1. Nhà Xanh (dinh thự Tổng thống), Seoul

Cơ quan hành pháp là cơ quan thi hành Hiến pháp và các đạo luật do Quốc hội ban hành. Cơ quan hành pháp là một bộ phận cơ bản cấu thành nhà nước, bao gồm số lượng người nhất định, được tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật, nhân danh nhà nước thực hiện quyền lực nhà nước.

Từ sự thiết lập nền dân chủ tư sản, bộ máy nhà nước được phân chia thành ba bộ phận để thực hiện quyền lực nhà nước. Hành pháp là một trong ba quyền, cùng với lập pháp và tư pháp hợp thành quyền lực nhà nước. Trong quan hệ quyền lực nhà nước, chức năng riêng biệt của cơ quan hành pháp là tổ chức thực hiện, thi hành Hiến pháp và các đạo luật do Quốc hội (hoặc Nghị viện) ban hành.

Đứng đầu nhánh hành pháp là Tổng thống. Tổng thống được bầu cử trực tiếp bởi người dân, và là thành viên duy nhất được bầu của hành pháp quốc gia. Tổng thống phục vụ cho một nhiệm kỳ năm năm; và không được tái cử. Tổng thống là người đứng đầu chính phủ, nguyên thủ quốc gia, và tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Hàn Quốc. Tổng thống được trao quyền tuyên chiến, và cũng có thể đề xuất luật pháp với Quốc hội. Tổng thống cũng có thể tuyên bố tình trạng khẩn cấp hoặc luật quân sự, tùy thuộc vào sự chấp thuận của Quốc hội.  Tổng thống có thể phủ quyết các dự luật, với điều kiện là Quốc hội bỏ phiếu đại đa số hai phần ba. Tuy nhiên, Tổng thống không có quyền giải thể Quốc hội. Biện pháp bảo vệ này rút kinh nghiệm từ các chính phủ độc tài dưới các nền Đệ nhất, Đệ tam, Đệ tứ Cộng hòa.

Trong trường hợp bị nghi ngờ là có hành vi sai trái nghiêm trọng, Tổng thống và các quan chức cấp nội các sẽ bị Quốc hội triệu tập. Một khi Quốc hội biểu quyết tán thành việc buộc tội, Toà án Hiến pháp phải xác nhận hoặc từ chối quyết định luận tội, một lần nữa phản ánh hệ thống kiểm tra và cân bằng giữa ba nhánh của chính phủ.

 

2. Nội các Hàn Quốc

Nội các ở Hàn Quốc là cơ quan cao nhất trong việc thảo luận và giải quyết chính sách ở nhánh hành pháp của Hàn Quốc. Hiến pháp Hàn Quốc yêu cầu nội các gồm từ 15 đến 30 thành viên bao gồm cả Chủ tịch, và hiện nội các gồm Tổng thống, Thủ tướng, Phó Thủ tướng và các bộ trưởng cấp nội các của 17 bộ. Theo Hiến pháp, Tổng thống là Chủ tịch Nội các và Thủ tướng Chính phủ Phó chủ tịch. Tuy nhiên Thủ tướng thường xuyên tổ chức các cuộc họp mà không có sự có mặt của Tổng thống vì cuộc họp có thể được tổ chức hợp pháp miễn là phần lớn thành viên Nội các có mặt tại cuộc họp. Gần đây, luật pháp đã được thay đổi để Nội các thậm chí có thể được họp trực tuyến như bằng qua điện thoại. Mặc dù không phải là thành viên chính thức của Nội các, nhưng Thư ký trưởng của Tổng thống, Bộ trưởng Văn phòng Điều phối Chính sách Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Pháp chế Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ái quốc vụ và Cựu chiến binh vụ, Bộ trưởng Bộ An toàn Thực phẩm và Ma tuý, Chủ tịch Ủy ban Thương mại Công bình, Chủ tịch Ủy ban Các dịch vụ Tài chính, Thị trưởng thành phố đặc biệt Seoul và các quan chức khác được chỉ định bởi pháp luật hoặc cần thiết bởi Chủ tịch Nội các cũng có thể tham dự các cuộc họp Nội các và phát biểu trước Nội các dù không có quyền bỏ phiếu về các vấn đề được thảo luận trong các cuộc họp. Thị trưởng thành phố Seoul, mặc dù là người đứng đầu một khu tự trị địa phương ở Hàn Quốc và không trực tiếp liên quan đến nhánh hành pháp trung ương, nhưng được phép tham dự cuộc họp Nội các xét đến tình trạng đặc biệt của Seoul (Thành phố Đặc biệt) và thị trưởng của thành phố này (thị trưởng cấp Nội các duy nhất)..

Cần lưu ý rằng Nội các của Hàn Quốc thực hiện vai trò khác với các nước khác có cùng hình thức. Vì hệ thống chính trị của Hàn Quốc cơ bản là hệ thống tổng thống chế nhưng kết hợp một số khía cạnh của hệ thống Nội các từ thể chế đại nghị. Cụ thể hơn, Nội các Hàn Quốc thực hiện nghị quyết chính sách cũng như tham vấn chính sách cho Tổng thống. Điều đó phản ánh rằng Hàn Quốc về cơ bản là một nước cộng hòa tổng thống, các nghị quyết Nội các không thể ràng buộc quyết định của Tổng thống, và về vấn đề này Nội các Hàn Quốc cũng giống như các hội đồng cố vấn ở các nước cộng hòa tổng thống hoàn toàn. Đồng thời, Hiến pháp Hàn Quốc quy định cụ thể 17 loại, bao gồm cả các vấn đề về ngân sách và quân sự, đòi hỏi phải có Nghị quyết của Nội các ngoài sự chấp thuận của Tổng thống, và về vấn đề này Nội các Hàn Quốc cũng tương tự như các nội các của các nước cộng hòa đại nghị hoàn toàn.

Dinh thự và văn phòng chính thức của Tổng thống là Nhà Xanh nằm ở Jongno-gu, Seoul. Tổng thống được hỗ trợ bởi Thủ tướng cũng như Văn phòng Tổng thống. Ngoài Văn phòng Tổng thống, Nhà Xanh còn có Văn phòng An ninh Quốc gia và bộ phận An ninh Tổng thống để hỗ trợ Tổng thống. Thủ tướng được Tổng thống bổ nhiệm theo sự chấp thuận của Quốc hội và có quyền đề nghị bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm các Bộ trưởng trong Nội các. Thủ tướng được hỗ trợ nhiệm vụ bởi Văn phòng của Thủ tướng điều hành cả Văn phòng Điều phối Chính sách Chính phủ và Văn phòng Thủ tướng, trước đây do bộ trưởng cấp nội cácđứng đầu và sau đó là cấp Phó Thu tướng. Trong trường hợp Tổng thống không thể hoàn thành nhiệm vụ của mình, Thủ tướng sẽ nắm quyền của Tổng thống và điều hành nhà nước cho đến khi Tổng thống đủ điều kiện thực thi nhiệm vụ của mình hoặc cho đến khi một vị Tổng thống mới được bầu.

 

3. Các bộ ở Hàn Quốc

- Khu phức hợp Chính phủ trung ương (tòa nhà chính), Seoul

- Khu phức hợp Chính phủ trung ương (tòa nhà phụ), Seou

- Khu phức hợp Chính phủ, Gwacheon (tòa màu nâu nằm phía trên góc trái)

- Khu phức hợp Chính phủ, Daejeon

Hiện nay có 18 bộ trong chính phủ Hàn Quốc 18 Bộ trưởng được Tổng thống chỉ định và báo cáo với Thủ tướng. Một số bộ còn có các cơ quan trực thuộc, báo cáo với cả Thủ tướng và Bộ trưởng Bộ trực thuộc. Mỗi cơ quan trực thuộc đứng đầu là một ủy viên cấp phó, ngoại trừ Cơ quan Công tố do một Công tố viên trưởng cấp bộ trưởng đứng đầu.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Tài chính và Bộ trưởng Bộ Giáo dục, theo luật, tự động đảm nhận vị trí của Phó Thủ tướng của Hàn Quốc.

Trong trường hợp Tổng thống không thể thực hiện nhiệm vụ của mình và Thủ tướng không thể đảm nhiệm vị trí của Tổng thống, các bộ trưởng tương ứng của các bộ ngành dưới đây sẽ đảm nhiệm vị trí của Tổng thống theo trình tự như phía dưới. Cũng lưu ý rằng Hiến pháp và các luật liên quan chỉ quy định Thủ tướng và 17 Bộ trưởng là những người có thể đảm nhiệm vị trí của Tổng thống. Hơn nữa, trong trường hợp Thủ tướng không thể thực hiện nhiệm vụ của mình, Phó Thủ tướng sẽ đảm nhiệm vị trí của Thủ tướng và nếu cả Thủ tướng và Phó Thủ tướng không thể thực hiện vai trò của Thủ tướng thì Tổng thống có thể chọn một trong số 17 bộ trưởng giữ vị trí của Thủ tướng hoặc để 17 bộ trưởng đảm nhận vị trí cũng theo thứ tự dưới.

Ủy viên của Dịch vụ thuế quốc gia, một quan chức cấp Phó Thủ tướng theo luật, thường được coi là một quan chức cấp bộ vì tầm quan trọng của Dịch vụ thuế quốc gia. Ví dụ, Phó tổng ủy của cơ quan này sẽ tham dự các cuộc họp mà các cơ quan khác sẽ cử các ủy viên của họ, và ủy viên của cơ quan này sẽ tham dự các cuộc họp mà các quan chức cấp Bộ triệu tập.

 • Bộ Kế hoạch Tài chính (기획재정부)
  • Cục Thuế Quốc gia (국세청)
  • Cục Quan thuế (관세청)
  • Cục Mua sắm công (조달청)
  • Cục Thống kê (통계청)
 • Bộ Giáo dục (교육부)
 • Bộ Khoa học Công nghệ và Truyền thông (과학기술정보통신부), trước đây là Bộ Khoa học và Công nghệ Tương lai
  • Bưu điện Hàn Quốc
 • Bộ Ngoại giao (외교부)
 • Bộ Thống nhất (통일부)
 • Bộ Tư pháp (법무부)
  • Cục Công tố (검찰청)
 • Bộ Quốc phòng (국방부)
  • Cục Binh vụ (병무청)
  • Cục Mua sắm Phòng vệ (방위사업청)
 • Bộ Nội an (행정안전부)
 • Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (문화체육관광부)
  • Cục Di sản Văn hóa (문화재청)
 • Bộ Nông nghiệp và Thực phẩm (농림축산식품부)
  • Cục Phát triển Nông thôn (농촌진흥청)
  • Cục Lâm nghiệp (산림청)
 • Bộ Công nghiệp, Thương mại và Tài nguyên (산업통상자원부)
  • Cục Sở hữu trí tuệ (특허청)
 • Bộ Y tế và Phúc lợi (보건복지부)
 • Bộ Môi trường (환경부)
  • Cục Khí tượng (기상청)
 • Bộ Lao động và Việc làm (고용노동부)
 • Bộ Gia đình và Phụ nữ (여성가족부)
 • Bộ Giao thông và Địa chính (국토교통부)
  • Cục Kiến thiết đô thị và trung tâm hành chính phức hợp (행정중심복합도시건설청)
  • Cục Đầu tư và phát triển Saemangeum (새만금개발청) 
 • Bộ Thủy sản và Hải dương (해양수산부)
 • Bộ Doanh nghiệp nhỏ, vừa và khởi nghiệp (중소벤처기업부), trước là Cục Doanh nghiệp nhỏ và vừa

 

4. Các cơ quan độc lập

Các cơ quan này chịu trách nhiệm báo cáo trực tiếp cho Tổng thống:

 • Viện Giám sát Kiểm tra (감사원) 

Giám đốc Viện chịu trách nhiệm giám sát hành chính chung, phải được Quốc hội thông qua để được bổ nhiệm bởi Tổng thống. Ngoài ra, mặc dù luật pháp không quy định rõ ràng về vị trí giám đốc này trong thứ bậc của chính phủ Hàn Quốc, nhưng theo thông lệ, giám đốc Viện sẽ được hưởng mức lương như Phó Thủ tướng. Điều này là do luật quy định rằng Bí thư Viện, vị trí cao thứ hai trong tổ chức, tương đương một bộ trưởng và vì vậy giám đốc, trực tiếp chỉ đạo bí thư trong tổ chức, ít nhất phải tương đương Phó Thủ tướng để có thể kiểm soát toàn bộ tổ chức mà không có xung đột quyền lực.

 • Viện Tình báo Quốc gia (국가정보원) 
 • Ủy ban Truyền thông (방송통신위원회) 

Các hội đồng sau đây cố vấn cho Tổng thống về các vấn đề thích hợp:

 • Hội đồng An ninh Quốc gia (국가안전보장회의) 
 • Hội đồng Tư vấn Thống nhất Hòa bình Dân chủ (민주평화통일자문회의) 
 • Hội đồng Tư vấn Kinh tế Quốc dân (국민경제자문회의) 
 • Hội đồng Tư vấn Khoa học Kỹ thuật Quốc gia (국가과학기술자문회의) 

Các cơ quan sau báo cáo trực tiếp với Thủ tướng:

 • Vụ Pháp chế (법제처) 
 • Vụ Báo công quốc gia (국가보훈처) 
 • Vụ An ninh công cộng (국민안전처)
 • Vụ An toàn thực phẩm và y dược (식품의약품안전처) 
 • Cục Cảnh sát (경찰청)
 • Cục Phòng chống thiên tai (소방방재청)
 • Cục Cảnh sát biển (해양경찰청) 
 • Ủy ban Công bằng Thương mại (공정거래위원회) 
 • Ủy ban Dịch vụ Tài chính (금융위원회) 
 • Ủy ban Phát triển dân quyền (국민권익위원회) 
 • Ủy ban An toàn Hạt nhân (원자력안전위원회) 

 

5. Vấn đề di chuyển các cơ quan chính phủ

Cho đến gần đây hầu như tất cả các cơ quan của chính phủ trung ương đều nằm trong Khu phức hợp chính phủ ở Seoul hoặc Gwacheon, ngoại trừ một số cơ quan nằm trong khu phức hợp ở Daejeon. Dù thành phố Gwacheon được xây dựng ngay bên ngoài Seoul nhằm phục vụ việc xây dựng khu phức hợp chính phủ mới, hầu như tất cả các chức năng hành chính của Hàn Quốc đều tập trung ở Seoul. Tuy nhiên, gần đây đã có quyết định rằng đa số các cơ quan chính phủ chuyển đến thành phố tự quản Sejong thành lập ở tỉnh Chungcheong Nam để các cơ quan chính phủ có thể tiếp cận tốt hơn từ hầu hết các khu vực của Hàn Quốc và đồng thời tập trung vào Seoul có thể bị cản trở. Cho đến nay chỉ có giai đoạn đầu của dự án đã hoàn thành và các cơ quan được lựa chọn sẽ từng bước di chuyển từng khu vực tới khu phức hợp của chính phủ mới tại thành phố Sejong trong vài năm tới.