1. Hướng dẫn cách tính bảo hiểm xã hội một lần

Xin chào luật sư, tôi có yêu cầu mong luật sư tư vấn giúp tôi: Tôi đóng bảo hiểm xã hội từ tháng 07 năm 2014 đến hết tháng 09 năm 2016, cơ quan bảo hiểm xã hội chốt sổ cho tôi đóng được 02 năm 03 tháng. Từ tháng 10 năm 2016 đến nay tôi không làm việc ở đâu, nay tôi đã làm đơn đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Vậy cho tôi hỏi với thời gian trên, tôi sẽ được hưởng mức bảo hiểm xã hội một lần là bao nhiêu? Cách tính như thế nào?
Mong sớm nhận được tư vấn của luật sư, tôi xin cảm ơn!

>> Luật sư tư vấn pháp luật Lao động, BHXh, gọi:1900.6162

 

Trả lời:

Căn cứ theo quy định tại Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định về mức bảo hiểm xã hội một lần được tính như sau:

"2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

c) Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội."

Do thông tin bạn cung cấp không có mức lương cụ thể là bao nhiêu, vì vậy, bạn sẽ căn cứ vào cách tính dưới đây để tính bảo hiểm xã hội một lần như sau:

Tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội đối với đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư này được điều chỉnh theo công thức sau:
Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội sau điều chỉnh của từng năm=Tổng tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của từng năm x Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng
Trong đó, mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng được thực hiện theo Bảng 1 dưới đây:

Bảng 1:

Năm

Trước 1995

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Mức điều chỉnh

4,85

4,12

3,89

3,77

3,50

3,35

3,41

3,42

3,29

3,19

2,96

2,73

2,54

2,35

Năm

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Mức điều chỉnh

1,91

1,79

1,64

1,38

1,26

1,18

1,14

1,13

1,10

1,06

1,03

1,00

1,00

Trường hợp của bạn đã đóng được 02 năm 03 tháng, tổng thời gian đóng là 27 tháng. Khi tính mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần trong trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì từ 01 tháng đến 06 tháng được tính là nửa năm, từ 07 tháng đến 11 tháng được tính là một năm. Như vậy, thời gian đóng bảo hiểm xã hội của bạn được làm tròn và được tính là 2,5 năm.

Như vậy, mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần của bạn được tính như sau:

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần

=

02 tháng x 2,5 năm

x

Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội

 

2. Thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Thưa luật sư, xin luật sư cho em hỏi là em tham gia đóng bảo hiểm từ tháng 05/2014 đến tháng 04/2017. Trong thời gian đó em nghĩ thai sản 06 tháng từ 09/2016 - 02/2017. Mức đóng bảo hiểm của em cụ thể là 05/2014 - 12/2014: 3.354.000 đồng; 01/2015 - 04/2015: 3.754.000 đồng; 05/2015 - 12/2015: 3.941.700 đồng; 01/2016 - 04/2016: 4.341.700 đồng; 05/2016 - 08/2016: 4.558.785 đồng; 03/2017 - 04/2017: 4.808.785 đồng. Em nghỉ việc được 01 năm rồi.
Em muốn nhận bảo hiểm xã hội một lần thì tính như thế nào ạ? Và em nhận được bao nhiêu ạ?
Mong luật sư giải đáp giúp em. Xin cảm ơn ạ.

>> Hướng dẫn thủ tục hưởng BHXH một lần sau khi nghỉ thai sản, gọi ngay: 1900.6162

 

Trả lời:

Về mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần:

Điều 60 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về mức hưởng BHXH như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

c) Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Bên cạnh đó, khoản 6 Điều 42 Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định:

"6. Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì đơn vị và người lao động không phải đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN, thời gian này được tính là thời gian đóng BHXH, không được tính là thời gian đóng BHTN và được cơ quan BHXH đóng BHYT cho người lao động.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được ghi trên sổ BHXH theo mức tiền lương đóng BHXH của tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp trong thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản người lao động được nâng lương thì được ghi theo mức tiền lương mới của người lao động từ thời điểm được nâng lương.

Theo đó, trong thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản 6 tháng thì thời gian này vẫn được tính là tham gia BHXH và do cơ quan BHXH đóng.

Theo thông tin bạn cung cấp thì bạn đã đóng BHXH được 3 năm, mức hưởng BHXH của bạn là 3 năm x 2 tháng = 6 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH

Tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội đối với đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư này được điều chỉnh theo công thức sau:
Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội sau điều chỉnh của từng năm=Tổng tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của từng năm x Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng
Trong đó, mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng được thực hiện theo Bảng 1 dưới đây:

Bảng 1:

Năm

Trước 1995

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Mức điều chỉnh

4,85

4,12

3,89

3,77

3,50

3,35

3,41

3,42

3,29

3,19

2,96

2,73

2,54

2,35

Năm

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Mức điều chỉnh

1,91

1,79

1,64

1,38

1,26

1,18

1,14

1,13

1,10

1,06

1,03

1,00

1,00

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần = Mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội x 2 x 3 năm

Bạn có thể căn cứ vào công thức trên, áp mức lương tham gia bảo hiểm xã hội của bạn để được kết quả chính xác nhất.

Bạn chuẩn bị hồ sơ gồm những giấy tờ sau để được hưởng BHXH một lần:

+ Đơn đề nghị hưởng BHXH một lần

+ Sổ BHXH

+ Khi đi mang theo chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu/sổ tạm trú để xuất trình.

- Về nơi hưởng: Bạn tiến hành nộp hồ sơ tại cơ quan BHXH nơi bạn đang cứ trú: Nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú.

- Thời hạn nộp hồ sơ: Trong thời hạn 30 ngày tính đến thời điểm người lao động đủ điều kiện và có yêu cầu hưởng bảo hiểm xã hội một lần nộp hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với trường hợp hưởng bảo hiểm xã hội một lần, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

 

3. Điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Bài viết hướng dẫn về các trường hợp hưởng BHXH một lần, cách tính cũng như hồ sơ để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần:

>> Luật sư tư vấn về điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần, gọi ngay: 1900.6162

 

3.1. Các trường hợp được hưởng theo chế độ bảo hiểm xã hội một lần

Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 khoản tiền bảo hiểm một lần được trả cho người lao động khi người lao động thỏa mãn một trong các điều kiện sau:

- Đủ tuổi hưởng lương hưu nhưng chưa đóng đủ 20 năm BHXH và không tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện. (ví dụ lao động nam đủ 60 tuổi nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội là 18 năm và không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội nữa);

- Lao động nữ là người hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn tham gia bảo hiểm xã hội khi nghỉ việc mà chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội;

- Chưa đủ tuổi hưởng lương hưu, sau khi nghỉ việc cũng chưa đóng đủ 20 năm BHXH và không tiếp tục tham gia BHXH sau 1 năm nghỉ việc;

- Ra nước ngoài định cư;

- Bị mắc bệnh nguy hiểm đến tính mạng;

- Sỹ quan, hạ sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp… thôi việc mà không đủ điều kiện hưởng lương hưu.

3.2. Hồ sơ cần nộp cho cơ quan Bảo hiểm xã hội

- Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần: Mẫu đơn xin hưởng bảo hiểm xã hội một lần bản cập nhật mới nhất)

- Sổ bảo hiểm xã hội;

- Chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu.

 

3.3. Cách tính tiền bảo hiểm xã hội một lần

Bảo hiểm xã hội một lần được tính dựa trên bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của người lao động cho toàn bộ quá trình đóng bảo hiểm xã hội, vì vậy trước hết cần xác định tiền lương bình quân để tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần, mức bình quân được xác định dựa trên căn cứ theo Điều 62 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 sau:

Khi tính bình quân tiền lương, để tính được số tiền tối đa được hưởng hãy tính thêm hệ số trượt giá, theo công thức như sau:

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội sau điều chỉnh của từng năm

=

Tổng tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của từng năm

X

Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng

 

 

3.4. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

- 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

- 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

Khi tính mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần trong trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì từ 01 tháng đến 06 tháng được tính là nửa năm, từ 07 tháng đến 11 tháng được tính là một năm.

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần của người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

 

4. Hướng dẫn cách rút tiền bảo hiểm xã hội một lần

Thưa luật sư, cho tôi hỏi tôi vào công ty làm và đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 đến 2017. Tôi đã nghỉ được một năm và muốn lấy tiền bảo hiểm xã hội một lần, với mức lương đóng bảo hiểm năm 2015 là 3.482.850 đồng, năm 2016 là 3.932.250 đồng, năm 2017 là 4.213.125 đồng. Nhờ luật Minh Khuê tính giúp số tiền tôi nhận được từ bảo hiểm xã hội một lần là bao nhiêu?
Tôi xin chân thành cảm ơn.

>> Luật sư tư vấn điều kiện, hồ sơ xin rút bảo hiểm xã hội một lần: 1900.6162

 

Trả lời:

Áp dụng theo quy định tại Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 thì thời gian tham gia bảo hiểm xã hội của bạn là 03 năm (từ năm 2015 đến năm 2017). Theo đó, mức bình quân tiền lương của tổng thời gian tham gia bảo hiểm xã hội của bạn như sau:

+ Mức bình quân tiền lương: [(3.482.850 x 12) + ( 3.932.250 x12) + ( 4.213.125 x 12)] : 36 = 3.876.075 đồng (Chưa bao gồm hệ số trượt giá).

Vì thời gian tham gia bảo hiểm của bạn sau năm 2014 nên mỗi năm tham gia bảo hiểm xã hội bạn sẽ được hưởng hai lần mức bình quân tiền lương của tổng thời gian tham gia. Cụ thể:

+ Số tiền BHXH được hưởng:( 3.876.075 x 2 ) x 3 năm = 23.256.450 đồng.

Như vậy, theo quy định trên thì tổng số tiền bảo hiểm xã hội một lần mà bạn được hưởng sau 03 năm tham gia bảo hiểm xã hội là 23.256.450 đồng. Mức hưởng trên chưa bao gồm hệ số điều chỉnh tiền lương. Mức điều chỉnh tiền lương bạn có thể tham khảo bài viết sau: Hướng dẫn cách thanh toán bảo hiểm xã hội một lần

 

5. Cách tính bảo hiểm xã hội một lần?

Kính gửi luật sư Minh Khuê! Tôi làm tại công ty được 03 năm 08 tháng đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH). Bắt đầu làm từ 08/2012, đến 30/03/2016 tôi xin nghỉ. Tôi không biết cách tính BHXH một lần như thế nào? Đến khi tôi rút BHXH thì được bao nhiêu tiền?

Mong luật sư tư vấn hộ tôi xin chân thành cảm ơn! Sau đây là từng khoảng thời gian tôi tham gia BHXH:

- Tháng 08/2012- 12/2012: 2.430.000 đ

- Tháng 01/ 2013- 12/2013: 2.855.000 đ

- Tháng 01/2014 - 12/2014: 3.281.000 đ

- Tháng 01/2015- 02/2015: 3.767.000 đ

- Tháng 03/2015- 08/2015 : nghỉ thai sản.

- Tháng 09/2015- 12/2015: 3.720.000 đ

- Tháng 01/2016- 03/2016: 3.850.000 đ. Mong sẽ nhận được hồi âm của luật sư. Tôi xin chân thành biết ơn !

>> Luật sư tư vấn pháp Luật Lao động, BHXH, gọi: 1900.6162

 

Trả lời:

Căn cứ vào khoản 2 Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 và Điều 19 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành thì mức hương BHXH một lần của bạn được tính như sau:

Khi tính mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần trong trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì từ 01 tháng đến 06 tháng được tính là nửa năm, từ 07 tháng đến 11 tháng được tính là một năm.

Trường hợp tính đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2014 nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì những tháng lẻ đó được chuyển sang giai đoạn đóng bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 trở đi để làm căn cứ tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

Như vậy, tổng thời gian tham gia bảo hiểm xã hội của bạn là 44 tháng, trong đó, trước năm 2014 được 1 năm 5 tháng, tính tròn là 01 năm, còn 05 tháng chuyển sang giai đoạn từ năm 2014 trở đi. Sau năm 2014 bạn tham gia bảo hiểm xã hội được 2 năm 3 tháng + 05 tháng trước 2014 chuyển sang = 2 năm 08 tháng, làm tròn thành 3 năm.

Tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội đối với đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư này được điều chỉnh theo công thức sau:
Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội sau điều chỉnh của từng năm=Tổng tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của từng năm x Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng
Trong đó, mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng được thực hiện theo Bảng 1 dưới đây:

Bảng 1:

Năm

Trước 1995

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Mức điều chỉnh

4,85

4,12

3,89

3,77

3,50

3,35

3,41

3,42

3,29

3,19

2,96

2,73

2,54

2,35

Năm

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Mức điều chỉnh

1,91

1,79

1,64

1,38

1,26

1,18

1,14

1,13

1,10

1,06

1,03

1,00

1,00

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần = (Mức bình quân tiền lương x 1,5 x 1 năm) + (Mức bình quân tiền lương x 2 x 3 năm)

Như vậy, bạn có thể áp dụng công thức trên, thay vào tiền lương của bạn để tính được chính xác mức tiền bảo hiểm xã hội một lần mà bạn được hưởng.

 

6. Chế độ và hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Thưa luật sư! Bố em là nhân viên cầu đường về nghỉ hưu, trong thời gian làm việc, bố em đã đóng bảo hiểm được hơn 30 năm và được hưởng chế độ hưu hơn 5 năm, nhưng do sức khoẻ yếu, bố em đã mất vào tháng 03/2018. Do mẹ em chưa đủ tuổi hưởng tuất nên gia đình em muốn làm chế độ hưởng bảo hiểm một lần có được không? Nếu được thì gia đình em cần làm những thủ tục gì? Và nếu được thì sẽ nhận được bao nhiêu?
Em xin cảm ơn!
Người gửi: P.T.H

 

Trả lời:

Bố bạn đang nghỉ hưu được 5 năm thì mất cho nên thân nhân sẽ được hưởng các khoản sau :

- Trợ cấp mai táng:

Điều 66 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định như sau:

"1. Những người sau đây khi chết thì người lo mai táng được nhận một lần trợ cấp mai táng:

a) Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2 của Luật này đang đóng bảo hiểm xã hội hoặc người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội mà đã có thời gian đóng từ đủ 12 tháng trở lên;

b) Người lao động chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc chết trong thời gian điều trị do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

c) Người đang hưởng lương hưu; hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng đã nghỉ việc.

2. Trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà người quy định tại khoản 1 Điều này chết."

Như vậy, theo quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang thì mức cơ sở là 1.490.000 đồng, đo dó, mức trợ cấp mai táng của mẹ bạn bằng 14.900.000 đồng.

- Trợ cấp tuất (có thể là tuất hằng tháng hoặc tuất một lần):

Theo như thông tin bạn trình bày thì bố bạn đang hưởng lương hưu rồi mất, còn mẹ bạn chưa đủ tuổi nhận trợ cấp tuất hàng tháng. Cho nên mẹ bạn có thể nhận trợ cấp tuất một lần theo Điều 69 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 với mức hưởng theo khoản 2 Điều 70 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 như sau:

"2. Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người đang hưởng lương hưu chết được tính theo thời gian đã hưởng lương hưu, nếu chết trong 02 tháng đầu hưởng lương hưu thì tính bằng 48 tháng lương hưu đang hưởng; nếu chết vào những tháng sau đó, cứ hưởng thêm 01 tháng lương hưu thì mức trợ cấp giảm đi 0,5 tháng lương hưu, mức thấp nhất bằng 03 tháng lương hưu đang hưởng."

Bố bạn hưởng lương hưu được 05 năm tương ứng với 60 tháng thì mất, 2 tháng đầu tương ứng với 48 tháng lương hưu đang hưởng, 58 tháng sau cứ thêm một tháng được hưởng lương hưu thì mức trợ cấp giảm đi 0,5 tháng lương tức là 58 tháng sẽ bị giảm đi 29 tháng lương hưu đang hưởng. Như vậy, mẹ bạn nhận được trợ cấp tuất một lần bằng 48 - 29 = 19 tháng lương hưu bố bạn đang hưởng.

Thông tin bạn cung cấp không nói rõ lương hưu một tháng bố bạn được bao nhiêu nên chúng tôi chưa thể xác định chính xác số tiền mẹ bạn được hưởng là bao nhiêu. Bạn căn cứ vào quy định trên để biết thêm chi tiết.

Thủ tục hưởng trợ cấp tuất một lần thì bạn cần chuẩn bị hồ sơ theo khoản 2 Điều 111 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 bao gồm:

"2. Hồ sơ hưởng chế độ tử tuất của người đang hưởng hoặc người đang tạm dừng hưởng lương hưu, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng bao gồm:

a) Bản sao giấy chứng tử hoặc giấy báo tử hoặc quyết định tuyên bố là đã chết của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật;

b) Tờ khai của thân nhân và biên bản họp của các thân nhân đối với trường hợp đủ điều kiện hưởng hằng tháng nhưng chọn hưởng trợ cấp tuất một lần;

c) Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động đối với thân nhân bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên."

Sau đó, mẹ bạn tiến hành nộp tại cơ quan bảo hiểm xã hội trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày bố bạn mất. Tổ chức bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật Bảo hiểm xã hội - Công ty luật Minh Khuê