Có nghĩa là nhà tôi và nhà kế bên cũng đã ra sổ cấn nhau 200mm. Hướng xử lý của huyện là nếu tôi chịu cắt 200mm đi bỏ đi trong sổ hồng thì sẽ cấp sổ lại cho tôi. Nhưng hiện tại là nhà tôi vẫn đủ kích thước ngang và nhà bên cạnh cũng đủ 4.5m và đất trống kế bên còn lại đã có ranh giới rõ ràng trên thực địa cũng như không có tranh chấp xảy ra.
Theo tôi điều đó có nghĩa là “tọa độ ranh bị bắn sai ” nhưng địa chính vẫn yêu cầu đo đạc lại và tôi đồng ý. Sau khi đo lại thì nhà vẫn đủ. Hướng xử lý của huyện là vẫn yêu cầu cắt đất không công nhận phẩn cấn ranh và sẽ dịch ranh qua thành ranh trừu tượng còn 5.0m giữa 2 nhà nhưng thực tế tôi vẫn sử dụng đủ. Đang chờ ra sổ thì bị thành phố bác hồ sơ và yêu cầu 2 công ty đo đạc của 2 nhà giải trình.
Trường hợp của tôi như thế đó. Nhờ luật sư tư vấn giúp, Cảm ơn!

 

Luật sư trả lời:

 Chào bạn , cảm ơn sự tin tưởng của bạn dành cho luật Minh Khuê , với trường hợp của bạn chúng tôi xin đưa ra sự tư vấn như sau :

Theo quy định tại Bộ luật dân sự năm 2015 :

Điều 175. Ranh giới giữa các bất động sản

1. Ranh giới giữa các bất động sản liền kề được xác định theo thoả thuận hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Ranh giới cũng có thể được xác định theo tập quán hoặc theo ranh giới đã tồn tại từ 30 năm trở lên mà không có tranh chấp.

Không được lấn, chiếm, thay đổi mốc giới ngăn cách, kể cả trường hợp ranh giới là kênh, mương, hào, rãnh, bờ ruộng. Mọi chủ thể có nghĩa vụ tôn trọng, duy trì ranh giới chung.

2. Người sử dụng đất được sử dụng không gian và lòng đất theo chiều thẳng đứng từ ranh giới của thửa đất phù hợp với quy định của pháp luật và không được làm ảnh hưởng đến việc sử dụng đất của người khác.

Người sử dụng đất chỉ được trồng cây và làm các việc khác trong khuôn viên đất thuộc quyền sử dụng của mình và theo ranh giới đã được xác định; nếu rễ cây, cành cây vượt quá ranh giới thì phải xén rễ, cắt, tỉa cành phần vượt quá, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

Điều 176. Mốc giới ngăn cách các bất động sản

1. Chủ sở hữu bất động sản chỉ được dựng cột mốc, hàng rào, trồng cây, xây tường ngăn trên phần đất thuộc quyền sử dụng của mình.

2. Các chủ sở hữu bất động sản liền kề có thể thoả thuận với nhau về việc dựng cột mốc, hàng rào, trồng cây, xây tường ngăn trên ranh giới để làm mốc giới ngăn cách giữa các bất động sản; những vật mốc giới này là sở hữu chung của các chủ thể đó.

Trường hợp mốc giới ngăn cách chỉ do một bên tạo nên trên ranh giới và được chủ sở hữu bất động sản liền kề đồng ý thì mốc giới ngăn cách đó là sở hữu chung, chi phí để xây dựng do bên tạo nên chịu, trừ trường hợp có thoả thuận khác; nếu chủ sở hữu bất động sản liền kề không đồng ý mà có lý do chính đáng thì chủ sở hữu đã dựng cột mốc, hàng rào, trồng cây, xây tường ngăn phải dỡ bỏ.

3. Đối với mốc giới là tường nhà chung, chủ sở hữu bất động sản liền kề không được trổ cửa sổ, lỗ thông khí hoặc đục tường để đặt kết cấu xây dựng, trừ trường hợp được chủ sở hữu bất động sản liền kề đồng ý.

Vậy trong trường hợp của bạn , công ty đo đạc đã xuống đo đạc và xác định gia đình bạn vẫn đang sử dụng đúng vị trí tọa độ và đủ về diện tích đất mà nhà nước đã công nhận , tức ranh giới giữa thửa đất của bạn và thửa đất của gia đình bên cạnh vẫn nằm đúng vị trí và hợp pháp . Vì vậy , theo quy định nêu trên , hai gia đình phải tôn trọng ranh giới mà hai bên đã sử dụng theo bản đồ thửa đất .

Việc bảo vệ quyền lợi của gia đình bạn cũng cần đi đôi với việc đảm bảo không ảnh hương đến lợi ích của gia đình bên cạnh , do vậy trong trường hợp này , cơ quan có thẩm quyền cần yêu cầu hai công ty thực hiện việc đo đạc giải trình .

UBND cấp huyện đang yêu cầu giải rình và chưa có quyết định chính thức nên hiện tại gia đình bạn nên đợi quyết định chính thức của cơ quan này , nếu quyết định này chưa thực sự phù hợp với tình hình đo đặc và các bằng chứng thực tế mà bạn có thể trích dẫn thì bạn hoàn toàn có quyền khiếu nại lên UBND cấp tỉnh hoặc lựa chọn khởi kiện tại tòa án .

>> Xem thêm:  Phần di sản không đề cập trong di chúc chia như thế nào ? Ai được hưởng di sản thừa kế ?

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật đất đai trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Đất đai - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai trực tuyến qua tổng đài điện thoại