1. Quyết định về kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách thủ tục hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Quyết định số 561/QĐ-BTNMT ngày 08/3/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kế hoạch thông tin và tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024, đánh dấu bước quan trọng trong việc tăng cường sự nhận thức và tham gia của cộng đồng đối với quá trình cải cách hành chính. Bằng việc thiết lập một kế hoạch toàn diện và có chiến lược, Bộ Tài nguyên và Môi trường cam kết thúc đẩy sự hiểu biết và sự hỗ trợ từ công dân, cũng như tạo ra một môi trường thuận lợi cho việc triển khai các chính sách và biện pháp cải cách hành chính trong năm 2024 và các năm tiếp theo.

Kế hoạch 561/QĐ-BTNMT ngày 08/3/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường không chỉ đơn thuần là một tài liệu hướng dẫn mà còn là một cam kết vững chắc của Bộ trong việc thúc đẩy sự nhận thức và tham gia tích cực của mọi bên đối với quá trình cải cách hành chính. Mục tiêu không chỉ dừng lại ở việc tăng cường thông tin và tuyên truyền, mà còn chú trọng đến việc thay đổi cách nhìn nhận và thái độ của cán bộ, công chức và viên chức đối với công việc của mình.

Đặt mục tiêu không chỉ làm cho họ hiểu biết hơn về những thách thức và cơ hội trong quá trình thực thi nhiệm vụ hàng ngày, mà còn làm cho họ tự động hơn trong việc đảm nhận trách nhiệm và sáng tạo trong cải cách hành chính. Đồng thời, mong muốn tạo ra một sự đồng thuận mạnh mẽ từ phía cộng đồng, từ người dân đến các tổ chức và xã hội, về sự cần thiết và tích cực của việc thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ cải cách hành chính mà Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đề ra.

 

2. Mục tiêu cụ thể của kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách thủ tục hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Để đạt được mục tiêu cụ thể này, tiến hành một quá trình tối ưu hóa thông tin và tuyên truyền cải cách hành chính, phù hợp và linh hoạt đối với mỗi nhóm đối tượng khác nhau, bao gồm cá nhân, cơ quan và tổ chức. Tiến hành một quá trình phân tích kỹ lưỡng để hiểu rõ nhu cầu, quan điểm và ưu tiên của từng nhóm này, từ đó tạo ra các thông điệp và hình thức tương tác đặc biệt, phản ánh một cách chính xác và hiệu quả nhất nội dung cải cách hành chính.

- Với cá nhân, tiếp cận thông tin một cách cá nhân hóa và gần gũi, thúc đẩy sự nhận thức và khích lệ họ tham gia vào quá trình cải cách hành chính thông qua các kênh truyền thông cá nhân như email, tin nhắn và mạng xã hội. Đối với cơ quan, tổ chức các buổi hội thảo, đào tạo và trao đổi kinh nghiệm để họ có thể hiểu rõ hơn về những cơ hội và lợi ích của việc tham gia vào quá trình cải cách. Đối với các tổ chức, xây dựng các chương trình đối thoại và hợp tác dài hạn để tạo ra một sự đồng thuận và hỗ trợ mạnh mẽ hơn từ phía cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức phi chính phủ.

Bằng cách này, có thể tạo ra một môi trường thông tin và tuyên truyền đa dạng và phong phú, giúp mọi nhóm đối tượng cảm thấy được quan tâm và được động viên để tham gia tích cực vào quá trình cải cách hành chính, từ đó đạt được sự thành công toàn diện trong việc thúc đẩy sự tiến bộ và phát triển của đất nước.

- Để đảm bảo hiệu quả của quá trình cải cách hành chính, đặt ra một mục tiêu quan trọng là tăng cường trách nhiệm của các lãnh đạo tại các cấp bậc trong các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đưa ra các biện pháp cụ thể để đảm bảo rằng họ không chỉ là những người lãnh đạo, mà còn là những người mẫu trong việc tổ chức và thực hiện công tác thông tin và tuyên truyền về cải cách hành chính.

+ Tăng cường việc đào tạo và phát triển năng lực cho các nhà lãnh đạo, nhấn mạnh vào việc nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, và kiến thức về cải cách hành chính. Tạo điều kiện và khuyến khích sự đổi mới và sáng tạo trong quá trình thực hiện công việc của họ.

+ Đồng thời, tăng cường sự phối hợp và cung cấp thông tin đầy đủ và kịp thời cho các cơ quan truyền thông và báo chí, cả trong và ngoài Bộ, về tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. Sự minh bạch và thông tin đầy đủ là chìa khóa để tạo ra sự tin cậy và sự ủng hộ từ phía công chúng. Bằng cách này, có thể xây dựng một môi trường làm việc tích cực và động viên, giúp mọi cá nhân trong tổ chức đều cảm thấy có trách nhiệm và động viên để đóng góp vào quá trình cải cách hành chính, từ đó tạo ra những kết quả tích cực và bền vững cho sự phát triển của đất nước.

 

3. Hình thức thông tin, tuyên truyền cải cách thủ tục hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường

* Hình thức thông tin và tuyên truyền cải cách hành chính trong năm 2024 được thiết kế một cách đa dạng và tích hợp, nhằm đảm bảo mọi người dễ dàng tiếp cận và hiểu biết về quá trình này. Cụ thể, kế hoạch triển khai các hoạt động sau:

- Trang web chính thức của Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ là nơi chính thống và toàn diện nhất để cập nhật thông tin liên quan đến cải cách hành chính. Cung cấp những thông tin mới nhất, bản tin, bài viết phân tích và các tài liệu hướng dẫn để hỗ trợ cộng đồng trong quá trình này.

- Báo Tài nguyên và Môi trường sẽ là một kênh thông tin quan trọng để chia sẻ các thành tựu, chính sách và hoạt động liên quan đến cải cách hành chính. Sử dụng cơ hội này để truyền tải thông điệp một cách sâu sắc và chi tiết đến độc giả.

- Tạp chí Tài nguyên và Môi trường là nơi để chia sẻ những câu chuyện thành công, những góc nhìn sâu sắc và những bài viết chuyên sâu về cải cách hành chính. Tận dụng không gian này để khám phá và thảo luận về những vấn đề quan trọng và hấp dẫn.

- Trung tâm truyền thông sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc phối hợp và tổ chức các hoạt động tuyên truyền, nhằm lan tỏa thông điệp và kênh thông tin đến mọi tầng lớp trong xã hội.

- Các đơn vị trực thuộc Bộ cũng sẽ có trách nhiệm cập nhật thông tin về cải cách hành chính trên các trang thông tin điện tử của mình, tạo nên sự nhất quán và đồng thuận trong việc truyền đạt thông điệp.

* Để thúc đẩy quá trình cải cách hành chính một cách hiệu quả và sâu rộng, đề xuất một loạt các hoạt động đa dạng và sáng tạo như sau:

- Tổ chức các sự kiện đa dạng như hội nghị, tập huấn và hội thảo chuyên đề nhằm thảo luận về những vấn đề quan trọng trong cải cách hành chính. Những sự kiện này không chỉ là cơ hội để trao đổi kiến thức và kinh nghiệm mà còn là dịp để xây dựng mối quan hệ, tạo ra sự đồng thuận và hỗ trợ giữa các bên liên quan.

- Khuyến khích sự sáng tạo và tham gia của cộng đồng thông qua việc tổ chức các cuộc thi, hoạt động tìm hiểu về cải cách hành chính. Những cuộc thi như viết bài luận, thiết kế dự án, hay nghệ thuật sẽ giúp tạo ra một môi trường cạnh tranh lành mạnh và thúc đẩy sự đổi mới.

- Tổ chức các buổi tọa đàm đối thoại cởi mở và xây dựng sự đồng thuận giữa các bên liên quan về cải cách hành chính. Những cuộc thảo luận này sẽ tập trung vào việc tìm kiếm giải pháp và đề xuất các hành động cụ thể để cải thiện quy trình hành chính.

- Ngoài các phương tiện truyền thống như truyền hình, radio và báo chí, sẽ áp dụng các hình thức tuyên truyền mới và sáng tạo như video ngắn, hoạt động trên mạng xã hội, và ứng dụng di động để tiếp cận và tương tác với một đối tượng đa dạng và rộng lớn hơn.

* Để đảm bảo rằng thông tin về cải cách hành chính được lan tỏa một cách toàn diện và hiệu quả, tích hợp nó vào một loạt các sự kiện và hoạt động giao tiếp, bao gồm hội nghị, tọa đàm, diễn đàn, phỏng vấn, đối thoại và họp báo trong các lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Thông qua việc lồng ghép thông tin cải cách hành chính vào những nền tảng này, tạo ra một cơ hội phong phú để chia sẻ kiến thức, trao đổi quan điểm và khuyến khích sự tham gia tích cực từ mọi tầng lớp xã hội.

- Tổ chức các sự kiện lớn như hội nghị và tọa đàm chuyên đề để thảo luận về cải cách hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Đây sẽ là cơ hội để các chuyên gia, nhà quản lý, và các bên liên quan cùng nhau tìm kiếm giải pháp và đề xuất các chiến lược thích hợp.

- Tổ chức các diễn đàn và đối thoại mở, nơi mọi người có thể thảo luận và trao đổi quan điểm về cải cách hành chính. Tạo điều kiện để mọi người có thể thể hiện ý kiến, đóng góp ý tưởng và đề xuất giải pháp.

- Sử dụng các cơ hội phỏng vấn và họp báo để chia sẻ thông tin về cải cách hành chính và nhấn mạnh vào các thành tựu, thách thức và cơ hội trong quá trình này. Tạo ra một không gian mở và truyền thông để nâng cao nhận thức và sự hiểu biết của công chúng.

Ngoài ra, có thể tham khảo: Cải cách hành chính là gì? Tại sao phải cải cách thủ tục hành chính. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.