Công ty TNHH một thành viên của chúng tôi đã được nhà nước cho thuê đất theo hình thức trả tiền hằng năm để thực hiện dự án; đồng thời được Cục thuế tỉnh quyết định cho miễn tiền thuê đất cho cả thời gian thuê do dự án thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư được đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Nay, chúng tôi quyết định hợp nhất công ty TNHH một thành viên nêu trên với 01 doanh nghiệp khác để thành lập một pháp nhân mới (công ty TNHH hai thành viên) và tiếp tục thực hiện dự án nêu trên. Pháp nhân mới cũng đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh cho dự án. Chúng tôi đang chưa rõ là Công ty TNHH một thành viên của chúng tôi trước khi hợp nhất đã được nhà nước cho thuê đất và cho miễn tiền thuê đất cho cả thời gian thuê thì có thuộc trường hợp được xác định tiền thuê đất đã nộp có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước theo quy định tại Điểm c Khoản 3.1 của Thông tư số Thông tư số 92/2007/TT-BTC hay không?

Rất mong sớm nhận được tư vấn của Quý công ty. Trân trọng.

Trả lời:

1. Cơ sở pháp lý: 

Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ

Thông tư số 92/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn xác định tiền sử dụng đất, tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả có nguồn gốc ngân sách nhà nước.

2. Luật sư tư vấn:

Khoản 1 Điều 2 Thông tư 92/2007/TT-BTC quy định về đối tượng áp dụng bao gồm: "Các doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, bao gồm:

a) Công ty nhà nước độc lập;

b) Tổng công ty nhà nước;

c) Công ty thành viên hạch toán độc lập;

d) Công ty TNHH một thành viên."

Điểm c Khoản 3.1 Điều 2 Thông tư này quy định Tiền sử dụng đất đã nộp ngân sách nhà nước, tiền đã trả nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất được xác định có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước trong  trường hợp sau: "Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất cho doanh nghiệp, tổ chức kinh tế nhưng cho miễn tiền sử dụng đất;"

3.1. Tiền sử dụng đất đã nộp ngân sách nhà nước, tiền đã trả nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất được xác định có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước trong các trường hợp sau:

a) Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, đồng thời được ngân sách nhà nước cấp để nộp tiền sử dụng đất, trả tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất thay cho doanh nghiệp, tổ chức kinh tế mà khoản tiền này doanh nghiệp, tổ chức kinh tế không phải ghi nhận vốn nhà nước hoặc không phải ghi nhận nợ với Nhà nước;

b) Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất đối với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế; đồng thời doanh nghiệp, tổ chức kinh tế này không phải ghi nhận vốn nhà nước hoặc nợ phải trả cho ngân sách nhà nước;

c) Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất cho doanh nghiệp, tổ chức kinh tế nhưng cho miễn tiền sử dụng đất;

d) Công ty nhà nước hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên được chuyển đổi từ công ty nhà nước sử dụng quỹ đầu tư phát triển để nộp tiền sử dụng đất, trả tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất;

Như vậy, trong trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên của các bạn là doanh nghiệp mà Nhà nước năm giữ 100% vốn điều lệ và được nhà nước cho thuê đất và cho miễn tiền thuê đất cho cả thời gian thuê thì được xác định là Tiền sử dụng đất đã nộp ngân sách nhà nước.

>> Xem thêm:  Mẫu đơn ghi nợ tiền sử dụng đất mới nhất và cách viết đơn ghi nợ

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng qua tổng đài tư vấn pháp luật đất đai trực tuyến:  1900.6162. Chúng tôi sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng./.     

Bộ phận tư vấn pháp luật đất đai - Công ty luật Minh Khuê 

>> Xem thêm:  Nhà nước là gì ? Dấu hiệu đặc trưng của nhà nước là gì ?