Theo đó mỗi nhân viên xrf được hưởng thêm 2 ngày nghỉ phép vàđược 1 khoản trợ cấp hàng tháng là 178k (tương ứng với lương cơ bản là3560k)năm nay mức lương cơ bản tăng lên là 3780k. Nhưng không thấy tăng khoản phụcấp độc hại kia. 1. Tôi muốn hỏi luật sư trong trường hợp này có phải mức trợ cấp sẽ phảităng theo mức lương cơ bản kia không. 2. Nhân viên khác có mức lương cơ bản cao hơn nhưng mức trợ cấp độc hạivẫn là 178k theo mức lương cơ bản của công nhân, như vậy có đúng không. Xin cảm ơn luật sư.

Người gửi : To Thu

Luật sư trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn đến Công ty Luật Minh Khuê của chúng tôi, trường hợp của bạn được tư vấn như sau:

1. Cơ sở pháp lý

2. Chuyên viên tư vấn:

Theo thông tin bạn cung cấp thì bạn cần xác định rõ một số nội dung sau để giải quyết vấn đề của mình:

Thứ nhất, Nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương:

- Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn nào thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn đó.

- Nếu là đơn vị hoặc chi nhánh của doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn khác nhau thì đơn vị, chi nhánh hoạt động ở địa bàn nào, áp dụng mức lương tối thiểu vùng của địa bàn đó.

>> Xem thêm:  Giáo viên hợp đồng chưa vào biên chế có được hưởng phụ cấp thu hút không?

- Mức lương tối thiểu vùng là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả lương, trong đó mức lương trả cho người lao đọng làm việc trong điều kiện lao động bình thường, đảm bảo đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động và công việc được thỏa thuận phải bảo đảm:

+ Không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc đơn giản nhất;

+ Cao hơn 7% so với mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc đòi hỏi đã qua học nghề, đào tạo nghề

+ Mức lương của công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm cao hơn ít nhất 5%; công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có mức độ phức tạp tương đương làm việc trong điều kiện bình thường.

- Khoảng cách chênh lệch giữa hai bậc lương liền kề khi phân theo trình độ chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, tích lũy kinh nghiệm, phát triển tài năng nhưng ít nhất bằng 5%.

- Khi xây dựng thang lương, bảng lương phải đảm bảo bình đẳng giữa các cá nhân người lao động, phải đảm bảo tiêu chuẩn xếp lương, điều kiện nâng bậc lương.

- Thang lương, bảng lương phải được sửa đổi, bổ sung phù hợp với điều kiện thực tế về đổi mới công nghệ, mặt bằng tiền lương trên thị trường lao động.

Thứ hai, đối với trường hợp cụ thể:

Việc công ty bạn có tiến hành thay đổi mức lương cơ bản để phù hợp với mức lương tối thiểu vùng của nhà nước để đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật lao động về tiền lương. Mức lương thấp nhất mà người sử dụng lao động trả cho người lao động phải đảm bảo ít nhất bằng mức lương tối thiểu vùng còn những công việc có tính chất nặng nhọc độc hại cao hơn ít nhất 5% và đặc biệt nặng nhọc, độc hại thì phải đảm bảo cao hơn ít nhất 7% so với mức lương công việc hoặc chức danh có mức độ phức tạp tương đương làm việc trong điều kiện bình thường. Và tiền lương được xác định theo nguyên tắc:

- Tiền lương là khoản tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động để thực hiện công việc theo thỏa thuận.

>> Xem thêm:  Tư vấn phụ cấp chế độ độc hại của giáo viên ?

Tiền lương bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

Mức lương của người lao động không được thấp hơn mức lương tối thiểu do Chính phủ quy định.

- Tiền lương trả cho người lao động căn cứ vào năng suất lao động và chất lượng công việc.

- Người sử dụng lao động phải bảo đảm trả lương bình đẳng, không phân biệt giới tính đối với người lao động làm công việc có giá trị như nhau.

Còn công việc của bạn làm trong phòng máy có chứa bức xạ thì thuộc nhóm V,VI theo thông tư 15/2016/TT- BLĐTBXH là:

Chế độ phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm ( Thông tư 17/2015/TT-BLĐTBXH)

a) Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được áp dụng đối với người lao động làm nghề, công việc có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

b) Công ty rà soát phân loại điều kiện lao động theo quy định, so sánh mức độ nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm của nghề, công việc với điều kiện lao động bình thường để xác định mức phụ cấp, bảo đảm: Mức phụ cấp đối với nghề, công việc có điều kiện nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thấp nhất bằng 5% và cao nhất bằng 10%; nghề, công việc có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thấp nhất bằng nhất 7% và cao nhất 15% so với mức lương của nghề hoặc công việc có độ phức tạp tương đương trong điều kiện lao động bình thường.

c) Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được tính trả cùng kỳ trả lương hàng tháng theo thời gian thực tế làm công việc có điều kiện nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Làm việc dưới 4 giờ trong ngày thì được tính bằng 1/2 ngày, làm việc từ 4 giờ trở lên thì được tính cả ngày.

Như vậy khi có sự thay đổi mức lương cơ bản của công ty để đảm bảo theo đúng mức lương tối thiểu vùng của nhà nước ban hành từng năm thì mức phụ cấp này cũng phải thay đổi phù hợp là bằng 7% theo mức lương của nghề hoặc công việc có độ phức tạp tương đương trong điều kiện lao động bình thường. (Nếu mức lương này tăng thì phụ cấp cũng tăng theo)

>> Xem thêm:  Tư vấn về vấn đề gây khó dễ trong việc hưởng phụ cấp ?

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Lao động - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Điều kiện hưởng phụ cấp độc hại ?