1. Mẫu tờ khai ghi nhận chuyển nhượng đơn đăng ký sở hữu công nghiệp

Mẫu tờ khai ghi nhận chuyển nhượng đơn đăng ký sở hữu công nghiệp được quy định tại Phụ lục Nghị định số 65/2023/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 23 tháng 8 năm 2023 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ là Mẫu số 05 Phụ lục II Nghị định 65/2023/NĐ-CP.

>>> MẪU SỐ 05 PHỤ LỤC II - TẢI VỀ TẠI ĐÂY

Ví dụ điền mẫu:

TỜ KHAI

YÊU CẦU GHI NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG ĐƠN

ĐĂNG KÝ SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

 

               Kính gửi:  CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Người nộp đơn dưới đây yêu cầu ghi nhận việc chuyển nhượng đơn đăng ký sở hữu công nghiệp [1]

 

DẤU NHẬN ĐƠN

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

1)                                                                       NGƯỜI NỘP ĐƠN

(Tổ chức, cá nhân yêu cầu ghi nhận việc chuyển nhượng đơn)

Tên đầy đủ: CÔNG TY CỔ PHẦN xxxx                      

Địa chỉ: Số xxx, Xã xxx, Thị Xã xxxx, Thành phố Hà Nội    

Số căn cước công dân (nếu có):                       Điện thoại:                                      Email:

— là bên chuyển nhượng

là bên nhận chuyển nhượng

2)                                                          ĐẠI DIỆN CỦA NGƯỜI NỘP ĐƠN     

— là người đại diện theo pháp luật của người nộp đơn

 

là tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được uỷ quyền của người nộp đơn

Mã số đại diện:  226

— là người khác được uỷ quyền của người nộp đơn

Tên đầy đủ: CÔNG TY LUẬT TNHH MINH KHUÊ

Địa chỉ: P2004, tầng 20, toà nhà N01A Golden Land, số 275 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0986.386.648                            Email:  lienhe@luatminhkhue.vn

3)                        BÊN THỨ HAI TRONG HỢP ĐỒNG (KHÔNG ĐỨNG TÊN NGƯỜI NỘP ĐƠN)

Tên đầy đủ: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN xxxxx            

Địa chỉ: Thôn xxxx, Xã xxxxx, Huyện xxxxx, Tỉnh Hòa Bình    

Điện thoại:                                                  E-mail:     

4)                                                         ĐƠN ĐƯỢC CHUYỂN NHƯỢNG

— Đơn đăng ký sáng chế

— Đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp

— Đơn đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn

Đơn đăng ký nhãn hiệu

Số đơn:   4 - 202x - 00xxx

 

5)                                                                       PHÍ, LỆ PHÍ

Loại phí, lệ phí

Số đối tượng tính phí

Số tiền

Phí thẩm định yêu cầu chuyển nhượng đơn

01 đơn

160.000

Phí công bố thông tin chuyển nhượng đơn

01 đơn

120.000

Tổng số phí, lệ phí nộp theo đơn là:

280.000

Số chứng từ (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp):

[1] Trong Tờ khai này, người nộp đơn/đại diện của người nộp đơn đánh dấu "x" vào ô vuông — nếu các thông tin ghi sau các ô vuông là phù hợp.

Trang 2

6)               CÁC TÀI LIỆU CÓ TRONG ĐƠN

 

Tờ khai, gồm 02 trang

Văn bản chuyển nhượng đơn, bằng tiếng Việt

— Văn bản đồng ý của những người nộp đơn khác (trường hợp nhiều người cùng có quyền nộp đơn)

— Bản dịch tiếng Việt, gồm  …….trang

Văn bản uỷ quyền bằng tiếng Việt

     — bản dịch tiếng Việt, gồm…….trang

bản gốc

— bản sao (  — bản gốc sẽ nộp sau

                    — bản gốc đã nộp theo đơn số:………………..)

— Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp)

— Tài liệu khác, cụ thể:

KIỂM TRA DANH MỤC TÀI LIỆU

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

—

—

—


—

—

—

—

—

— 

 —

 

—

Cán bộ nhận đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

7)       CAM KẾT CỦA NGƯỜI NỘP ĐƠN/ĐẠI DIỆN CỦA NGƯỜI NỘP ĐƠN 

Tôi cam đoan mọi thông tin trong tờ khai trên đây là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Khai tại: Hà Nội, ngày xx tháng xx năm 2024.

Chữ ký, họ tên người nộp đơn/đại diện của người nộp đơn

(Ghi rõ chức vụ và đóng dấu, nếu có)

  

 

 

 

 

 

 

2. Quy trình xử lý yêu cầu chuyển nhượng đơn đăng ký sở hữu công nghiệp

Trước khi cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp thông báo từ chối cấp văn bằng bảo hộ hoặc quyết định cấp văn bằng bảo hộ, người nộp đơn có các quyền yêu cầu ghi nhận thay đổi người nộp đơn do chuyển nhượng đơn theo hợp đồng, do thừa kế, kế thừa hoặc theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền với việc đảm bảo nộp phí và lệ phí. Việc ghi nhận thay đổi người nộp đơn do chuyển nhượng đơn được thực hiện như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ yêu cầu ghi nhận thay đổi do chuyển nhượng đơn bao gồm:

- Yêu cầu ghi nhận việc chuyển nhượng đơn làm theo Mẫu số 05 tại Phụ lục II của Nghị định 65/2023/NĐ-CP;

- Tài liệu chuyển nhượng đơn đăng ký sở hữu công nghiệp (bản gốc hoặc bản sao có chứng thực) phải có các nội dung chủ yếu gồm tên, địa chỉ của bên chuyển nhượng và bên được chuyển nhượng; số đơn được chuyển nhượng hoặc thông tin đủ để xác định đơn đó;

- Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí theo quy định (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp);

Bước 2: Yêu cầu ghi nhận thay đổi do chuyển nhượng đơn được xử lý trong thời hạn 02 tháng kể từ khi nộp hồ sơ hợp lệ. Cục Sở hữu trí tuệ thực hiện thông báo chấp nhận hoặc từ chối chấp nhận yêu cầu chuyển nhượng đơn theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ; Thông báo chấp nhận hoặc từ chối chấp nhận yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn tại các văn bản gửi cho người nộp đơn trong quá trình xử lý đơn đăng ký sở hữu công nghiệp liên quan theo quy định.

Cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp thực hiện công bố thông tin chuyển nhượng đơn. Trường hợp người nộp đơn yêu cầu thay đổi người sau khi có thông báo dự định cấp văn bằng bảo hộ thì đơn sẽ được thẩm định lại. Yêu cầu ghi nhận thay đổi do chuyển nhượng nhiều đơn của cùng một người nộp đơn có thể được thực hiện trong cùng một tờ khai, với điều kiện phải nộp phí thẩm định theo quy định tương ứng với số lượng đơn được yêu cầu ghi nhận chuyển nhượng. Trường hợp yêu cầu ghi nhận thay đổi do chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu được nộp sau khi có thông báo dự định cấp văn bằng bảo hộ, đơn đăng ký nhãn hiệu phải được thẩm định lại và công bố nội dung chuyển nhượng. Người yêu cầu phải nộp phí thẩm định đơn và phí công bố theo quy định. Việc ghi nhận thay đổi người nộp đơn do thừa kế, kế thừa hoặc theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền được thực hiện theo yêu cầu trên cơ sở thừa kế, kế thừa tài sản khi hợp nhất, sáp nhập, chia, tách pháp nhân, liên doanh, liên kết, thành lập pháp nhân mới của cùng chủ sở hữu, chuyển đổi hình thức kinh doanh hoặc theo quyết định của Tòa án hoặc của cơ quan có thẩm quyền khác. 

 

3. Dịch vụ chuyển nhượng đơn đăng ký sở hữu công nghiệp của Luật Minh Khuê

Luật Minh Khuê tự hào là đối tác đáng tin cậy trong lĩnh vực thiết lập và thực hiện quyền sở hữu trí tuệ. Chúng tôi cam kết mang đến dịch vụ chất lượng cao và nhiều lợi ích đáng chú ý:

- Thủ tục đơn giản, nhanh chóng: Chúng tôi cung cấp dịch vụ đăng ký nhãn hiệu trọn gói, giúp tiết kiệm thời gian và công sức cho khách hàng bằng cách thực hiện toàn bộ thủ tục đăng ký theo quy định của pháp luật. Đảm bảo hồ sơ chuyển nhượng đơn diễn ra thành công, đúng hạn theo quy định và thực tế của hồ sơ.

- Chi phí hợp lý: Luật Minh Khuê luôn tôn trọng và cân nhắc về khả năng tài chính của khách hàng, cam kết cung cấp dịch vụ với mức giá cạnh tranh nhất trên thị trường. 

- Đội ngũ luật sư và chuyên viên giàu kinh nghiệm: Với đội ngũ chuyên gia sở hữu trí tuệ có kiến thức sâu rộng về luật pháp và nhiều năm kinh nghiệm trong việc đăng ký và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu, Luật Minh Khuê cam kết hỗ trợ khách hàng từ việc lựa chọn nhãn hiệu phù hợp đến bảo hộ theo quy định của pháp luật.

- Uy tín và chất lượng: Với uy tín được xây dựng qua nhiều năm hoạt động, Luật Minh Khuê là đối tác được nhiều doanh nghiệp tin tưởng, đã thành công trong việc đăng ký nhãn hiệu cho hàng nghìn sản phẩm.

- Dịch vụ đa dạng: Bao gồm đăng ký nhãn hiệu, đăng ký bản quyền, tư vấn, soạn thảo hồ sơ, chuyển nhượng và giải quyết tranh chấp về sở hữu trí tuệ. 

Chúng tôi cam kết hỗ trợ bạn trong việc bảo vệ tài sản trí tuệ một cách tối ưu nhất. Quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các kênh sau đây để được tư vấn về chuyển nhượng đơn đăng ký sở hữu công nghiệp. Chúng tôi cam kết hỗ trợ bạn trong việc bảo vệ tài sản trí tuệ một cách tối ưu nhấtQuý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các kênh sau đây: 

- Điện thoại yêu cầu dịch vụ sở hữu trí tuệ: 0986.386.648 (gặp Luật sư: Tô Thị Phương Dung)

- Gửi yêu cầu dịch vụ qua email: lienhe@luatminhkhue.vn hoặc gọi ngay tổng đài tư vấn chuyên môn số: 19006162