Luật sư trả lời:

1. Căn cứ Pháp lý

Luật Đấu Thầu năm 2013

2. Nội dung tư vấn 

Căn cứ vào  Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu Thầu năm 2013 có quy định rõ về "Thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư " : 

l) Thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất tối đa là 180 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu; trường hợp gói thầu quy mô lớn, phức tạp, gói thầu đấu thầu theo phương thức hai giai đoạn, thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu tối đa là 210 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu. Trường hợp cần thiết, có thể yêu cầu gia hạn thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất và phải bảo đảm tiến độ dự án;

Như vậy, thời gian hiệu lực của hồ sơ đấu thầu không phải là 190 ngày mà theo pháp luật quy định tối đa là 180 ngày. Còn đối với gói thầu có quy mô lớn và phức tạp hơn thì thời gian hiệu lực lên tới 210 ngày. Việc nhà thầu ghi hiệu lực là 190 ngày là không đúng với quy định của pháp luật.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật Đấu thầu về hiệu lực của hồ sơ dự thầu, gọi:  1900.6162  để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Đấu thầu - Công ty luật Minh Khuê