Luật sư tư vấn về chủ đề "bức xạ"

bức xạ | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề bức xạ.

Thủ tục đề nghị cấp Chứng chỉ nhân viên bức xạ theo quy định pháp luật Việt Nam

Thủ tục đề nghị cấp Chứng chỉ nhân viên bức xạ theo quy định pháp luật Việt Nam
Nhân viên bức xạ là người làm việc trực tiếp với bức xạ, được đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ và nắm vững quy định của pháp luật về an toàn. Theo quy định của pháp luật Việt Nam để được làm việc trực tiếp với bức xạ, thì cá nhân phải được cơ quan có thẩm quyền cấp Chứng chỉ nhân viên bức xạ.

Điều kiện kinh doanh dịch vụ tiến hành công việc bức xạ

Điều kiện kinh doanh  dịch vụ tiến hành công việc bức xạ
Kinh doanh trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử là một trong số ngành rất đặc biệt và rất mới ở Việt Nam. Hiện nay chưa nhiều văn bản pháp luật điều chính nhưng pháp luật vẫn có quy định điều kiện cho doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực này

Thủ tục đề nghị cấp Giấy phép xây dựng cơ sở bức xạ

Thủ tục đề nghị cấp Giấy phép xây dựng cơ sở bức xạ
Cơ sở bức xạ gồm: Cơ sở chiếu xạ khử trùng, chiếu xạ xử lý vật liệu; Cơ sở sản xuất, chế biến chất phóng xạ; Kho lưu giữ chất thải phóng xạ quốc gia; cơ sở lưu giữ, xử lý, chôn cất chất thải có hoạt độ phóng xạ lớn hơn mười nghìn lần mức miễn trừ khai báo.

Bảo đảm an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ y tế

Bảo đảm an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ y tế
Cơ sở y tế phải đảm bảo các yêu cầu nào về an toàn bức xạ khi lựa chọn người lao động làm công việc bức xạ, phải tổ chwucs đào tạo về an toàn bức xạ cho người lao động như thế nào? Luật Minh Khuê nghiên cứu và chia sẻ trong bài viết dưới đây.

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6111:1996 (ISO 5579 : 1985) về Kiểm tra không phá hủy - Chụp ảnh bức xạ các vật liệu kim loại bằng tia X và tia gamma - Các quy tắc cơ bản do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6111:1996 (ISO 5579 : 1985) về Kiểm tra không phá hủy - Chụp ảnh bức xạ các vật liệu kim loại bằng tia X và tia gamma - Các quy tắc cơ bản do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành
Xem nội dung chi tiết văn bản Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6111:1996 (ISO 5579 : 1985) về Kiểm tra không phá hủy - Chụp ảnh bức xạ các vật liệu kim loại bằng tia X và tia gamma - Các quy tắc cơ bản do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành kèm file tải về (download)

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7737:2007 về Kính xây dựng - Phương pháp xác định độ xuyên quang, độ phản quang, tổng năng lượng bức xạ mặt trời truyền qua và độ xuyên bức xạ tử ngoại

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7737:2007 về Kính xây dựng - Phương pháp xác định độ xuyên quang, độ phản quang, tổng năng lượng bức xạ mặt trời truyền qua và độ xuyên bức xạ tử ngoại
Xem nội dung chi tiết văn bản Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7737:2007 về Kính xây dựng - Phương pháp xác định độ xuyên quang, độ phản quang, tổng năng lượng bức xạ mặt trời truyền qua và độ xuyên bức xạ tử ngoại kèm file tải về (download)

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6989-2-3:2010 (CISPR 16-2-3:2010) về Yêu cầu kỹ thuật đối với thiết bị đo và phương pháp đo nhiễu và miễn nhiễm tần số rađiô - Phần 2-3: Phương pháp đo nhiễu và miễn nhiễm - Đo nhiễu bức xạ

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6989-2-3:2010 (CISPR 16-2-3:2010) về Yêu cầu kỹ thuật đối với thiết bị đo và phương pháp đo nhiễu và miễn nhiễm tần số rađiô - Phần 2-3: Phương pháp đo nhiễu và miễn nhiễm - Đo nhiễu bức xạ
Xem nội dung chi tiết văn bản Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6989-2-3:2010 (CISPR 16-2-3:2010) về Yêu cầu kỹ thuật đối với thiết bị đo và phương pháp đo nhiễu và miễn nhiễm tần số rađiô - Phần 2-3: Phương pháp đo nhiễu và miễn nhiễm - Đo nhiễu bức xạ kèm file tải về (download)