1. Khi nào cần nộp yêu cầu hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp?

Tổ chức, cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ trong các trường hợp quy định sau đây với điều kiện phải nộp phí, lệ phí. Văn bằng bảo hộ bị hủy bỏ toàn bộ hiệu lực trong các trường hợp sau đây:

- Người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu với dụng ý xấu;

- Đơn đăng ký sáng chế được nộp trái với quy định về kiểm soát an ninh đối với sáng chế quy định tại Điều 89a của Luật Sở hữu trí tuệ;

- Đơn đăng ký sáng chế đối với sáng chế được trực tiếp tạo ra dựa trên nguồn gen hoặc tri thức truyền thống về nguồn gen nhưng không bộc lộ hoặc bộc lộ không chính xác về nguồn gốc của nguồn gen hoặc tri thức truyền thống về nguồn gen có trong đơn đó.

Văn bằng bảo hộ bị hủy bỏ toàn bộ hoặc một phần hiệu lực nếu toàn bộ hoặc một phần văn bằng bảo hộ đó không đáp ứng quy định của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đăng ký, điều kiện bảo hộ, sửa đổi, bổ sung đơn, bộc lộ sáng chế, nguyên tắc nộp đơn đầu tiên trong các trường hợp sau đây:

- Người nộp đơn đăng ký không có quyền đăng ký và không được người có quyền đăng ký chuyển nhượng quyền đăng ký đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, nhãn hiệu;

- Đối tượng sở hữu công nghiệp không đáp ứng các điều kiện bảo hộ quy định tại Điều 8 và Chương VII của Luật Sở hữu trí tuệ;

- Việc sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký sở hữu công nghiệp làm mở rộng phạm vi đối tượng đã bộc lộ hoặc nêu trong đơn hoặc làm thay đổi bản chất của đối tượng yêu cầu đăng ký nêu trong đơn;

- Sáng chế không được bộc lộ đầy đủ và rõ ràng đến mức căn cứ vào đó người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng có thể thực hiện được sáng chế đó;

- Sáng chế được cấp văn bằng bảo hộ vượt quá phạm vi bộc lộ trong bản mô tả ban đầu của đơn đăng ký sáng chế;

- Sáng chế không đáp ứng nguyên tắc nộp đơn đầu tiên quy định tại Điều 90 của Luật này.

Văn bằng bảo hộ bị hủy bỏ toàn bộ hoặc một phần hiệu lực theo quy định nêu trên thì toàn bộ hoặc một phần bị hủy bỏ của văn bằng bảo hộ đó không phát sinh hiệu lực kể từ thời điểm cấp văn bằng. Thời hiệu thực hiện quyền yêu cầu hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ là suốt thời hạn bảo hộ, trừ trường hợp yêu cầu hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ đối với nhãn hiệu vì lý do quy định tại khoản 2 Điều 96 Luật Sở hữu trí tuệ thì thời hiệu là năm năm kể từ ngày cấp văn bằng bảo hộ hoặc từ ngày đăng ký quốc tế nhãn hiệu có hiệu lực tại Việt Nam. Căn cứ kết quả xem xét đơn yêu cầu hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ và ý kiến của các bên liên quan, cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp quyết định hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ hoặc thông báo từ chối hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ. 

 

2. Mẫu tờ khai hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp như thế nào?

Mẫu tờ khai CHẤM DỨT/HỦY BỎ HIỆU LỰC VĂN BẰNG BẢO HỘ ĐỐI TƯỢNG SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP được quy định tại Phụ lục Nghị định số 65/2023/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 23 tháng 8 năm 2023 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ là Mẫu số 08 Phụ lục II Nghị định 65/2023/NĐ-CP.

>>> MẪU SỐ 08 PHỤ LỤC II - TẢI VỀ TẠI ĐÂY

 

TỜ KHAI

CHẤM DỨT/HỦY BỎ HIỆU LỰC VĂN BẰNG BẢO HỘ

ĐỐI TƯỢNG SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP 

              Kính gửi:  CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ

 

Người nộp đơn dưới đây yêu cầu chấm dứt/huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp [1]

 

DẤU NHẬN ĐƠN

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

1)                                                          NGƯỜI NỘP ĐƠN

(Tổ chức, cá nhân yêu cầu chấm dứt/huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ)

Tên đầy đủ:  Ví dụ: Công ty TNHH Alpha                                                                                                                 

Địa chỉ: Ví dụ: Số xxx đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân; Thành Phố Hà Nội                                                                                                

Số căn cước công dân (nếu có):                       Điện thoại: xxxxxxxx            Email: xxxxx@gmail.com

2)                                                 ĐẠI DIỆN CỦA NGƯỜI NỘP ĐƠN     

— là người đại diện theo pháp luật của người nộp đơn

là tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được uỷ quyền của người nộp đơn

Mã số đại diện: 226 

— là người khác được uỷ quyền của người nộp đơn

Tên đầy đủ: Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ

Địa chỉ: P2004, tầng 20, toà nhà N01A Golden Land, số 275 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0986386648                                          Email: lienhe@luatminhkhue.vn

3)     VĂN BẰNG BẢO HỘ BỊ YÊU CẦU CHẤM DỨT/HUỶ BỎ

— Bằng độc quyền sáng chế

— Bằng độc quyền giải pháp hữu ích

— Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn

— Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp

— Đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

— Đăng ký quốc tế nhãn hiệu

— Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý

Số văn bằng bảo hộ: xxxxxx

 

 

4)                                                       NỘI DUNG YÊU CẦU

— Chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ

x Huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ

Lý do:

Ví dụ: Người nộp đơn đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu với dụng ý xấu

 

 

[1] Trong Tờ khai này, người nộp đơn/đại diện của người nộp đơn đánh dấu  "x" vào ô vuông — nếu các thông tin ghi sau các ô vuông là phù hợp.

Trang 2

5)                                                 PHÍ, LỆ PHÍ

Loại phí, lệ phí

Số đối tượng tính phí

Số tiền

x Lệ phí yêu cầu chấm dứt/huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ  

01 đối tượng

 50.000

x Phí thẩm định yêu cầu chấm dứt/huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ  

01 văn bằng bảo hộ 

 390.000

x Phí đăng bạ quyết định chấm dứt/huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ

01 văn bằng bảo hộ 

 120.000

x Phí công bố quyết định chấm dứt/huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ

01 quyết định 

 120.000

Tổng số phí, lệ phí nộp theo đơn là:

 680.000

Số chứng từ (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp):

6)                     CÁC TÀI LIỆU CÓ TRONG ĐƠN

 

Tờ khai, gồm 02 trang 

Bản thuyết minh lý do yêu cầu chấm dứt/huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ

Văn bản uỷ quyền bằng tiếng…….

— bản dịch tiếng Việt, gồm…….trang

bản gốc

— bản sao (  — bản gốc sẽ nộp sau

— bản gốc đã nộp theo đơn số:………….…)

— Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp)

— Tài liệu khác, cụ thể:

 

KIỂM TRA DANH MỤC TÀI LIỆU

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

—

—

—

—

—

—

—

—

 

—

Cán bộ nhận đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

7)                     CAM KẾT CỦA NGƯỜI NỘP ĐƠN/ĐẠI DIỆN CỦA NGƯỜI NỘP ĐƠN

Tôi cam đoan mọi thông tin trong tờ khai trên đây là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Khai tại: Hà Nội, ngày xx tháng xx năm 2024

Chữ ký, họ tên người nộp đơn/đại diện của người nộp đơn

(Ghi rõ chức vụ và đóng dấu, nếu có)

 

 

 

 

 

3. Dịch vụ hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp của Luật Minh Khuê

Luật Minh Khuê tự hào là đối tác tin cậy trong lĩnh vực xác lập và thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ chất lượng cao, đồng thời mang lại nhiều ưu điểm đáng chú ý:

- Đội ngũ luật sư và chuyên viên giàu kinh nghiệm: Với đội ngũ chuyên viên sở hữu trí tuệ có kiến thức sâu rộng về luật pháp và nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đăng ký và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu, Luật Minh Khuê sẽ hỗ trợ quý khách hàng tận tình từ việc lựa chọn nhãn hiệu phù hợp đến bảo hộ theo quy định của pháp luật.

- Thủ tục đơn giản, nhanh chóng: Chúng tôi cung cấp dịch vụ đăng ký nhãn hiệu trọn gói, giúp tiết kiệm thời gian và công sức cho quý khách hàng bằng cách thực hiện toàn bộ thủ tục đăng ký theo quy định của pháp luật.

- Chi phí hợp lý: Luật Minh Khuê luôn tôn trọng và cân nhắc về khả năng tài chính của khách hàng, cam kết cung cấp dịch vụ với mức giá cạnh tranh nhất trên thị trường.

- Uy tín và chất lượng: Với uy tín được xây dựng qua nhiều năm hoạt động, Luật Minh Khuê là đối tác được nhiều doanh nghiệp tin tưởng lựa chọn, đã thành công trong việc đăng ký nhãn hiệu cho hàng nghìn sản phẩm.

-Dịch vụ đa dạng: Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu, đăng ký bản quyền, tư vấn, soạn thảo hồ sơ, chuyển nhượng và giải quyết tranh chấp về sở hữu trí tuệ.

Hãy liên hệ với Luật Minh Khuê ngay hôm nay để được tư vấn miễn phí về hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp. Chúng tôi cam kết hỗ trợ bạn trong việc bảo vệ tài sản trí tuệ một cách tối ưu nhấtQuý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các kênh sau đây: 

- Điện thoại yêu cầu dịch vụ sở hữu trí tuệ: 0986.386.648 (gặp Luật sư: Tô Thị Phương Dung)

- Gửi yêu cầu dịch vụ qua email: lienhe@luatminhkhue.vn hoặc gọi ngay tổng đài tư vấn chuyên môn số: 19006162