1. Tự đánh giá, chấm điểm các tiêu chí, tiêu chí thành phần chỉ số cải cách hành chính

Bộ Nội vụ đã phát hành Công văn 6203/BNV-CCHC vào ngày 08/12/2022, đưa ra hướng dẫn cụ thể về việc tự đánh giá và chấm điểm để xác định Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh. Theo đó, quy trình tự đánh giá và chấm điểm được tiến hành dựa trên các tiêu chí và tiêu chí thành phần được quy định một cách rõ ràng.

Đầu tiên, các tỉnh sẽ căn cứ vào kết quả thực tế của công tác cải cách hành chính mà họ đã đạt được. Sau đó, họ sẽ tự đánh giá và chấm điểm cho từng tiêu chí và tiêu chí thành phần dựa trên các tiêu chuẩn và yêu cầu được nêu rõ trong các văn bản hướng dẫn kèm theo. Quá trình này đòi hỏi sự công tâm và minh bạch, đảm bảo rằng việc đánh giá được thực hiện một cách khách quan và đúng đắn.

Nếu có sự thay đổi, bổ sung hoặc thay thế trong các tiêu chuẩn đánh giá, các tỉnh sẽ áp dụng theo quy định mới nhất được cập nhật trong các văn bản hướng dẫn. Điều này giúp đảm bảo rằng quá trình đánh giá luôn được thực hiện theo các tiêu chuẩn mới nhất và phản ánh đúng tình hình hiện tại của cải cách hành chính ở mỗi địa phương.

Báo cáo tự đánh giá và chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính của mỗi tỉnh phải được phê duyệt bởi lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Báo cáo này cần bao gồm một số nội dung quan trọng như bảng tổng hợp kết quả tự đánh giá, chấm điểm các tiêu chí và tiêu chí thành phần, giải trình các nội dung tự đánh giá và chấm điểm đối với các tiêu chí không có tài liệu kiểm chứng hoặc không đầy đủ, cũng như những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị nếu có.

Quá trình tự đánh giá và chấm điểm không chỉ giúp tỉnh thành đánh giá được mức độ hoàn thiện của công tác cải cách hành chính mà còn tạo ra cơ sở để đề xuất và thực hiện các biện pháp cải cách hiệu quả hơn trong tương lai. Đồng thời, việc công bố kết quả đánh giá cũng tạo ra sự minh bạch và minh chứng cho sự nỗ lực và cam kết của chính quyền địa phương trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ công và cải thiện môi trường kinh doanh.

2. Quy định về nhập dữ liệu kết quả tự đánh giá, chấm điểm vào phần mềm

Sau khi báo cáo tự đánh giá và chấm điểm đã được lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt, quá trình nhập dữ liệu và gửi kết quả tự đánh giá, chấm điểm vào phần mềm quản lý chấm điểm Chỉ số Cải cách hành chính (CCHC) là một bước quan trọng tiếp theo. Các tỉnh cần tuân thủ các bước hướng dẫn chi tiết để đảm bảo tính chính xác và đồng nhất trong quá trình này.

Bước đầu tiên là đăng nhập vào phần mềm quản lý chấm điểm Chỉ số CCHC theo địa chỉ được chỉ định. Việc này được thực hiện dựa trên hướng dẫn cụ thể từ Bộ Nội vụ, đảm bảo rằng các tỉnh có thể truy cập vào phần mềm một cách thuận tiện và an toàn. Việc đăng nhập này cũng đòi hỏi sự bảo mật và xác thực để đảm bảo chỉ những người có thẩm quyền mới có thể truy cập và sửa đổi dữ liệu.

Sau khi đã đăng nhập thành công, các tỉnh tiến hành nhập dữ liệu kết quả tự đánh giá và chấm điểm vào phần mềm. Việc này bao gồm việc điền thông tin về các tiêu chí và tiêu chí thành phần, cũng như đính kèm các tài liệu kiểm chứng hoặc giải trình kết quả. Quá trình này đòi hỏi sự cẩn thận và chính xác từ các nhà quản lý và nhân viên tham gia, để đảm bảo rằng dữ liệu được nhập đúng và đầy đủ.

Sau khi hoàn tất việc nhập liệu, các tỉnh tiến hành rà soát lại các kết quả đã nhập. Quá trình này nhằm mục đích đảm bảo rằng thông tin và tài liệu đã nhập vào phần mềm phải trùng khớp và chính xác so với nội dung đã được phê duyệt trong báo cáo tự đánh giá và chấm điểm. Bất kỳ sự không phù hợp nào cần được sửa đổi hoặc điều chỉnh trước khi chuyển tiếp đến bước tiếp theo.

Cuối cùng, sau khi đã chắc chắn rằng dữ liệu đã nhập vào phần mềm là chính xác và đầy đủ, các tỉnh tiến hành gửi kết quả tự đánh giá và chấm điểm tới Bộ Nội vụ. Việc này thường được thực hiện thông qua chức năng "Gửi đi" được tích hợp trong phần mềm quản lý chấm điểm Chỉ số CCHC. Điều này giúp đảm bảo rằng thông tin được chuyển tiếp một cách nhanh chóng và hiệu quả đến đích cuối cùng mà không gặp phải các rủi ro hoặc trở ngại không đáng có.

Tổng kết lại, quá trình nhập dữ liệu và gửi kết quả tự đánh giá, chấm điểm vào phần mềm quản lý chấm điểm Chỉ số CCHC đòi hỏi sự cẩn thận và chính xác từ phía các tỉnh. Điều này là cần thiết để đảm bảo tính minh bạch, công bằng và đáng tin cậy trong việc đánh giá và cải cách hành chính ở cấp tỉnh, từ đó tạo ra sự phát triển bền vững và hiệu quả trong hoạt động quản lý của chính phủ địa phương.

3. Quy định về tài liệu kiểm chứng chỉ số cải cách hành chính

Việc bổ sung các tài liệu kiểm chứng là một phần không thể thiếu trong quá trình tự đánh giá và chấm điểm Chỉ số Cải cách hành chính (CCHC) của các tỉnh. Điều này giúp đảm bảo tính chính xác và minh bạch của quá trình đánh giá, đồng thời cung cấp cơ sở chứng minh rõ ràng cho những kết quả được đưa ra.

Đầu tiên, các tài liệu kiểm chứng cần được ban hành bởi các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Điều này đảm bảo rằng các thông tin và dữ liệu trong các tài liệu này đều có tính chính xác và tin cậy. Các tài liệu này có thể bao gồm báo cáo, kế hoạch, thông báo, quyết định và các văn bản có liên quan khác. Việc có các tài liệu kiểm chứng phù hợp là cực kỳ quan trọng, vì chúng cung cấp một cơ sở vững chắc cho các tỉnh trong việc tự đánh giá và chấm điểm các tiêu chí và tiêu chí thành phần.

Ngoài ra, các tỉnh cũng được phép bổ sung các tài liệu kiểm chứng khác nếu cần thiết. Điều này có thể đồng nghĩa với việc đưa vào các tài liệu chứng minh thêm về các hoạt động, dự án hay chính sách cụ thể mà tỉnh đã thực hiện để cải thiện hoặc duy trì mức độ cải cách hành chính của mình. Tuy nhiên, điều quan trọng là các tài liệu này phải đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy, để không làm mờ đi tính khách quan của quá trình đánh giá.

Trong trường hợp các tiêu chí và tiêu chí thành phần không có tài liệu kiểm chứng hoặc tài liệu kiểm chứng không đủ thông tin theo yêu cầu, các tỉnh cần phải giải trình rõ ràng và minh bạch. Điều này đảm bảo rằng các quyết định và điểm số được đưa ra vẫn được dựa trên cơ sở chính xác và công bằng. Các tỉnh cũng phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin được giải trình, đồng thời sẵn sàng chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có bất kỳ sai sót nào.

Các tài liệu kiểm chứng được đính kèm vào phần mềm quản lý chấm điểm Chỉ số CCHC phải tuân thủ các quy định về định dạng và bảo mật. Cụ thể, chúng cần được đưa vào dưới dạng file điện tử, có thể là bản chụp của văn bản giấy dưới dạng ảnh (định dạng pdf) hoặc văn bản điện tử có chữ ký số. Điều này đảm bảo tính bảo mật và không thể chỉnh sửa của các tài liệu, đồng thời giúp bảo vệ tính toàn vẹn của dữ liệu và thông tin được gửi đi.

4. Thời gian thực hiện đánh giá chỉ số cải cách hành chính

Việc hoàn thành tự đánh giá và nhập dữ liệu kết quả vào phần mềm quản lý chấm điểm Chỉ số Cải cách hành chính (CCHC) là một bước quan trọng để đảm bảo tính chính xác và đúng đắn của quá trình đánh giá. Trong năm 2022, thời hạn cuối cùng để các tỉnh hoàn thành công việc này là ngày 19/01/2023. Sau thời điểm này, phần mềm sẽ tự động khóa, đồng nghĩa với việc không thể thực hiện thêm bất kỳ thay đổi hay cập nhật nào vào dữ liệu.

Tuy nhiên, trong các năm tiếp theo, thời hạn hoàn thành việc tự đánh giá và chấm điểm sẽ phụ thuộc vào Kế hoạch xác định Chỉ số CCHC hàng năm do Bộ Nội vụ ban hành. Điều này nhằm mục đích tạo ra sự linh hoạt và điều chỉnh dựa trên các yếu tố khác nhau như tiến độ công việc và tình hình thực tế của từng địa phương.

Để đảm bảo tính chính xác và đúng đắn trong quá trình tự đánh giá và chấm điểm, đề nghị các đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC của từng tỉnh phải thực hiện việc chỉ đạo và quản lý một cách quán triệt. Điều này bao gồm việc tổng hợp đầy đủ số liệu thống kê từ các sở, ngành liên quan để phục vụ cho việc đánh giá và chấm điểm. Tất cả các thông tin và dữ liệu này cần được xem xét kỹ lưỡng để đảm bảo tính chính xác và phản ánh đúng thực tế của tình hình cải cách hành chính tại từng địa phương.

Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ cũng đã thể hiện rõ cam kết của mình trong việc đảm bảo sự công bằng và minh bạch trong quá trình đánh giá Chỉ số CCHC. Bộ sẽ không chỉ đánh giá và xếp hạng các kết quả mà còn yêu cầu xử lý và làm rõ trách nhiệm cá nhân, tổ chức đối với những địa phương có phát hiện thiếu trung thực trong việc cung cấp tài liệu kiểm chứng và số liệu thống kê. Điều này nhấn mạnh sự quan trọng của tính minh bạch và trung thực trong quá trình này, giúp đảm bảo rằng các đánh giá và kết quả được đưa ra là công bằng và đáng tin cậy. Ngoài ra, Bộ cũng cam kết trong việc thực hiện điều tra xã hội học để làm rõ các vấn đề phát hiện, từ đó cải thiện và hoàn thiện quá trình đánh giá Chỉ số CCHC trong tương lai.

Tóm lại, quá trình đánh giá Chỉ số CCHC không chỉ là một bước quan trọng để đánh giá và cải thiện hoạt động của chính quyền địa phương mà còn là cơ hội để thể hiện sự minh bạch, công bằng và trung thực của hệ thống quản lý và điều hành. Để đạt được điều này, sự hỗ trợ và cam kết từ các cấp quản lý cũng như sự giám sát và quản lý từ Bộ Nội vụ là vô cùng cần thiết.

Xem thêm: 06 hình thức tuyên truyền cải cách hành chính của Bộ Nội vụ

Nếu có bất cứ vấn đề pháp lý nào cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ tới bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại: 1900.6162 hoặc gửi yêu cầu qua địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn. Trân trọng!