>> Luật sư tư vấn luật thuế về khấu hao tài sản cố định, gọi:  1900.6162

 

Luật sư trả lời:

1. Căn cứ pháp lý

Thông tư 45/2013/TT-BTC về khấu hao tài sản cố định

Thông tư 96/2015/TT-BTC về thuế thu nhập doanh nghiệp

2. Nội dung tư vấn

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Thông tư 45/2013/TT_BTC, mọi TSCĐ đều phải thực hiện trích khấu hao trừ trường hợp tài sản cố định do doanh nghiệp quản lý mà không thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp trừ trường hợp TSCĐ thuê tài chính.

Mặt khác, theo quy định tại tiết b điểm 2.2 khoản 2 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 96/2015/TT_BTC:

"2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

2.2. Chi khấu hao tài sản cố định thuộc một trong các trường hợp sau:

b. Chi khấu hao đối với tài sản cố định không có giấy tờ chứng minh thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp (trừ tài sản cố định thuê mua tài chính)."

Đối với tài sản là nhà ở, công trình xây dựng trên đất thì giấy tờ chứng minh quyền sở hữu là giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở mang tên của doanh nghiệp. Do đó, nếu doanh nghiệp bạn đã mua, đưa vào sử dụng căn hộ officetel này mà chưa có sổ hồng thì cũng không thể thực hiện việc trích khấu hao TSCĐ với tài sản này để đưa vào chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN được.

>> Xem thêm:  Luật sư tư vấn thủ tục mua bán, chuyển nhượng đất đai, nhà ở

Trên đây là tư vấn của Luật Minh Khuê về Hướng dẫn xác lập hồ sơ pháp lý về khấu hao tài sản cố định (TSCĐ) khi công ty mua căn hộ Officetel ?. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Thuế - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Bán đất đai thuộc sở hữu của công ty có cần đăng ký ngành nghề kinh doanh bất động sản hay không ?