Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật Thuế của Công ty luật Minh Khuê

>> Luật sư tư vấn pháp luật Thuế, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Thông tư số 95/2016/TT-BTC

Thông tư số 103/2014/TT-BTC

2. Chuyên viên tư vấn:

1. Cấp mã số thuế

Theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 95/2016/TT-BTC có hướng dẫn về việc cấp và sử dụng mã số thuế nhà thầu. Trường hợp Đăng ký mã số thuế cho nhà thầu được doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân khấu trừ, nộp thuế thay :

Cấp mã số thuế cho doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, cá nhân có trách nhiệm khấu trừ, nộp thuế thay cho nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài; tổ chức, cá nhân được cơ quan thuế ủy nhiệm thu; tổ chức nộp thay cho cá nhân hợp đồng, hợp tác kinh doanh (sau đây gọi tắt là mã số thuế nộp thay) như sau:

>> Xem thêm:  Thuế nhà thầu với hoạt động chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp ?

- Doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân là Bên Việt Nam ký hợp đồng với nhà thầu hoặc thanh toán trực tiếp cho nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài không đăng ký nộp thuế trực tiếp với cơ quan thuế thì Bên Việt Nam có trách nhiệm đăng ký thuế và được cấp thêm một mã số thuế 10 số để sử dụng cho việc kê khai, nộp thuế thay cho các nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài.

- Tổ chức, cá nhân có hợp đồng ủy nhiệm thu với cơ quan thuế được cấp một mã số thuế nộp thay để sử dụng cho việc nộp các Khoản thuế đã thu của người nộp thuế vào ngân sách nhà nước.

- Tổ chức có hợp đồng hoặc văn bản hợp tác kinh doanh với cá nhân nộp thay cho cá nhân được cấp một mã số thuế nộp thay để sử dụng cho việc nộp các Khoản thuế đã thu của người nộp thuế vào ngân sách nhà nước.

- Mã số thuế nộp thay được sử dụng để nộp thay các Khoản thuế theo qui định của pháp luật về thuế trong quá trình hoạt động của người nộp thuế. Khi người nộp thuế thay đổi thông tin đăng ký thuế theo quy định thì thông tin tương ứng của mã số thuế nộp thay sẽ được cơ quan thuế cập nhật. Khi người nộp thuế chấm dứt hiệu lực của mã số thuế thì đồng thời mã số thuế nộp thay cũng bị chấm dứt hiệu lực.

2. Thời hạn thực hiện thủ tục đăng ký mã số thuế cho nhà thầu

Tại Khoản 1, Điều 6, Thông tư 95/2016/TT-BTC về đăng ký thuế quy định thời hạn thực hiện đăng ký mã số thuế cho nhà thầu nước ngoài như sau:

- Ngày phát sinh trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế thay cho nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài; tổ chức nộp thay cho cá nhân theo hợp đồng, văn bản hợp tác kinh doanh.

- Ngày ký hợp đồng nhận thầu đối với nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài kê khai nộp thuế trực tiếp với cơ quan thuế.

- Ngày ký hợp đồng, hiệp định dầu khí.

3. Hồ sơ đăng ký thuế cho nhà thầu được doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khấu trừ thuế nộp thay

>> Xem thêm:  Mức thuế xây dựng phải đóng khi xây nhà ở ? Cách xin giấy phép xây dựng ?

- Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 04.1-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư này;

- Bảng kê các nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế thông qua Bên Việt Nam mẫu số 04.1-ĐK-TCT-BK (đối với trường hợp Bên Việt Nam nộp thay thuế nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài).

- Bản sao hợp đồng hợp tác kinh doanh (đối với trường hợp tổ chức nộp thay cho cá nhân hợp đồng, hợp tác kinh doanh).

4. Hướng dẫn tờ khai 04.1-ĐK-TCT

Phần dành cho cơ quan thuế ghi CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ngày nhận tờ khai Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ

x Nộp thay NTNN, hợp tác KD Ủy nhiệm thu

1. Tên tổ chức, cá nhân: Công ty cô phần A

2. Mã số thuế đã được cấp: 012398754567…

3. Quyết định thành lập

3a. Số quyết định: 987654

3b. Ngày quyết định: 01/01/2016

3c. Cơ quan cấp: Sở kế hoạch đầu tư TP Hà Nội

>> Xem thêm:  Cá nhân có 2 mã số thuế thì xử lý thế nào ?

4. Địa chỉ trụ sở

5. Địa chỉ nhận thông báo của cơ quan thuế (chỉ khai thông tin này nếu khác địa chỉ trụ sở)

4a. Số nhà, đường phố, thôn, xóm: số 304A

5a. Số nhà, đường phố, thôn, xóm:

4b. Phường/xã: Láng Thượng

5b. Phường/xã

4c. Quận/ Huyện: Đống Đa

5c. Quận/ Huyện:

4d. Tỉnh/ Thành phố: Hà Nội

5d. Tỉnh/ Thành phố:

4e. Điện thoại: 024000000567 /Fax:

Email:

5e. Điện thoại: /Fax:

Email:

6. Các loại thuế khai, nộp thay thuế nhà thầu nước ngoài/cá nhân hợp đồng, hợp tác kinh doanh/ủy nhiệm thu

Giá trị gia tăng

x

Tiêu thụ đặc biệt

Thuế xuất, nhập khẩu

Tài nguyên

Thu nhập doanh nghiệp

x

Môn bài

Tiền thuê đất

Phí, lệ phí

Thu nhập cá nhân

Khác

7. Thông tin về người đại diện theo pháp luật

7a. Tên: Trần Văn A

7b. Địa chỉ: Chùa Láng, Đống Đa, T.P Hà Nội

7c. Điện thoại/ Fax: 01234xxxx789

7d. Email:

Tôi xin cam đoan những nội dung trong bản kê khai này là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã kê khai./.

…, ngày… /… /……

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)

Hướng dẫn cách kê khai:

1. Tên tổ chức, cá nhân: Ghi tên tổ chức, cá nhân kê khai, nộp thuế thay cho nhà thầu nước ngoài

2. Mã số thuế được cấp: Là mã số thuế 10 số của tổ chức, cá nhân kê khai, nộp thuế thay cho nhà thầu nước ngoài

3. Quyết định thành lập:

- Số quyết định: Ghi số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của tổ chức kê khai, nộp thuế thay cho nhà thầu hoặc số giấy phép hoạt động (trường hợp bên kê khai thay cho nhà thầu không phải là doanh nghiệp)

>> Xem thêm:  Tổ chức trực thuộc cơ quan nhà nước có được dùng chung mã số thuế với cơ quan nhà nước hay không ?

- Ngày quyết định: Ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/giấy phép hoạt động của tổ chức kê khai, nộp thuế thay cho nhà thầu nước ngoài.

- Cơ quan cấp: Cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy phép hoạt động

4. Địa chỉ trụ sở: Ghi địa chỉ của bên kê khai, nộp thuế thay cho nhà thầu nước ngoài

5. Địa chỉ nhận thông báo thuế: Ghi địa chỉ nhận thông báo thuế của bên kê khai, nộp thuế thay cho nhà thầu nước ngoài nếu như địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính.

6. Các loại thuế nộp thay: Người nộp thuế đánh dấu chọn các loại thuế sẽ nộp thay cho nhà thầu nước ngoài: Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân (nếu có). Thuế thu nhập cá nhân chỉ phát sinh khi nhà thầu nước ngoài là cá nhân.

7. Thông tin về người đại diện theo pháp luật: Ghi thông tin của người đại diện theo pháp luật của tổ chức kê khai, nộp thuế thay cho nhà thầu nước ngoài

8. Tiêu thức "Người nộp thuế hoặc đại diện hợp pháp của người nộp thuế" ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu: Do người đại diện theo pháp luật của tổ chức kê khai, nộp thuế thay ký, đóng dấu.

5. Kê Khai thuế nhà thầu

Theo điều 20 Thông tư 156/2013/TT-BTC và Thông tư số 103/2014/TT-BTC quy định Nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài là tổ chức kinh doanh thì thực hiện nghĩa vụ nộp thuế GTGT và thuế TNDN cụ thể như sau :

- Nếu nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế TNDN trên cơ sở kê khai doanh thu, chi phí để xác định thu nhập chịu thuế TNDN :

>> Xem thêm:  Đăng thông tin trên mạng đấu thầu quốc gia có bắt buộc không ?

Đối tượng và điều kiện áp dụng: Có cơ sở thường trú tại Việt Nam hoặc là đối tượng cư trú tại Việt Nan. Có thời hạn kinh doanh tại Việt Nam theo hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ từ 183 ngày trở lên kể từ ngày hợp đồng thầu có hiệu lực. Áp dụng chế độ kế toán Việt Nam và thực hiện đăng ký thuế được cơ quan huế cấp mã số thuế. Khi ký hợp đồng với nhà thầu thì phải thông báo bằng văn bản với cơ quan thuế về việc nộp thuế GTGT, TNDN trong phạm vi 20 ngày kể từ khi ký hợp đồng. Trong trường hơp này thì thực hiện kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và thuế TNDN như một doanh nghiệp bình thường tại Việt Nam.

- Nếu nộp thuế GTGT tính trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu :

Đối tượng và điều kiện áp dụng : Những nhà thầu không đáp ứng được các điều kiện theo phương pháp khấu trừ thì bên Việt Nam nộp thay thuế cho nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài. Trường hợp này công ty kê khai theo từng lần phát sinh thanh toán tiền cho nhà thầu nước ngoài và khai quyết toán khi kết thúc hợp đồng nhà thầu. Nếu bên Việt Nam thanh toán cho nhà thầu nước ngoài nhiều lần trong tháng thì có thể đăng ký khai thuế theo tháng thay cho việc khai theo từng lần phát sinh.

Hồ sơ khai thuế nhà thầu nước ngoài bao gồm :

- Tờ khai thuế theo mẫu 01/NTNN ban hành kèm theo Thông tư 103/2014/TT-BTC

- Bản chụp hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ có xác nhận của người nộp thuế

- Bản chụp giấy phép kinh doanh hoặc giấy phép hành nghề có xác nhận của người nộp thuế.

Đối với hợp đồng nhà thầu là hợp đồng xây dựng lắp đặt thì nộp hồ sơ khai thuế, hồ sơ khai quyết toán thuế cho Cục thuế hoặc chi cục thuế do cục trưởng cục thuế địa phương nơi diễn ra hoạt động xây dựng, lắp đặt quy định.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

>> Xem thêm:  Khi nào phải nộp thuế nhà thầu ?

Trân trọng./.

Lương Thị Lan - Bộ phận tư vấn pháp luật Thuế - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Cách tính thuế nhà thầu đối với hoạt động kinh doanh quảng cáo google, facebook theo quy định mới nhất ?