1. Thế nào là mã số bảo hiểm xã hội?

Mã số BHXH là mã số riêng biệt được cơ quan Bảo hiểm Xã hội cấp phát cho người tham gia để ghi vào sổ BHXH và thẻ BHYT, đồng thời xác định danh tính cá nhân của họ. Kể từ năm 2016, việc thu thập thông tin cá nhân của cư dân trên địa bàn được thực hiện bởi cơ quan BHXH, hợp tác chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân cấp xã - phường. Dữ liệu thu thập từ cơ quan BHXH đã hình thành cơ sở để cấp số Mã BHXH cho tất cả cư dân.

Vào ngày 14/4/2017, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã chính thức ban hành Quyết định 595/QĐ-BHXH. Theo quy định tại khoản 2.13 Điều 2: Mã số Bảo hiểm xã hội là dãy số duy nhất, là số định danh cá nhân được cơ quan BHXH cấp để ghi vào sổ Bảo hiểm xã hội và thẻ Bảo hiểm y tế.

Điều này có nghĩa là mỗi người tham gia bảo hiểm xã hội sẽ được cấp một mã số BHXH, một chuỗi số gồm 10 chữ số để xác định độc nhất cho từng cá nhân.

2. Mẫu TK1-TS xin cấp mã số BHXH

Nhằm thực hiện quy định mới về cấp mã số BHXH tại Quyết định 595/QĐ-BHXH, cơ quan BHXH các tỉnh yêu cầu người tham gia BHXH, BHYT chưa có mã số BHXH hoặc đã có mã số BHXH thực hiện việc điều chỉnh thông tin sẽ phải thực hiện lập mẫu TK1-TS dưới đây:

>> Tải ngay: Mẫu TK1-TS xin cấp mã số BHXH

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI

THAM GIA, ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ

(Áp dụng đối với người tham gia chưa được cấp mã số BHXH và thay đổi thông tin)

I. Đối với người chưa được cấp mã số BHXH (người tham gia chỉ kê khai từ chỉ tiêu [01] đến chỉ tiêu [13] dưới đây).

[01]. Họ và tên (viết chữ in hoa): NGUYỄN VĂN A

[02]. Ngày, tháng, năm sinh: 15/06/1985 [03]. Giới tính: Nam

[04]. Quốc tịch: Việt Nam [05]. Dân tộc: Kinh

[06]. Nơi đăng ký giấy khai sinh: [06.1]. Xã (phường, thị trấn): Hoàng Văn Thụ

[06.2]. Huyện (quận, thị xã, Tp thuộc tỉnh): Đống Đa [06.3]. Tỉnh (Tp): Hà Nội

[07]. Địa chỉ nhận kết quả: [07.1]. Số nhà, đường phố, thôn xóm: 123 Đại La

[07.2]. Xã (phường, thị trấn): Hoàng Văn Thụ [07.3] Huyện (quận, thị xã, Tp thuộc tỉnh): Đống Đa

[07.4]. Tỉnh (Tp): Hà Nội

[08]. Số CMND/ Hộ chiếu/ Thẻ căn cước: 123456789

[09]. Số điện thoại liên hệ: 0987654321

[10]. Họ tên cha/ mẹ/ người giám hộ (đối với trẻ em dưới 6 tuổi): NGUYỄN THỊ B

[11]. Mức tiền đóng: 200,000 VND [12]. Phương thức đóng: Chuyển khoản ngân hàng

(Chỉ tiêu [11], [12] chỉ áp dụng đối với người tham gia BHXH tự nguyện)

[13]. Nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu (không áp dụng đối với người tham gia BHXH tự nguyện): Bệnh viện Trung ương Hà Nội

 [14]. Trường hợp người tham gia BHYT theo hộ gia đình được giảm trừ mức đóng thì kê khai thêm Phụ lục (Phụ lục lèm theo) và không phải nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, chứng minh thư, thẻ căn cước.

II. Đối với người đã được cấp mã số BHXH thay đổi thông tin ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT (người tham gia chỉ kê khai từ chỉ tiêu [01] đến chỉ tiêu [05] dưới đây)

[01]. Họ và tên (viết chữ in hoa): NGUYỄN VĂN A

[02]. Ngày, tháng, năm sinh: 15/06/1985 [03]. Mã số BHXH: 1234567890

[04]. Nội dung thay đổi, yêu cầu:

[05]. Hồ sơ kèm theo (nếu có):

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ

(chỉ áp dụng đối với người lao động đang tham gia BHXH bắt buộc thay đổi họ, tên đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh)

 

Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã kê khai

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2023

Người kê khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

3. Hướng dẫn điền Mẫu TK1-TS để được cấp mã số BHXH chi tiết nhất

Cách lập mẫu được thực hiện theo hướng dẫn sau đây:

[01]. Họ và tên: Viết đầy đủ họ, chữ lót và tên bằng chữ in hoa có dấu của người tham gia Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm Thất nghiệp, Bảo hiểm Thất nghiệp Lao động - Bảo hiểm Nông nghiệp.

[02]. Ngày tháng năm sinh: Ghi đầy đủ ngày tháng năm sinh như trong giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân, hộ chiếu, thẻ căn cước.

[03]. Giới tính: Ghi giới tính của người tham gia (nếu là nam thì ghi từ “Nam” hoặc nếu là nữ thì ghi từ “Nữ”).

[04]. Quốc tịch: Ghi như trong giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân, hộ chiếu, thẻ căn cước.

[05]. Dân tộc: Ghi như trong giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân, hộ chiếu, thẻ căn cước.

[06]. Nơi đăng ký Giấy khai sinh: Chỉ rõ tên xã (phường, thị trấn); huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), tỉnh, thành phố đã đăng ký giấy khai sinh. Trong trường hợp chưa xác định được nơi cấp giấy khai sinh lần đầu, ghi nguyên quán (trường hợp sát nhập, chia tách địa giới hành chính thì ghi theo tên địa danh tại thời điểm kê khai) hoặc ghi theo nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú.

[07]. Địa chỉ nhận hồ sơ: Ghi đầy đủ địa chỉ nơi đang sinh sống để cơ quan Bảo hiểm Xã hội gửi trả sổ Bảo hiểm Xã hội, thẻ Bảo hiểm Y tế hoặc kết quả giải quyết thủ tục hành chính khác: số nhà, đường phố, thôn xóm; xã (phường, thị trấn); huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh); tỉnh, thành phố.

[08]. Họ tên cha hoặc mẹ, hoặc người giám hộ (áp dụng đối với trẻ em dưới 6 tuổi): Ghi họ tên của cha, mẹ hoặc người giám hộ của trẻ em dưới 6 tuổi.

[09]. Mã số BHXH: Ghi mã số BHXH đã được cơ quan Bảo hiểm Xã hội cấp (chỉ áp dụng khi điều chỉnh thông tin). Trường hợp không nhớ mã số BHXH, người kê khai có thể tra cứu tại Bưu điện văn hóa xã hoặc truy cập địa chỉ: http://baohiemxahoi.gov.vn hoặc liên hệ với Cơ quan BHXH, Đơn vị sử dụng lao động, UBND xã, Đại lý thu/nhà trường, Cơ sở trợ giúp xã hội, Cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng thương binh và người có công, Cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc ngành lao động, thương binh và xã hội hoặc cơ quan quản lý để xác định mã số BHXH.

Trường hợp không xác định được mã số BHXH nhưng có số sổ BHXH hoặc số thẻ BHYT, ghi số sổ BHXH hoặc số thẻ BHYT.

Nếu xác định được mã số BHXH khác với số sổ BHXH, ghi mã số BHXH vào chỉ tiêu này và bổ sung số sổ BHXH vào chỉ tiêu [14].

[09.1]. Số điện thoại liên hệ: Ghi số điện thoại liên hệ (nếu có).

[09.2]. Số chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Thẻ căn cước: Ghi số chứng minh nhân dân, số hộ chiếu hoặc số thẻ căn cước.

[10]. Mã hộ gia đình: Ghi mã hộ gia đình đã được cơ quan Bảo hiểm Xã hội cấp (chỉ áp dụng khi điều chỉnh thông tin). Nếu không nhớ mã số BHXH, người kê khai có thể tra cứu tại địa chỉ: http://baohiemxahoi.gov.vn hoặc liên hệ với Cơ quan BHXH, Đơn vị sử dụng lao động, UBND xã, Đại lý thu/nhà trường, Cơ sở trợ giúp xã hội, Cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng thương binh và người có công, Cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc ngành lao động, thương binh và xã hội hoặc cơ quan quản lý để xác định mã hộ gia đình.

[11]. Mức tiền đóng (áp dụng đối với người tham gia BHXH tự nguyện): Ghi mức thu nhập tháng mà người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn.

[12]. Phương thức đóng (áp dụng đối với người đi lao động ở nước ngoài, người tham gia BHXH tự nguyện): Ghi cụ thể phương thức đóng là 03 tháng, 06 tháng hoặc 12 tháng...

[13]. Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu: Ghi nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu (danh sách đăng ký nơi KCB ban đầu được cơ quan BHXH thông báo hàng năm gửi cho đơn vị, UBND xã, đại lý thu).

[14]. Nội dung thay đổi, yêu cầu: Ghi nội dung yêu cầu thay đổi như: họ tên, ngày tháng năm sinh, các thông tin liên quan đến chức danh, nghề nghiệp, công việc, phương thức đóng, nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu...

[15]. Hồ sơ bao gồm:

- Đối với người điều chỉnh thông tin, cần ghi rõ các loại giấy tờ chứng minh được đính kèm.

- Đối với người tham gia được hưởng quyền lợi Bảo hiểm Y tế cao hơn, cần ghi rõ các loại giấy tờ chứng minh đi kèm.

Sau khi hoàn tất việc kê khai, người tham gia phải ký tên rõ ràng. Trong trường hợp kê khai thay đổi về thông tin cá nhân như họ, tên đệm, tên, ngày tháng năm sinh, giới tính (những thông tin đã được ghi trên sổ Bảo hiểm Xã hội, thẻ Bảo hiểm Y tế), cần có sự xác nhận từ đơn vị nơi người lao động đang làm việc. Tuy nhiên, người đang bảo lưu thời gian đóng Bảo hiểm Xã hội thì không cần phải có xác nhận.

Bài viết liên quan: Cách tra cứu mã số thuế TNCN, mã số BHXH mà NLĐ cần biết

Luật Minh Khuê xin tiếp nhận yêu cầu tư vấn của quý khách hàng thông qua số hotline: 1900.6162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn. Xin trân trọng cảm ơn!