Hướng dẫn thủ tục đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp tại Cục Sở hữu trí tuệ:

>> Luật sư tư vấn Luật sở hữu Trí tuệ qua điện thoại (24/7) gọi số:  0986.386.648

Đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp - Ảnh minh họa

 

1 - Tài liệu nộp đơn

  1. Tờ khai yêu cầu cấp Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp (Theo mẫu của công ty lật Minh Khuê)
  2. Bản mô tả kiểu dáng công nghiệp;
  3. Năm (5) bộ ảnh chụp hoặc bộ bản vẽ kiểu dáng công nghiệp;
  4. Bản sao đơn đầu tiên hoặc tài liệu chứng nhận trưng bày tại triển lãm nếu trong Đơn có yêu cầu được hưởng quyền ưu tiên theo điều ước quốc tế;
  5. Tài liệu chuyển nhượng quyền nộp đơn, nếu Người nộp đơn thụ hưởng quyền nộp đơn của người khác (VD: Giấy chứng nhận quyền thừa kế, Giấy chứng nhận hoặc Thoả thuận chuyển giao nộp đơn; Hợp đồng giao việc hoặc Hợp đồng lao động...);
  6. Tài liệu xác nhận quyền sở hữu hợp pháp nhãn hiệu, tên thương mại...  nếu kiểu dáng công nghiệp có chứa các dấu hiệu đó.
  7. Giấy uỷ quyền (Theo mẫu của công ty lật Minh Khuê)

(Tài liệu thứ 5 và 6 chỉ cần nộp trong trường hợp cần thiết)

 

2 – Một số lưu ý về tài liệu

Bản mô tả phải bao gồm 6 nội dung sau đây:

- Tên sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp.

- Lĩnh vực sử dụng của sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp.

- Các kiểu dáng công nghiệp ít khác biệt nhất đã biết.

- Liệt kê ảnh chụp hoặc bản vẽ.

- Phần mô tả kiểu dáng công nghiệp (sau đây viết tắt là Phần mô tả).

- Yêu cầu bảo hộ.

Phần mô tả phải trình bày đầy đủ tất cả các điểm tạo dáng thể hiện bản chất của kiểu dáng công nghiệp yêu cầu bảo hộ và phải chỉ ra các đặc điểm tạo dáng mới do tác giả sáng tạo ra, khác biệt so với kiểu dáng công nghiệp ít khác biệt nhất đã biết, phù hợp với ảnh chụp hoặc bản vẽ.

Các đặc điểm tạo dáng cần được bảo hộ phải được trình bày theo trình tự: các đặc điểm hình khối và/ hoặc đường nét và/ hoặc tương quan giữa các đặc điểm nói trên và/ hoặc màu sắc (nếu có).

Nếu kiểu dáng công nghiệp cần bảo hộ là kiểu dáng của bộ sản phẩm thì Phần mô tả phải thể hiện đầy đủ kiểu dáng của từng sản phẩm trong bộ đó.

Yêu cầu bảo hộ dùng để xác định phạm vi (khối lượng) bảo hộ kiểu dáng công nghiệp. Yêu cầu bảo hộ phải nêu rõ các đặc điểm tạo dáng cần được bảo hộ, tức là các đặc điểm mới, khác biệt với kiểu dáng công nghiệp tương tự đã biết.

Bộ ảnh chụp hoặc bản vẽ nhằm thể hiện đầy đủ các đặc điểm tạo dáng của kiểu dáng công nghiệp, cụ thể:

- Ảnh chụp/ bản vẽ phải trên phông cùng màu và chỉ chứa sản phẩm mang KDCN yêu cầu bảo hộ;

- Tất cả các ảnh chụp /bản vẽ phải theo cùng một tỷ lệ. Kích thước mỗi tấm ảnh chụp hoặc bản vẽ không được nhỏ hơn 90mm x 120mm và không được lớn hơn 210mm x 297mm.

- Trong ảnh chụp hoặc bản vẽ phải có hình phối cảnh của sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp yêu cầu bảo hộ.

- Tuỳ thuộc vào Yêu cầu bảo hộ, phải có thêm ảnh chụp hoặc bản vẽ các hình chiếu, mặt cắt đủ để thể hiện rõ các đặc điểm tạo dáng mới của KDCN cần được bảo hộ.

- Mỗi phương án của kiểu dáng công nghiệp yêu cầu bảo hộ phải có ảnh chụp hoặc bản vẽ thể hiện đặc điểm khác biệt với phương án cơ bản.

- Đối với sản phẩm có nắp hoặc có thể gập lại được (tủ, va-li...) phải có hình sản phẩm ở trạng thái mở.

- Đối với bộ sản phẩm phải có hình phối cảnh của cả bộ sản phẩm và các hình chiếu của riêng từng sản phẩm trong bộ đó.

 

3 - Thời gian đăng ký kiểu dáng

Thời gian đăng ký: 7-12 tháng.

Thời gian tra cứu: 7-10 ngày làm việc.

Liên hệ sử dụng dịch vụ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam:

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi:

CÔNG TY LUẬT TNHH MINH KHUÊ

Điện thoại yêu cầu dịch vụ luật sư tư vấn luật sở hữu trí tuệ, gọi: 1900 6162

Gửi thư tư vấn hoặc yêu cầu dịch vụ qua Email:  lienhe@luatminhkhue.vn

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ - Công ty luật Minh Khuê

------------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ LIÊN QUAN:
1. Tư vấn sở hữu công nghiệp;

2. Dịch vụ tư vấn sở hữu trí tuệ;

3. Tư vấn đăng ký mã số, mã vạch;

4. Dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả;

5. Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Hoa Kỳ;

6. Tư vấn thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu;

7. Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa tại EU;

8.  Dịch vụ tư vấn bảo hộ thương hiệu doanh nghiệp;