Luật sư tư vấn về chủ đề "cải cách hành chính"

cải cách hành chính | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề cải cách hành chính.

Cải cách hành chính là gì ? Quy định về cải cách thủ tục hành chính

Cải cách hành chính là gì ? Quy định về cải cách thủ tục hành chính
Cải cách hành chính là một chủ trương, công cuộc có tính đổi mới nhằm nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của nhà nước. Cải cách hành chính là một trong những vấn đề trọng tâm được đặt ra trong công tác quản lý nhà nước. bài viết phân tích một số vấn đề liên quan, cụ thể:

Quyết định 1583/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Đề án "Nâng cấp trang thiết bị công nghệ thông tin tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện và trong hoạt động của Ủy ban nhân dân cấp xã giai đoạn 2012 – 2015" do tỉnh An Giang ban hành

Quyết định 1583/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Đề án "Nâng cấp trang thiết bị công nghệ thông tin tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện và trong hoạt động của Ủy ban nhân dân cấp xã giai đoạn 2012 – 2015" do tỉnh An Giang ban hành
QUYẾT ĐỊNH V/V PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN "NÂNG CẤP TRANG THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ CẤP HUYỆN VÀ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA UBND CẤP XÃ GIAI ĐOẠN 2012 –2015

Có được xây nhà ở trên đất vườn thuộc khu đô thị ?

Có được xây nhà ở trên đất vườn thuộc khu đô thị ?
Quy định pháp luật hiện nay về điều kiện, thủ tục, quy trình cấp giấy phép xây dựng tại các khu đô thị là gì ? Mức thuế và chính sách cải cách thủ tục hành chính với hoạt động xây dựng của nước ta hiện nay và các vấn đề pháp lý liên quan sẽ được luật sư tư vấn và giải đáp cụ thể:

Đề án 30 và gần 30.000 tỷ đồng tiết kiệm mỗi năm

Đề án 30 và gần 30.000 tỷ đồng tiết kiệm mỗi năm
Ngày nay, các cụm từ như “cải cách Chính phủ”, “cải cách hành chính”, “cải cách thể chế”… đang trở nên quen thuộc tại nhiều quốc gia trên thế giới. Mục đích của các cuộc cải cách này là nâng cao chất lượng dịch vụ công và hiệu suất hoạt động bộ máy hành chính quốc gia, nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, góp phần nâng cao sức cạnh tranh cho nền kinh tế.

Chút xíu triết lý về cải cách hành chính

Chút xíu triết lý về cải cách hành chính
Tập trung cho bộ máy hành chính thật nhiều quyền rồi sau đó tìm cách không chế nó thì cũng giống như việc thả gà ra mà đuổi. Phải chăng còn có những vấn đề nằm ở triết lý sâu xa của việc tổ chức quyền lực, không xử lý, khó cải cách hành chính thành công?

Cải cách là xoá bỏ các rào cản

Cải cách là xoá bỏ các rào cản
Cải cách gắn với thời đại và với việc phát huy tiềm năng của con người. Trước hết, về thời đại, thời đại mà chúng ta đang sống là thời đại của toàn cầu hoá. Toàn cầu hóa nghĩa là các quá trình của đời sống xã hội loài người gắn kết với nhau trên phạm vi toàn thế giới. Một chiếc ô tô có thể được lắp ráp từ những linh kiện do các Công ty hàng trăm nước sản xuất. Và một nước có thể trở nên giàu có không hẳn vì biết sản xuất cả chiếc ôtô, mà chỉ nhờ biết sản xuất rẻ nhất và tốt nhất một bộ phận nào

Lực cản và Động lực cải cách hành chính ở tp. Hồ Chí Minh

Lực cản và Động lực cải cách hành chính ở tp. Hồ Chí Minh
Bài giới thiệu này là lấy từ Lời giới thiệu, Phần mở đầu và Phần kết luận của một đề tài nghiên cứu khoa học của chúng tôi tại tp. HCM (2006). Kết quả nghiên cứu đã in sách với tiêu đề ”Lực cản và động lực cải cách hành chính ở TPHCM ”(do TS, Hồ Bá Thâm và Ths Nguyễn Thị Hồng Diễm, đồng chủ biên), Nxb. Tổng hợp TPHCM, năm 2008, 311 trang, khổ 16 x 24.

Thuế thu nhập cá nhân với cải cách hành chính

Thuế thu nhập cá nhân với cải cách hành chính
Những vấn đề về luật thuế thu nhập cá nhân (TTNCN) nêu dưới đây có thể sẽ giúp cho bạn đọc có cái nhìn rõ ràng hơn về những khía cạnh tiến bộ của việc thu TTNCN trên quan điểm của cải cách hành chính. Thậm chí, việc áp dụng một cách khoa học về chính sách TTNCN có thể liên quan đến mức độ thành công của công cuộc cải cách này.

Song Hành (Đề án 30, PCI)

Song Hành (Đề án 30, PCI)
PCI (Chỉ số đo lường chất lượng điều hành kinh tế cấp tỉnh) nay đã tròn 5 năm. Đề án 30 (Đơn giản hóa các thủ tục hành chính) sắp lên 2 tuổi. PCI là sáng kiến khởi động từ phía cộng đồng, tạo diễn đàn cho DN chấm điểm chất lượng phục vụ của chính quyền địa phương theo tiêu chí thân thiện và trách nhiệm.