1. Tự đánh giá Chỉ số cải cách hành chính cấp bộ, tỉnh theo hướng dẫn

Hướng dẫn tự đánh giá Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) cấp bộ, cấp tỉnh do Bộ Nội vụ ban hành đã được công bố thông qua Công văn 383/BNV-CCHCCông văn 384/BNV-CCHC. Đây là một hướng dẫn chi tiết về cách tự đánh giá và chấm điểm các tiêu chí (TC) và tiêu chí thành phần (TCTP) liên quan đến CCHC.

- Theo hướng dẫn này, các bộ và tỉnh sẽ tự đánh giá và chấm điểm cho mỗi TC và TCTP dựa trên kết quả thực tế đạt được trong công tác cải cách hành chính. Quá trình đánh giá và chấm điểm này sẽ căn cứ trên việc xem xét và so sánh các tiêu chuẩn/yêu cầu cũng như cách chấm điểm tương ứng trong phụ lục đi kèm.

- Khi các tiêu chuẩn đánh giá được quy định trong các văn bản pháp quy tại phụ lục được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản khác, thì sẽ áp dụng theo quy định của các văn bản đã được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó. Báo cáo tự đánh giá và chấm điểm TC và TCTP của Chỉ số CCHC bộ/tỉnh cần được lãnh đạo bộ hoặc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh phê duyệt và bao gồm các nội dung sau:

+ Bảng tổng hợp kết quả tự đánh giá và chấm điểm TC và TCTP của Chỉ số CCHC bộ/tỉnh.

+ Giải trình về việc tự đánh giá và chấm điểm các TC và TCTP mà không có tài liệu kiểm chứng hoặc tài liệu kiểm chứng không đầy đủ theo yêu cầu.

+ Đề cập đến các khó khăn, vướng mắc và đưa ra kiến nghị (nếu có).

Qua đó, hướng dẫn này nhằm tạo ra một quy trình tự đánh giá và chấm điểm CCHC cấp bộ, cấp tỉnh một cách đồng nhất và minh bạch. Việc áp dụng hướng dẫn này giúp cải thiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, đồng thời tạo điều kiện cho sự đánh giá và theo dõi tiến bộ trong quá trình cải cách hành chính ở cấp bộ và cấp tỉnh.

 

2. Quy định về tự đánh giá, chấm điểm các tiêu chí, tiêu chí thành phần cải cách hành chính

Đối với việc tự đánh giá và chấm điểm các tiêu chí (TC) và tiêu chí thành phần (TCTP), các tỉnh dựa trên kết quả cải cách hành chính đã đạt được để thực hiện quá trình này. Các tỉnh sẽ tự đánh giá và chấm điểm từng TC và TCTP dựa trên việc xem xét và so sánh với các tiêu chuẩn và yêu cầu cụ thể, cũng như áp dụng phương pháp chấm điểm tương ứng được nêu trong Phụ lục (được gửi kèm).

Khi các tiêu chuẩn đánh giá được quy định trong các văn bản pháp luật màu Phụ lục đã được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng các văn bản khác, thì sẽ được áp dụng theo quy định trong các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó. Báo cáo tự đánh giá và chấm điểm TC, TCTP của chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh phải được phê duyệt bởi lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Báo cáo này bao gồm các nội dung sau:

- Bảng tổng hợp kết quả tự đánh giá và chấm điểm TC, TCTP của chỉ số CCHC của tỉnh.

- Giải trình các nội dung tự đánh giá và chấm điểm đối với các TC, TCTP mà không có tài liệu kiểm chứng hoặc tài liệu kiểm chứng không cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

- Các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị (nếu có).

Qua quá trình tự đánh giá và chấm điểm, các tỉnh sẽ tổng kết được kết quả cải cách hành chính của mình, đồng thời đưa ra nhận định về những hạn chế và khó khăn còn tồn tại. Từ đó, các tỉnh có thể đề xuất các biện pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả cải cách hành chính trong tương lai. Qua việc thực hiện quy trình tự đánh giá và chấm điểm này, hy vọng rằng cải cách hành chính sẽ được thúc đẩy một cách hiệu quả và liên tục, từ đó đem lại sự phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển bền vững của đất nước.

 

3. Quy định về nhập dữ liệu kết quả tự đánh giá, chấm điểm vào phần mềm

Quá trình nhập dữ liệu kết quả tự đánh giá và chấm điểm vào phần mềm quản lý chấm điểm Chỉ số Chất lượng Cải cách Hành chính (gọi tắt là phần mềm) được thực hiện bởi các tỉnh dựa trên báo cáo đã được phê duyệt. Quá trình này bao gồm các bước sau đây:

Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm

Các tỉnh đăng nhập vào phần mềm quản lý chấm điểm Chỉ số CCHC tại địa chỉ www.parindex.caicachhanhchinh.gov.vn theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

Bước 2: Nhập dữ liệu kết quả

Các tỉnh tiến hành nhập dữ liệu kết quả tự đánh giá và chấm điểm, đồng thời đính kèm các file tài liệu kiểm chứng hoặc giải trình tương ứng với từng Tiêu chí (TC) và Tiêu chí Thông tin Phụ (TCTP).

Bước 3: Rà soát kết quả

Sau khi hoàn tất việc nhập kết quả tự đánh giá và chấm điểm, các tỉnh tiến hành rà soát lại để đảm bảo rằng tài liệu kiểm chứng và thông tin giải trình cho từng TC và TCTP phải trùng khớp với nội dung đã được phê duyệt trong báo cáo.

Bước 4: Gửi kết quả

Sau khi hoàn tất các bước trên, các tỉnh gửi kết quả tự đánh giá và chấm điểm tới Bộ Nội vụ thông qua phần mềm bằng cách nhấp chuột vào mục "gửi đi" được hiển thị trên giao diện của phần mềm.

Qua quá trình này, các tỉnh có thể dễ dàng nhập liệu và chấm điểm các kết quả tự đánh giá, đồng thời đính kèm tài liệu kiểm chứng và giải trình. Điều này giúp đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong việc đánh giá chất lượng cải cách hành chính tại các tỉnh.

 

4. Quy định về tài liệu kiểm chứng chỉ số cải cách hành chính

Với mục đích tăng cường tính minh bạch và đảm bảo độ tin cậy trong quá trình tự đánh giá và chấm điểm, các tỉnh cần phải cung cấp tài liệu kiểm chứng phù hợp. Các tài liệu này bao gồm báo cáo, kế hoạch, thông báo, quyết định và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. Việc sử dụng các tài liệu kiểm chứng này nhằm xác định mức độ tin cậy của quá trình tự đánh giá và chấm điểm cho từng Tiêu chí (TC) và Tiêu chí thành phần (TCTP). Ngoài việc liệt kê các tài liệu kiểm chứng trong Phụ lục, các tỉnh còn có thể bổ sung các tài liệu kiểm chứng khác (nếu có) mà có độ tin cậy đủ để chứng minh kết quả tự đánh giá và chấm điểm các TC, TCTP.

- Trong trường hợp không có tài liệu kiểm chứng cho các TC, TCTP hoặc tài liệu kiểm chứng không cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu, các tỉnh phải giải trình rõ về phương pháp đánh giá và tính điểm trong Báo cáo tự đánh giá và chấm điểm. Các tỉnh cũng phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin trong quá trình giải trình.

- Đối với việc đính kèm tài liệu kiểm chứng trên phần mềm, các file điện tử phải là bản chụp của văn bản giấy dưới dạng ảnh (định dạng pdf) hoặc là văn bản điện tử có chữ ký số theo quy định. Điều này đảm bảo tính bảo mật và chống việc sửa đổi trái phép các tài liệu kiểm chứng.

Qua việc áp dụng các quy định này, ta có thể đảm bảo rằng quá trình tự đánh giá và chấm điểm của các tỉnh được thực hiện một cách minh bạch, tin cậy và đáng tin cậy, từ đó nâng cao hiệu quả và chất lượng công tác đánh giá và quản lý chất lượng trong các tỉnh.

Quý khách có thể tham khảo thêm bài viết sau của Luật Minh Khuê >>> Cải cách hành chính là gì? Tại sao phải cải cách thủ tục hành chính?

Nếu quý khách có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến bài viết hoặc vấn đề pháp lý, chúng tôi rất mong nhận được sự liên hệ trực tiếp từ quý khách để được hỗ trợ và giải quyết một cách nhanh chóng, kịp thời. Để đảm bảo rằng mọi vấn đề của quý khách sẽ được giải đáp và giải quyết một cách đầy đủ và chính xác, chúng tôi tạo ra các kênh liên lạc như hotline 1900.6162 hoặc email lienhe@luatminhkhue.vn. Chúng tôi cam kết đáp ứng mọi yêu cầu và giải quyết mọi khúc mắc của quý khách một cách tận tâm và chuyên nghiệp. Đội ngũ của chúng tôi luôn sẵn sàng sử dụng kiến thức và kinh nghiệm của mình để hỗ trợ quý khách trong mọi vấn đề pháp lý. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được sự hỗ trợ tốt nhất!