, như một lễ hội của sự dân chủ và sự đoàn kết, là không gì quan trọng hơn việc đảm bảo một sự đa dạng và bao gồm mọi giọng điệu của cộng đồng hợp tác xã. Theo quy định của điều lệ, sự hiện diện của các đại biểu phải tuân theo những quy tắc chặt chẽ nhưng cũng phải đảm bảo sự công bằng và công minh:

- Đối với những hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có từ 100 đến 300 thành viên, tối thiểu 30% tổng số thành viên phải được đại diện trong đại hội. Không chỉ đảm bảo rằng mọi tiếng nói được lắng nghe mà còn thúc đẩy sự tham gia đa dạng của cộng đồng.

- Đối với những hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có từ 300 đến 1000 thành viên, ngưỡng dựa trên tỷ lệ tăng lên, với ít nhất 20% tổng số thành viên cần tham gia. Phản ánh cam kết với sự công bằng và công minh, đồng thời thúc đẩy sự đa dạng và sự tham gia của mọi người.

- Đối với những hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có trên 1000 thành viên, sự quy mô của đại hội cũng cần phải tương xứng. Với ít nhất 200 đại biểu, đảm bảo rằng mọi tiếng nói đều được đại diện và mỗi thành viên có cơ hội để thể hiện ý kiến và quan điểm của mình.

=> Theo quy định của pháp luật, Đại hội thành viên của hợp tác xã là một sự kiện tượng trưng cho sự tự quản lý và quyết định của cộng đồng. Được tổ chức dưới hai hình thức chính là đại hội toàn thể và đại hội đại biểu, mỗi hình thức mang đến một phong cách và cơ hội duyên dáng riêng, tạo nên một bức tranh phong phú của sự tham gia và tương tác.

 

2. Theo đề nghị của kiểm soát viên, hội đồng quản trị hợp tác xã triệu tập đại hội thành viên bất thường?

Tại Điều 31 Luật Hợp tác xã 2012 có quy định để đảm bảo tính minh bạch và quyết định chính xác, Đại hội thành viên thường niên được quy định phải diễn ra trong khoảng thời gian không quá 03 tháng, bắt đầu từ ngày kết thúc năm tài chính. Việc này được triệu tập bởi hội đồng quản trị, đánh dấu một nét đặc trưng của sự tổ chức và quản lý trong hợp tác xã.

Trong khi đó, Đại hội thành viên bất thường là một biểu hiện của sự linh hoạt và phản ứng nhanh chóng đối với các tình huống bất ngờ hoặc quan trọng. Được triệu tập bởi hội đồng quản trị, ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên, hoặc bởi thành viên đại diện của ít nhất một phần ba tổng số thành viên, hợp tác xã thành viên, Đại hội thành viên bất thường đề cao tinh thần hợp tác và trách nhiệm, phản ánh sự sẵn lòng và khả năng thích ứng của cộng đồng.

Sự phức tạp và đa dạng của hợp tác xã yêu cầu sự linh hoạt và sẵn lòng đối với các tình huống đặc biệt, và việc triệu tập Đại hội thành viên bất thường là một biện pháp quan trọng để đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quản lý. Hội đồng quản trị có thể triệu tập đại hội thành viên bất thường trong những trường hợp sau:

- Đối mặt với những vấn đề vượt quá phạm vi thẩm quyền, khi mà sự can thiệp của toàn thể cộng đồng là cần thiết để giải quyết.

- Trong trường hợp hội đồng quản trị không thể tổ chức cuộc họp định kỳ sau hai lần triệu tập, đây là dấu hiệu rõ ràng của sự khó khăn trong quản lý, đòi hỏi sự can thiệp ngay lập tức từ phía cộng đồng.

- Nếu có đề xuất từ ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên, đó là dấu hiệu của sự cần thiết trong việc đánh giá và giám sát hoạt động của hợp tác xã.

- Theo đề nghị của ít nhất một phần ba tổng số thành viên, hợp tác xã thành viên, là một biểu hiện rõ ràng của ý chí và mong muốn của cộng đồng, đòi hỏi sự thảo luận và quyết định cùng nhau về những vấn đề quan trọng.

Trong một thời gian không quá 15 ngày, tính từ ngày nhận được đề xuất từ ban kiểm soát, kiểm soát viên, hoặc từ ít nhất một phần ba tổng số thành viên, hợp tác xã thành viên, nhiệm vụ của hội đồng quản trị trở nên cấp bách: triệu tập Đại hội thành viên bất thường. Đây là biểu hiện rõ ràng của sự linh hoạt và sẵn lòng của cộng đồng hợp tác xã trong việc giải quyết các vấn đề quan trọng và đảm bảo sự minh bạch và công bằng trong quản lý.

=> Theo quy định của pháp luật, quyền của hội đồng quản trị không chỉ là việc triệu tập đại hội thành viên bất thường một cách linh hoạt và kịp thời, mà còn phản ánh sự tôn trọng và cảm thông đối với ý kiến và quan điểm từ các bên liên quan. Đặc biệt hiện rõ khi có sự đề xuất từ kiểm soát viên, một người đại diện của sự giám sát và đánh giá chặt chẽ trong hợp tác xã. Không chỉ là một biểu hiện của sự cân nhắc và sự chuyên nghiệp mà còn là một bước tiến quan trọng trong việc đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quản lý.

 

3. Đại hội thành viên quyết định bán 60% tổng giá trị tài sản trong báo cáo tài chính gần nhất?

Điều 32 Luật Hợp tác xã 2012 quy định trong sứ mệnh cao cả của mình, Đại hội thành viên là nơi quyết định về những vấn đề quan trọng và cốt lõi của hợp tác xã. Dưới đây là các nội dung quan trọng mà Đại hội thành viên phải đối mặt và quyết định:

- Trải qua một năm dài đầy cố gắng và nỗ lực, việc thông qua báo cáo kết quả hoạt động là cơ hội để cộng đồng hợp tác xã cùng nhau đánh giá và đánh giá lại sự tiến triển và thách thức mà họ đã trải qua. Báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị và ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên cũng đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự minh bạch và chính trực trong quản lý.

- Sự minh bạch và trung thực là nguyên tắc căn bản của một hợp tác xã thành công. Việc phê duyệt báo cáo tài chính và kết quả kiểm toán nội bộ đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo rằng tất cả các hoạt động tài chính được thực hiện một cách minh bạch và chính xác.

- Quyết định về phương án phân phối thu nhập và xử lý khoản lỗ, khoản nợ không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống của mỗi cá nhân trong cộng đồng hợp tác xã mà còn phản ánh cam kết của hợp tác xã với sự phát triển bền vững và công bằng xã hội. Lập, tỷ lệ trích các quỹ cũng như phương án tiền lương và các khoản thu nhập cho người lao động là những quyết định quan trọng, ảnh hưởng đến cuộc sống và tương lai của mỗi thành viên trong cộng đồng.

- Sự thành công của một hợp tác xã không chỉ dựa vào việc nắm bắt được cơ hội thị trường mà còn là việc xây dựng một chiến lược sản xuất và kinh doanh hiệu quả. Đây là cơ hội cho Đại hội thành viên để thảo luận và quyết định về hướng phát triển trong tương lai, từ việc chọn lựa các sản phẩm và dịch vụ phù hợp đến việc xây dựng một mô hình kinh doanh bền vững.

- Việc đầu tư hoặc bán tài sản lớn đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng và quyết định có thể ảnh hưởng lâu dài đến sự phát triển và ổn định của hợp tác xã. Đây là cơ hội để Đại hội thành viên đánh giá rủi ro và lợi ích, và quyết định về hướng đi phù hợp nhất cho tương lai.

- Tham gia vào các hoạt động liên kết và mở rộng quan hệ kinh doanh là cách để hợp tác xã mở rộng tầm nhìn và tăng cường sức mạnh cạnh tranh. Việc quyết định về góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp, liên doanh, liên kết, và tham gia các tổ chức đại diện của hợp tác xã là cơ hội để cộng đồng hợp tác xã định hình tương lai của mình và tạo ra những cơ hội mới cho sự phát triển.

=> Theo quy định của pháp luật, Đại hội thành viên sở hữu quyền lực vô cùng quan trọng trong việc quyết định về việc đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị lớn. Với quyền lực này, Đại hội thành viên có thể thảo luận và quyết định một cách tự chủ về việc bán hay đầu tư tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

Với sự minh bạch và tính chính xác của báo cáo tài chính, quyết định của Đại hội thành viên không chỉ là biểu hiện của sự trách nhiệm và sự tự quản lý của cộng đồng, mà còn là cơ hội để định hình tương lai của hợp tác xã và đảm bảo sự bền vững và phát triển của nó. Thực sự là một bước quan trọng trong việc xây dựng một cộng đồng hợp tác xã mạnh mẽ và thành công.

Ngoài ra, có thể tham khảo: Chủ nhiệm hợp tác xã là gì? Quy định về xã viên, Ban quản trị hợp tác xã. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.