Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "hành pháp"

hành pháp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề hành pháp.

Khái quát về hệ thống các cơ quan hành pháp ở Hàn Quốc

Khái quát về hệ thống các cơ quan hành pháp ở Hàn Quốc
Đứng đầu nhánh hành pháp là Tổng thống. Tổng thống được bầu cử trực tiếp bởi người dân, và là thành viên duy nhất được bầu của hành pháp quốc gia. Tổng thống phục vụ cho một nhiệm kỳ năm năm; và không được tái cử.

Mối quan hệ giữa nguyên thủ quốc gia với cơ quan hành pháp ở Việt Nam qua các bản Hiến pháp

Mối quan hệ giữa nguyên thủ quốc gia với cơ quan hành pháp ở Việt Nam qua các bản Hiến pháp
Nguyên thủ quốc gia là một chế định quan trọng trong xã hội, trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước. Nguyên thủ quốc gia là người đứng đầu nhà nước, có những nhiệm vụ, quyền hạn nhất định và có mối quan hệ với các cơ quan thực hiện quyền lực nhà nước: lập pháp, hành pháp, tư pháp.

Cơ quan có thẩm quyền ban hành pháp lệnh

Cơ quan có thẩm quyền ban hành pháp lệnh
Pháp lệnh là văn bản quy phạm pháp luật được Uỷ ban thường vụ Quốc hội ban hành trong một số trường hợp được pháp luật quy định cụ thể, những vấn đề mà pháp luật ban hành là những vấn đề quan trọng nhưng mang tính chất dễ thay đổi và chưa ổn định hoặc chưa có luật điều chỉnh trong quan hệ xã hội đó.

Kiểm soát quyền hành pháp bằng cơ chế thanh tra hành chính

Kiểm soát quyền hành pháp bằng cơ chế thanh tra hành chính
Khái niệm về quyền hành pháp hiện nay vẫn còn có nhiều quan điểm khác nhau. Dù diễn đạt dưới nhiều hình thức nào đi chăng nữa thì cơ bản quyền hành pháp bao gồm quyền lập quy và quyền hành chính do các cơ quan hành chính nhà nước thực hiện thông qua hoạt động chấp hành

Thiết kế nhánh hành pháp trong Hiến pháp

Thiết kế nhánh hành pháp trong Hiến pháp
Nhánh hành pháp là một trong ba nhánh của chính quyền. Việc thiết kế ba nhánh cơ quan này là trọng tâm của việc thiết kế mô hình tổ chức chính quyền trong hiến pháp. Sự phân công quyền lực và mối quan hệ qua lại giữa ba nhánh hành pháp

Giải thích pháp luật – Cách nhìn của hành pháp

Giải thích pháp luật – Cách nhìn của hành pháp
Nếu nói giải thích pháp luật (legal interpretation) là làm rõ tinh thần, nội dung của một văn bản pháp luật[1] thì việc giải thích phải gắn với thẩm quyền của cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản.

Các phương án thiết kế nhánh hành pháp trong Hiến pháp

Các phương án thiết kế nhánh hành pháp trong Hiến pháp
Đã có rất nhiều công trình nghiên cứu đề ra các giả thuyết và dự đoán về tác động của các phương án thiết kế hiến pháp về mô hình tổ chức nhà nước đối với hành vi chính trị, chính sách công, ổn định chính trị và sự gắn kết xã hội

Những quy định mới về theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Những quy định mới về theo dõi tình hình thi hành pháp luật
Thi hành pháp luật hay thực thi pháp luật là một hệ thống mà một số thành viên của xã hội hành động theo một phong cách có tổ chức để thực thi pháp luật bằng cách khám phá, ngăn chặn, phục hồi, hoặc trừng phạt những người vi phạm luật lệ và các quy tắc chi phối xã hội đó.

Thực trạng thi hành pháp luật về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tố tụng hình sự ở Việt Nam?

Thực trạng thi hành pháp luật về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tố tụng hình sự ở Việt Nam?
Để thống nhất thẩm quyền xử lý vụ việc hình sự xuyên quốc gia, thống nhất thủ tục, trình tự, cơ quan đầu mối trong các hoạt động họp tác quốc tế trong lĩnh vực tố tụng hình sự, Việt Nam đã ký kết nhiều điều ước quốc tế song phương, đa phương có quy định trực tiếp hoặc gián tiếp các hoạt động ...
Chat zalo Liên hệ theo Zalo Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng