Luat Minh Khue

nhà nước thu hồi đất

nhà nước thu hồi đất - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về nhà nước thu hồi đất

Giá bồi thường khi nhà nước thu hồi đất

Giá bồi thường khi <strong>nhà</strong> <strong>nước</strong> <strong>thu</strong> <strong>hồi</strong> <strong>đất</strong>
Kính gửi luật sư! Tôi đang làm việc trong tập đoàn samsung electronic Bắc Ninh. Tôi thay mặt toàn bộ dân cư khu vực tôi xin hỏi Luật sư một vấn đề như sau: Khu vực chúng tôi trước thuộc xã Tân Tiến -huyện Yên Dũng - Tỉnh Bắc Giang, và bây giờ bỏ huyện và trực thuộc thành phố Bắc Giang .